Teme Sfera Politicii:
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
176   iul-aug 2013   Circulaţii intelectuale: Franţa-România
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania postcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
180-181   iul-oct 2014   [Numar deschis]
182   nov-dec 2014   Revoluția din 1989 [Numar inchis]
183   ian-feb 2015   Alegeri prezidentiale 2014
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

NUMĂR DESCHIS

Todor Arpad - Analiza poziţionării competitorilor politicipe dimensiunile de conflict relevante la nivelul UE în contextul europarlamentarelor din 2014 [pdf]

Crina Soroiu

-

Developmentalismul – o nouă abordare în aria politicii comparate [pdf]

Adrian‑Cosmin Canae

-

Rolul și importanţa opiniei publice în stabilirea agendei publice [pdf]

Ioana Valeria Alexe

-

Comunicarea electorală‑formă a comunicării politice [pdf]

Gabriela Ionașcu

-

La participation politique en Roumanie. La dimension contestataire de l’ e‑rue [pdf]

Angela Ramona Dumitru și Adrian‑Cosmin Basarabă

-

Aspecte problematice și posibile soluţii privind modelele de regionalizare în Uniunea Europeană [pdf]

Iris Mihai și Adrian‑Cosmin Basarabă

-

Stolen Identity: The Armenian People [pdf]

Mihai Covaci

-

Cultura organizaţională în contextul globalizării [pdf]

Vasile Burtea

-

Discriminarea – substitut al competenţei șiindicator al proastei administrări [pdf]

Adelin Dumitru

-

O explicaţie istoric‑instituţionalistă a evoluţiei politicii de mediu
a Uniunii Europene
[pdf]

Gabriela Creţu

-

Roma Minority in Romania and its Media Representation [pdf]

Florin Grecu

-

Braţul armat al partidului‑stat: Garda Naţională [pdf]

Cristian Sorin Dumitrescu, Marcela Monica Stoica și Marian Popa

-

European Institutional Developments and Evolutions Post‑Lisbon Treaty [pdf]

Nicolae Elvis Cioabă

-

Reforma sistemului de gestionare a instanţelor judecătorești din România, în contextul integrării europene [pdf]

Cezar Stanciu

-

Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo. Despre reforma
internaţionalismului comunist
[pdf]

Andreea‑Iustina Tuzu

-

Noul rol al României în cadrul NATO după Summit‑ul din Ţara Galilor [pdf]

Hadrian Gorun

-

O societate distopică a contemporaneităţii: Cambodgia khmerilor roșii. Scurte consideraţii [pdf]

Ovidiu Gherasim‑Proca

-

Câteva observaţii privind reforma sistemului judiciar din România.
Există priorităţi de politică publică mai presante decât lupta
împotriva corupţiei?
[pdf]

Alexandru‑Nicolae Cucu

-

Războiul de independenţă al Turciei și efectele sale [pdf]

Enache Tușa

-

Etnia și naţiunea în filosofia politică a statelor balcanice și
est‑europene – 1880‑1940
[pdf]


DOCUMENT

Ilarion Ţiu

-

Impactul industrializării României în anii ’70 și ’80 asupra
mediului înconjurător
[pdf]

Ilarion Ţiu

-

Ceaușescu și sindicatul Solidaritatea [pdf]


ANTISEMITISM, RASISM, XENOFOBIE

Alexandru Florian

-

Memoria publică și capacanele actului de justiţie. Schiţă pentru
o teorie a spaţiului public în tranziţie
[pdf]

Adina Babeș

-

Alyiah of Romanian Jews – socio‑statistical facts (historical approach) [pdf]


RECENZIE

Hadrian Gorun

-

Literatură distopică și totalitarism [pdf]
Evgheni Zamiatin, Noi


SEMNALE

Semnale [pdf]

-

 

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii