Recenzie


George F. Kennan: O Viață de American

 


John Lewis Gaddis, George F. Kennan: An American Life
Penguin Press, New York, 2011


Reputatul istoric şi cercetător al Războiului Rece, John Lewis Gaddis a consacrat cea mai recentă lucrare a sa biografiei celui mai cunoscut diplomat al Războiului Rece, George Frost Kennan. Începută în 1981, lucrarea este produsul a treizeci de ani de cercetare în arhive şi biblioteci, interviuri şi relatări, acces la documente şi jurnale personale, care au fost pentru prima dată consultate de John Lewis Gaddis. Deopotrivă lucrarea evidenţiază cariera profesională şi viaţa personală presărată de momente sinuoase „a celui influent strateg al războiului rece”, aşa cum titra cotidianul New York Times, la 18 martie 2005, la doar o zi de la trecerea lui Kennan în nefiinţă1.

Părintele strategiei „containment-ului” împotriva Uniunii Sovietice, diplomat, istoric, scriitor, soţ şi tată, iubitor al culturii şi limbii ruse, şi mai ales a operei lui Cehov, George Kennan a fost un om al contrastelor, dificil, uneori, în relaţiile cu ceilalţi, însă devotat profesiei sale.

Cariera sa diplomatică, începută, în 1926, cu prima misiune la Geneva, a cunoscut etape deosebit de importante care şi-au pus amprenta asupra politicii externe americane postbelice, dar mai ales în ce priveşte relaţiile Washington-ului cu Moscova. În 1931 face parte din grupul de analiză aflat la Riga2, pentru ca apoi să coordoneze operaţiunilor de intelligence din Lisabona3, membru al misiunilor diplomatice de la Moscova sau din Germania, transmite la 22 februarie 1946 documentul Telegrama cea lungă şi publică, în iulie 1947, în revista Foreign Affairs un articol sub pseudonimul „Mr X” - documente fundamentale ale politicii externe americane de îngrădire în perioada postbelică. Mandatul de ambasador la Moscova (mai-septembrie 1953) se încheie ca urmare a unui eveniment mai puţin plăcut pentru un diplomat şi anume declararea sa persona non-grata de către Stalin, la 19 septembrie 1952, ca urmare a unei gafe în timpul unei susţineri publice. A îmbrăţişat lumea academică cu şi mai multă pasiune după ce a plecat de la Departamentul de Stat, a publicat numeroase lucrări de specialitate obţinând numeroase premii, iar de două ori i-a fost decernat premiul Pulitzer. Pentru câţiva ani (1961-1963) a fost ambasador la Belgrad, iar ulterior s-a dedicat Institutului pentru Studii Avansate din cadrul Universităţii Princeton şi criticii vehemente a politicii externe americane, fiind până la sfârşitul vieţii sale un activist convins împotriva războiului.

Lucrarea biografică, dedicată memoriei soţiei lui Kennan, Annelise Sorensen Kennan, este structurată în cinci părţi în cuprinsul cărora întâlnim douăzeci şi cinci de capitole aşezate cronologic, dar fiecare abordând tematic aspectele semnificative din viaţa şi cariera diplomatică şi academică a unuia dintre pionierii realismului politic în relaţiile cu Uniunea Sovietică.

Fred Kaplan scria în New York Times, la 22 noiembrie 2011, că este poate cel mai aşteptat volum biografic scris vreodată4.

Lucrarea începe cu prezentarea copilăriei lui Kennan, în Wisconsin, apoi descrie fiecare etapă din pregătirea sa educaţională cu accent pe câteva momente definitorii care i-au marcat viaţa şi cariera. Faptul că nu s-a acomodat la Princeton, unde se simţea singur şi nelalocul lui, l-a determinat şi mai mult să se dedice cu pasiune cursurilor din Washington care-l pregăteau pentru serviciul diplomatic şi apoi cunoaşterii limbii şi culturii ruse la Universitatea din Berlin.

Câteva aspecte importante ies în evidenţă şi surprind cititorul făcând referire la faptul că George Kennan a jucat un rol semnificativ în crearea programului de misiuni sub acoperire al CIA, a ajutat la dezvoltarea Planului Marshall pentru reconstrucţia Europei după cel de-al Doilea Război Mondial şi a luat parte la ascunderea fiicei lui Stalin, Svetlana Alliuieva, după ce aceasta a fugit în Statele Unite ale Americii în 1967.

Gaddis scoate în evidenţă nu doar calitatea cea mai de preţ a lui Kennan, şi anume capacitatea extraordinară de analiză a relaţiilor internaţionale şi înde­ob­şte a relaţiilor cu Uniunea Sovietică, mai ales pentru că practicienii acestui domeniu cunosc în detaliu aportul său şi munca depusă în slujba Departamentului de Stat, ci relevă în mod deosebit natura umană a diplomatului şi cercetătorului George Kennan. Un om plin de con­tra­dicţii, un diplomat, conflictual uneori, care se îndoia chiar şi de convingerile sale, tată, şi totodată un soţ asupra căruia au planat numeroase suspiciuni de infidelitate. Toate aceste laturi mai puţin cunoscute nu-i ştirbesc deloc din rolul pe care l-a jucat în cadrul serviciului diplomatic american, chiar dacă a fost în umbra unor personaje mult mai bine plasate în funcţii cheie, precum Harry Truman sau George C. Marshall.

Lucrarea acordă o atenţie sporită şi detaliilor mai puţin cunoscute din viaţa lui George Kennan, pentru că nu este neapărat o lucrare strict dedicată diplomaţilor, specialiştilor şi analiştilor din diferite ministere, universităţi sau servicii de informaţii, ci este mai degrabă o relatare a celor mai importante aspecte care au marcat viaţa şi cariera renumitului sovietolog. Un aspect care de altfel l-a marcat semnificativ şi care l-a urmărit toată viaţa a fost faptul că nu şi-a cunoscut mama, aceasta din urmă a decedat din cauza unei peritonite la trei luni după ce l-a născut. În memoriile sale, Kennan recunoştea că a fost afectat „profund” de moartea mamei sale, fapt precizat de Gaddis în capitolul 1 intitulat „Copilăria” când face referire la numeroase astfel de momente pe care diplomatul şi le-a trecut în jurnalul personal cu minuţiozitate. Un astfel de exemplu face referire la momentul martie 1931, când se afla în postura de tânăr diplomat într-un resort elveţian, şi în timpul unui dans cu o fată ochii îi erau înlăcrimaţi, dar nu pentru că fata nu ar fi fost cum şi-ar fi dorit ci pentru că gândul îi era la persoana pe care nu şi-o putea nici măcar aduce aminte şi despre care se întreba mereu cum a fost.5 Lucrarea abundă de momente delicate din punct de vedere emoţional din viaţa fostului diplomat, chiar John Lewis Gaddis îl găseşte uneori pe Kennan instabil din acest punct de vedere în timpul interviurilor şi discuţiilor dedicate cărţii.

John Lewis Gaddis a precizat, cu ocazia unei dezbateri electronice organizate de portalul H-Diplo, în aprilie 2012, şi care a inclus recenziile a şase profesori reputaţi din SUA, că biografia „George F. Kennan: An American Life” relatează aspecte semnificative din viaţa lui Kennan, nu redă toate detaliile privind viaţa şi cariera diplomatului american, deşi material documentar a existat din abundenţă.6 „Biografiile, trebuie să relateze o viaţă, dar nu trebuie să fie acelaşi lucru cu înregistrarea tuturor detaliilor care s-au petrecut în ea. Ele trebuie să scoată la iveală contradicţiile, nu să forţeze rezoluţii.”, a mai precizat Gaddis cu acelaşi prilej.7

Lucrarea „George F Kennan: An Ame­rican Life” a primit premiul Pulitzer pentru biografie în 2012 şi s-a bucurat de un real succes în presa şi lumea publicistică de peste ocean. Talentul de publicist şi istoric al reputatului profesor din cadrul Universităţii Yale, John Lewis Gaddis aduc în lumină un tablou bine conturat cu detalii interesante din jurnalele şi corespondenţa personală ce evidenţiază personalitatea şi problemele cu care s-a confruntat Kennan, dar totodată foarte bine susţinut de episoadele semnificative din cariera profesională care parcă îl aduce în faţa cititorului, păşind din paginile lucrării, prin calitatea discursului şi acurateţe analizelor sale.

 

REFERINŢE
Gaddis, John Lewis, George F. Kennan: An American Life, New York, Penguin Press, 2011
Guzzini, Stefano, Realism şi Relaţii Internaţionale. Povestea fără sfârşit a unei morţi anunţate: realismul în relaţiile internaţionale şi în economia politică internaţională, Iaşi, Institutul European, 2000
Kaplan, Fred, America’s Cold War Sage and His Discontents, The New York Times, Published November 22, 2011, http://www.nytimes.com/2011/11/23/books/george-f-kennan-by-john-lewis-gaddis-review.html?pagewanted= all accesat la 18 aprilie 2012
H-Diplo Roundtable Review, Volume XIII, No. 24, (2012), 16 April 2012, http://www.h-net.org/~diplo/roundtables/PDF/Roundtable-XIII-24.pdf accesat la 18 aprilie 2012
Policy Planning Staff Memorandum, May 4, 1948, Washington, , http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/johnson/65ciafounding3.htm accesat la 19 aprilie 2012
Weiner, Tim, şi Crossette, Barbara, George F. Kennan Dies at 101; Leading Strategist of Cold War, The New York Times, Published March 18, 2005, http://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/18kennan.html accesat la 18 aprilie 2012

 

Liviu-Ioan Tatu
[The University of Bucharest]


NOTE

1 Tim Weiner şi Barbara Crossette, George F. Kennan Dies at 101; Leading Strategist of Cold War, The New York Times, Published March 18, 2005, http://www.nytimes.com/2005/03/18/politics/18kennan.html accesat la 18 aprilie 2012
2 În perioada 1931-1933, în capitala Letoniei, alături de un alt renumit sovietolog şi totodată prieten Charles E. Bohlen, şi de Loy W. Henderson, Kennan a făcut parte din grupul celor însărcinaţi cu analiza informaţiilor privind acţiunile URSS. Rapoartele lor transmise Departamentului de Stat au fost denumite generic de istoricul Daniel Howard Yergin în lucrarea sa „A Shattered Peace” axiomele de la Riga, opuse ca viziune axiomelor de la Ialta ce ghidau modul de înţelegere al relaţiilor cu Moscova a lui Roosevelt. În perioada 1922-1933 SUA nu au avut relaţii diplomatice cu Moscova, iar misiunea diplomatică de la Riga se ocupa şi de monitorizarea acţiunilor statului sovietic. Stefano Guzzini, Realism şi Relaţii Internaţionale. Povestea fără sfârşit a unei morţi anunţate: realismul în relaţiile internaţionale şi în economia politică internaţională, Iaşi, Institutul European, 2000, p. 109
3 Misiunea sa de la Lisabona avea rolul de a coordona acţiunile de intelligence, iar ca director al Policy Planing Staff, divizie de planificare strategică din cadrul Departamentului de Stat, a contribuit semnificativ prin Memorandumul din 4 mai 1948 în definirea rolului şi modului de acţionare al Agenţiei Centrale de Informaţii în ce priveşte misiunile sub acoperire. Policy Planning Staff Me­mo­randum, May 4, 1948, Washington, http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/johnson/65ciafounding3.htm accesat la 19 aprilie 2012
4 America’s Cold War Sage and His Dis­con­tents, by Fred Kaplan, The New York Times, Published 22 November 2011, http://www.nytimes.com/2011/11/23/books/george-f-kennan-by-john-lewis-gaddis-review.html? pagewanted=all accesat la 18 aprilie 2012
5 John Lewis Gaddis, George F Kennan: An American Life, New York, Pengiun Press, 2011, ediţia Kindle
6 H-Diplo Roundtable Review, Volume XIII, No. 24, (2012), 16 April 2012, Introduction by Thomas Maddux, http://www.h-net.org/~diplo/roundtables/PDF/Roundtable-XIII-24.pdf accesat la 18 aprilie 2012.
7 Ibidem

 

 

LIVIU-IOAN TATU – Drd., Școala Doctorală Facultatea de Istorie, Universitatea din București.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus