Două decenii de analiză


[Sfera Politicii 1]

Ce vrem
 

Prăbuşirea comunismului a produs reintrarea în istorie a milioane de oameni şi odată cu aceasta a dus la redescoperirea vieţii publice, a societăţii civile în general şi a politicii în special. Sau, cum formula fericit profesorul Vladimir Tismăneanu, de la Maryland University, într-o recentă carte, la „reinventarea politicii”. Societăţile recent eliberate trăiesc la scară un paradox: pe de o parte, tentativa de a se insera standardelor occidentale prin legi şi instituţi, pe de altă parte, tranziţia le obligă să improvizeze, să „inventeze politicul”. Societăţile din Europa centrală şi orientală se află în căutare de soluţii practice pentru a se stabiliza politic, pentru a depăşi criza economică, pentru a-şi reface şi consolida instituţiile democratice. Mai multe generaţii de „savanţi”, ideologi, economişti, filosofi, mai mult sau mai puţin improvizaţi, revoluţionari de ocazie sau de profesie au descris cum va trece omenirea de la comunism la capitalism. Fenomenul are sens invers, iar formele de manifestare au adesea un caracter inedit. Asistăm la convieţuiri nenaturale între instituţii defuncte şi instituţii nou născute, la procese şi blocaje inexplicabile, la replieri, măsuri forţate şi reculuri în tranziţia spre pluralism şi statul de drept, la explozii sociale, reacţionare sau democrate.

Asistăm deci la o renaştere a vieţii politice, care impune studierea tuturor acestor procese care se derulează din 1989, dar ale căror cauze le găsim în lovitura de stat bolşevică din 1917, apoi în procesele staliniste, în distrugerea societăţii civile, în ocuparea unei jumătăţi din Europa de către Armata Roşie în Gulag în revolta muncitorilor berlinezi şi în răscoala de la Budapesta, în primăvara de la Praga şi în sindicatul Solidarnosc. Importanţa studierii acestui uriaş câmp de experienţe politice este de necontestat. În acest context, iniţiativa unui grup de intelectuali români (cercetători, politologi, istorici, experţi, profesori, sociologi, filosofi) este de înţeles. Cu toţii am resimţit lipsa unui cadru specific în care cercetările politologice cu privire la fenomenul politic contemporan să se dezvolte normal. Într-o perioadă în care integrarea este o dimensiune inevitabilă a societăţilor, vom analiza evoluţiile din spaţiul nostru politic în interdependenţă cu desfăşurările similare din Albania, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Polonia, Cehia, Slovacia,, etc. De asemenea, ar fi un nonsens să ignorăm interdependenţele cu procesele financiar-economice, sociale, diplomatice, strategice şi militare informaţionale. Abordarea interdisciplinară, este singura în stare să descrie şi să ofere o perspectivă analitică asupra multiplelor aspecte ale fenomenului politic postcomunist.

Dincolo de evenimente (descrise zilnic de ziarişti) se află mişcări, cauze, implicaţii care cer o analiză specifică. Ne propunem de aceea o publicaţie deschisă dialogului, abordărilor diferite (ca metodologie şi puncte de vederi). Sfera politicii nu este deci o publicaţie partizană. Acceptarea diferenţei, a pluralismului, a libertăţii celuilalt sunt principii cu care lucrăm în mod programatic. Vom publica autori de orientări diferite, fie şi plecând de la premisa că procesele sunt în desfăşurare şi ar fi riscant şi prematur să apreciem care punct de vedere este îndreptăţit. Criteriile folosite în publicarea studiilor şi articolelor vor fi temeinicia argumentelor aduse în discuţie, valoarea, acurateţea şi cantitatea informaţiei folosite.

Sfera politicii, prima iniţiativă românească de acest tip, speră să contribuie şi la crearea unei culturi politice, întâi în rândurile clasei politice româneşti, apoi să depăşească acest cadru. Efortul nostru este de a contribui la raţionalizarea acţiunii politice, de a oferi celor implicaţi într-un fel sau altul în politică (lideri de partide, parlamentari, militanţi, comentatori politici, istorici) fundamentul politic teoretic presupus de orice competentă acţiune politică. Viaţa politică românească duce lipsă de profesionişti, experţi, analişti calificaţi; este rostul şcolii de a-i crea. Sfera politicii speră să atragă tinerii interesaţi de ştiinţele politice, să le ofere teme de meditaţie şi studiu şi chiar să-i determine pe unii să se profesionalizeze. Dorim ca textele de doctrină, traducerile, anchetele, sondajele, analizele şi comentariile din paginile noastre să fie de asemenea folositoare tuturor acelora care cercetează (în ţară şi în străinătate) problemele româneşti, iar orgoliul nostru în această privinţă este de a deveni un instrument ştiinţific indispensabil.

Desigur, avem destul umor pentru a ne imagina că vom reuşi doar în mică măsură.

Redacţia

[Articol preluat din numărul 1 al revistei Sfera Politicii apărut în anul 1992]

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus