Teme Sfera Politicii:
164   oct 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian-feb 2012   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
168   mar-apr 2012   Discriminări
169   mai 2012   Partide politice
170   iul 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep 2012   Alegeri locale 2012
172   nov 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Sonia Catrina

-

Social Categorization as a Manner of Creating Boundaries, Avoiding and Discriminating against the „Other(s)”


DISCRIMINĂRI

Dan Pavel

-

Filosofia antidiscriminării și declinul democraţiilor postcapitaliste

Mihai Chioveanu

-

The Dynamics of Mass Murder. Grasping the Twisted Decision-Making Process behind the Romanian Holocaust

Sabin Drăgulin

-

Originile rasismului românesc. O istorie a ideilor


EVENIMENT

 

-

Masă rotundă – Emigrarea evreilor din România în contextul celui de-al Doilea Război Mondial


DISCRIMINĂRI

Viorel Mionel

-

Pata care devine din ce în ce mai vizibilă. Cazul segregării entice din ghetoul Pata Rât, Cluj-Napoca

Raluca Radescu

-

A Top-Down Approach to Roma Discrimination. International Litigation as a solution for Human Rights Redress against Violations

Ana-Maria Popovici (Andronache)

-

Mass-media și promovarea politicii de combatere a discriminării

Francisc Adrian Helstern

-

Migraţie și discriminare – perspective teoretice

Ileana Dascălu

-

Egalitate de șanse și non-discriminare

Alina Hurubean

-

Inegalităţile de gen la intersecţia mecanismelor discriminatorii

Loredana Ivan

-

Using nonverbal sensitivity and cognitive style to discriminate between self and others’ prosocial behavior

Alina Duduciuc

-

Facial discrimination of political candidates and voting behavior

Ilarion Ţiu

-

Discriminarea în perioada comunistă. Viaţa deţinuţilor politici legionari după eliberarea din închisori

Raluca Dima

-

„Noi” și „Ei”. Discursul unei «Biserici Naţionale» despre „libertate religioasă” și „pluralism religios”

Gheorghe Ciascai

-

Despre geometria variabilă a Uniunii Europene și modul de folosire a acesteia în vremuri de criză


ARHIVA

Alexandru Florian

-

Regimul Ion Antonescu și emigrarea evreilor


RECENZII

Nicolae Drăgușin

-

Televiziunea și autonomia câmpului știinţific
Pierre Bourdieu, Despre televiziune

Cătălin Secăreanu

-

Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950
Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950

Ana-Maria Rădulescu

-

I.D. Sîrbu sau lecţia de demnitate
Clara Mareș, Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţii

Titus Techera

-

Some notes on the concealment of the classical philosopher
Paul Johnson, Socrates: A man for our times

Adrian Marius Tompea

-

Abordări teoretice și forme empirice ale populismului
Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, Sorin Soare (editori), Populismul contemporan

Laura-Madalina Spătaru

-

Unpredictability, Uncertainty, and Fear: Measuring Natural Risk Perceptions
ARMAŞ, Iuliana, Percepţia riscurilor naturale: cutremure, inundaţii, alunecări

Beinur Giumali

-

A Constructivist Theory of International Relations
Alexander Wendt, Teoria socială a politicii internaţionale

Ioana Cristea Drăgulin

-

Studii cu privire la Gramsci
Marcello Montanari, Studi su Gramsci. Americanismo democrazia e teoria della storia nei Quaderni del carcere

Silviu Petre

-

Eternul azimut occidental
Mihail E. Ionescu, România orientală. 160 de ani, 1848-2009


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.moficial.ro/2012/0299.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii