Teme Sfera Politicii:
171   sep-oct 2012   Alegeri locale 2012
172   nov-dec 2012   Dezbateri constituționale. Forme de guvernământ în România
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Circulation intellectuelle: France-Roumanie
(communisme et postcommunisme)
176   iul-aug 2011   Școala sociologică de la București [nr. închis]
177   sep-oct 2013   (titlu în curs de definire)
178   nov-dec 2013   Centenar Ghiţă Ionescu
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


    Acest număr a fost publicat cu sprijinul financiar al
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
și Memoria Exilului Românesc
http://www.iiccr.ro/
 

CUPRINS


DOUĂ DECENII DE ANALIZĂ

[Sfera Politicii 1]

-

Scrisoare de la Ghiţă Ionescu

[Sfera Politicii 1]

-

Ce vrem

[Sfera Politicii 35]

-

Louis Ulrich - Raportul Hrușciov

[Sfera Politicii 36]

-

Stelian Tănase - Dictatura proletariatului în versiune românească (I)

[Sfera Politicii 101]

-

Steve Sampson - Experienţe din Balcani. Ce se întâmplă cu adevărat când se exportă democraţia

[Sfera Politicii 102-103]

-

Mihai Chioveanu - Secolul XX – secolul extremelor?

[Sfera Politicii 102-103]

-

Sabin Drăgulin - Loja masonică P2 și România

[Sfera Politicii 113]

-

Romulus Brâncoveanu - „Democraţia românească”, teorie și metodă

[Sfera Politicii 120-122]

-

Lavinia Stan - Lungul drum al lustraţiei în Europa de Est

[Sfera Politicii 142]

-

Dan Pavel - Două decenii de revoluţie.Eseu antirevizionist

[Sfera Politicii 142]

-

Adrian Cioroianu - Revoluţia română, după 20 de ani. Viciile și virtuţile normalităţii sociale

[Sfera Politicii 162]

-

Alexandru Radu - Alegerile RP și multipartidismul din România. O confirmare a teoriei duvergeriene


ESEU

Cecilia Tohăneanu

-

„Egalitatea complexă” sau socialismul în versiunea lui Michael Walzer


COMUNISMUL ROMÂNESC

Ruxandra Ivan

-

A fi istoric al comunismului românesc, după 23 de ani

Alina Hurubean

-

Comunismul românesc și incertitudinea graniţei între sfera publică și viaţa privată

Cristina Preutu

-

Dimensiunea simbolică a propagandistului în regimul comunist din Romania

Ilarion Ţiu

-

Politici de ideologizare a mass-media în perioada regimului comunist


POSTCOMUNISM

Ionela Băluţă

-

L’image de la „femme politique” dans les medias post-communistes

Tudor Pitulac

-

Continuum-ul comunism – post comunism. România urbană în secolul al XXI-lea

Hadrian Gorun

-

Putere și opoziţie: semantica discursului oficial din primele luni postdecembriste

Mihai Bogdan Popescu

-

Identitatea Rusiei în „era Putin” și problema securizării pe dimensiunea energetică

Tatjana Vukelić

-

Immigration of Roma from Republic of Serbia


ARHIVA

Alexandru Florian

-

Holocaustul evreilor din România. Un nou document juridic


RECENZII

Daniel Șandru

-

Un manual al politicii reale
Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Manualul dictatorului. De ce să te porţi rău e aproape întotdeauna o bună politică

Ioana Cristea Drăgulin

-

Dicţionarul gramscian
Guido Liguori, Pasquale Voza, Dizionario Gramsciano 1926-1937

Nicolae Drăgușin

-

Spaţiul public din perspectiva legii imitaţiei la Gabriel Tarde. Actualitate și redescoperire
Gabriel Tarde, Opinia și mulţimea

Camelia Runceanu

-

O (re)considerare a „revoluţiei” române
Radu Portocală, L’Exécution des Ceausescu. La vérité sur une révolution en trompe-l’œil [Execuţia cuplului Ceauşescu. Adevărul despre o revoluţie, surprinzătoare realitate iluzorie]


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii