Semnale


 
Semnale 

Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator
Autori: Mihai Burcea, Ștefan Bosomitu, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 424
ISBN: 978-973-46-3188-9


Urmând noile tendinţe ale istoriografiei occidentale, care au reconsiderat locul genului biografic în cercetarea istorică Spectrele lui Dej sondează istoria comunismului românesc prin prisma unui destin individual. Autorii reconstituie istoria lui Gheorghe Gheorghiu -Dej insistând asupra ascensiunii sale politice și asupra rolului acestuia în conflictele are au măcinat istoria PMR/PCR în anii 40-50, dezbat unele politici și practici ale regimului Gheorghiu-Dej și supun analizelor articularea identităţilor sociale din România populară. Textele lor propun o nouă perspectivă asupra rolului lui Gheorghiu-Dej în istoria comunismului românesc și arată cum
 
regimul acestuia a schimbat mentalitatea unor segmente ale societăţii românești, făcând posibil regimul lui Nicolae Ceaușescu

Din cuprins:

Genealogia unei ascensiuni • Un profesionist al disputelor pentru putere. Rivalii lui Gheorghiu-Dej • Avatarurile „dejismului” • Politici și practici ale regimului Dej • Identitate și cotidian în România populară
   

   

Dicţionarul ofiţerilor şi angajatilor civili ai Direcției Generale
a Penitenciarelor. Volumul I: Aparatul central (1948-1989)
Autori: Mihai Burcea, Marius Stan, Mihail Bumbeș, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 528
ISBN: 978-973-46-1434-9

Volum apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Peniten­ciarelor  reprezintă un instrument de lucru util pentru reconstituirea multiplelor aspecte ale sistemului concentraţionar din perioada comunistă. Expunerea concisă, informaţia inedită şi exhaustivitatea conferă lucrării o valoare de document: profilurile profesionale şi morale ale celor ce au servit această instituţie represivă îi conturează istoria, evidenţiindu-i mecanismele

 
 de funcţionare şi modul de organizare. În acest prim volum, cercetătorii istoriei recente, elevii şi cadrele din actualul sistem de pregătire profesională al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dar şi foştii deţinuti sau publicul larg pot identifica (după anumite informaţii extrase din dosarele profesionale: numele, locul şi data naşterii, parcursul profesional etc.) persoanele ce au administrat aparatul central al sistemului carceral comunist. Prezentarea structurii din teritoriu (penitenciare, colonii şi unităţi de muncă) va face obiectul volumelor al II-lea şi al III-lea ale Dicţionarului.
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus