Sfera Politicii este o revistă recunoscută CNCSIS, categoria B +, cod CNCSIS 745.

The Sphere of Politics (Sfera Politicii) is a monthly political science review, certified by The National Council for Scientific Research in Higher Education (CNCSIS), B+ classification, CNCSIS code 745.

Teme Sfera Politicii:
164   oct. 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov. 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec. 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian. 2012   Reforme
168   mar. 2012   Discriminări
169   mai. 2012   Partide politice
170   iul. 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep. 2012   Alegeri locale 2012
172   nov. 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Alexandru Radu

-

Reforma sistemului electoral din România. O istorie analitică (I)


REFORME (ROMÂNIA)

Edward Maxfield

-

Resistance to change: Romania’s debate over territorial reforms

Vasile Pleșca

-

Democraţia românească în două chipuri ale reformei

Viorella Manolache

-

Între ezitare și reformă: Proiectul românesc al unei noi republici

Irina Lonean

-

Reforma statului. O formulă la modă sau o schimbare fundamentală?


ESEU

Nicolae Drăgușin

-

Uzuri ale raţiunii și destine umane în spaţiul politic. I. Kant și M. Mendessohn


REFORME (EUROPA/EX URSS)

Valentyna Romanova

-

Regionalist Origins of Centralisation in Ukraine

Cristian Gherasim

-

Caucazul de Sud. O traiectorie incertă. Analiza vulnerabilităţilor în respectarea drepturilor omului și recomandări pentru construcţia democratică

Vasile Rotaru

-

Republica Moldova – povestea de succes a Parteneriatului Estic


ARHIVA

Alexandru Florian

-

Legi rasiale în regimul Ion Antonescu. Munca obștească obligatorie


REFORME (UNIUNEA EUROPEANĂ)

Irina Velicu

-

An Aesthetics of Post-Communist Resistance to Neo-liberal Politics

Iulian Chifu

-

Întoarcerea la fundamente: reforma societală, a sistemului de valori și a moralei publice

Ion-Lucian Catrina

-

Reforma unei zone monetare sub-optimale

Corina Turșie

-

Pactul de Stabilitate și Creștere – între eșec și consolidare în contextul crizei datoriilor suverane. Reforma guvernanţei economice a Uniunii Europene

Sorin Borza

-

Criza proiectului european și remanenţele etice ale culturii

Mihaela Ruxanda

-

Influenţa Uniunii Europene asupra reformei sistemului juridic în România: un pas spre consolidare democratică?


REFORME (ASIA)

Lucian Sanda

-

Actori poftiţi și nepoftiţi ai prefacerilor social-politice din Orientul Apropiat

Attila Iakob și Raluca-Maria Nicoară

-

Noile perspective geopolitice în regiunea Asia de Est la două decenii de la prăbușirea URSS

Silviu Petre și Mirela Vasile

-

Sincronie inversă: Democraţia în SUA și China în cadrul tranziţiei hegemonice


RECENZII

Sabin Drăgulin

-

Cazul Rinaldeschi
William J. Connell, Giles Constable, Sacrilegiu şi răscumpărare în Florenţa renascentistă. Cazul lui Antonio Rinaldeschi

Emanuel Copilaș

-

Despre idei, acţiune socială și dialog, sau ce se câștigă atunci când nimic nu se pierde
Vladimir Tismăneanu (ed.), Anatomia Resentimentului

Oana Albescu

-

Rechizitoriul reperelor etice ale capitalismului
Daniel Dăianu, Radu Vrânceanu, Frontiere etice ale capitalismului

Artur Lakatos

-

Rasism românesc
Lucian T. Butaru, Rasism românesc. Componenţa rasială a discursului antisemit din România până la al Doilea Război Mondial

Alexandru Voicu

-

Structura epistemologică în Teoriile Relaţiilor Internaţionale
Martin HOLLIS, Steve SMITH, Explaining and Understanding

Emilia Clucerescu

-

Fenomenul naţionalismului și evoluţia regimurilor postcomuniste în Europa centrală și de răsărit
Charles King, Extreme politics. Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe

Gabriel Radu

-

Extinderi temporale ale simţului de dreptate
Axel Gosseries, Despre dreptate între generaţii

Ioana Cristea Drăgulin

-

Gramsci în cultura și gândirea politică contemporană
Michele Filippini, Gramsci globale. Guida pratica alle interpretazioni di Gramsci nel mondo

Ana-Maria Sima

-

Perspective asupra politicilor culturale în perioada regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Cristian VASILE, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej

Alina-Carmen Ciolcă

-

Urzeala violenţei purificatoare în Romania anilor 1940
Armin HEINEN, România, Holocaustul și logica violenţei


Google

 

Web

Sfera Politicii