Două decenii de analiză


[Sfera Politicii 1]

Scrisoare de la Ghiță Ionescu
 

Dragă domnule Tănase,

Ca membru al colegiului de redactori al revistei Sfera Politicului mă grăbesc să-i urez un mare succes. Nădăjduiesc mai ales că într-un viitor apropiat să se considere îndreptăţită să-şi lărgească titlul pentru a confirma că într-o democraţie adevărată „politicul” nu poate fi numai „sferă” a activităţii naţionale. În „polis” totul era politic – şi mai ales în forma sa democratică demos-ul, poporul, hotăra de toate. Voinţa populară nu se limita la „sfera” şi orientările generale ale poporului. Închideau şi deschideau perioade politice. Rezultatul alegerilor americane este o nouă confirmare a schimbărilor impuse de voinţa populară şi în politica internă şi în cea mondială.

Într-adevăr asistăm astăzi la expansiunea politicului dela naţional, transnaţional şi la global. Statele nu se pot închide de acum înainte în gospodării domestice. Pentru moment tranziţia dela vechea politică a statelor, la noua democraţie transnaţională creiază ceeace ştiinţa de relaţii internaţionale numeşte „turburări”. Criza mondială de astăzi este numai o mare „turburare” în instalarea democraţiei mondiale.

De aceea mă bucur îndeosebi că revista noastră se declară de la început interdisciplinară nemaiputând separa studiile politice de cele economice, sociologice şi de relaţii internaţionale. Ele sunt acum o singură perspectivă ştiinţifică – şi tinerii intelectuali români vă vor fi recunoscători pentru a o răspândi.

Cele mai bune urari.

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus