Teme Sfera Politicii:
164   oct 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian-feb 2012   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
168   mar-apr 2012   Discriminări
169   mai-iun 2012   Partide politice
170   iul 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep 2012   Alegeri locale 2012
172   nov 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Gheorghe Ciascai

-

Impactul apariţiei Serviciului European de Acţiune Externă asupra rolului UE în gestionarea crizelor internaţionale


SECURITATE NAȚIONALĂ

Ion-Lucian Catrina

-

Lupta pentru finanţarea deficitelor. Despre iluzia prosperităţii și epuizarea financiară a statului

Sabin Drăgulin

-

Criza statului social, un risc pentru securitatea economică a Italiei

Oana Elena Brânda

-

Politica de securitate a Marii Britanii în timpul Cabinetului Blair (1997-2007)

Aurelia Peru-Bălan

-

Campania prezidenţială din Franţa – 2012. Între valorile gaulliste și tradiţia stângii franceze

Alam Saleh

-

Iran’s National Identity Problematic

Alexandru Climescu

-

Seniori ai războiului şi reţele bazate pe încredere. Cazul Republicii Somalia


INTERVIU

Ștefan Popescu

-

Thierry de Montbrial: Depopularea poate conduce România la dezastru


SECURITATE REGIONALĂ

Ivano Dileo și Francesco Losurdo

-

Food and Health Safety: a Macro-policy Approach in the EU

Alessandro Albano

-

The brain drain: winners and losers. Socio-economic effects of highly skilled migrations on both sending and host countries

Lavinia Lupu

-

Consideraţii privind mediul de securitate din Caucazul de Sud

Yuri Josanu

-

Republica Moldova: între Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană

Dana Dumitru

-

Libia – permanenta ameninţare la adresa securităţii regionale și internaţionale


ARHIVA

Alexandru Florian

-

Ion Antonescu şi guvernarea totalitară


SECURITATE GLOBALĂ

Eugen Lungu

-

Summitul NATO de la Chicago și noua dinamică a securităţii militare din regiunea Mării Negre

Ana Postolache

-

The EU Security Continuum: the interaction between internal and external spheres in

Oana Albescu

-

Particularităţi ale corporaţiilor multinaţionale ca agenţi ai securităţii economice globale

Daniela Radu

-

Consecvenţă versus inconsecvenţă în politica intervenţiilor umanitare

Roxana Alexandra Costinescu

-

Război, pace şi securitate în secolul XXI. O lectură contemporană a teoriei războiului drept

Olesea Ţăranu

-

Provocări actuale și viitoare în noua ordine post-westphalică


RECENZII

Liviu-Ioan Tatu

-

George F. Kennan: O Viaţă de American
John Lewis Gaddis, George F. Kennan: An American Life

Emanuel Copilaș

-

Mai mult decat un simplu bufon politic. Influenţa lui Hrusciov asupra Uniunii Sovietice şi a secolului XX
William Taubman, Khrushchev. The man, his era

Andrei Tinu și Cătălin Boboc

-

Capcanele politice ale sociologiei interbelice
Antonio Momoc, Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Școala gustiană între carlism și legionarism


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.moficial.ro/2012/0299.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii