Teme Sfera Politicii:
171   sep-oct 2012   Alegeri locale 2012
172   nov-dec 2012   Dezbateri constituționale. Forme de guvernământ în România
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Zoltán Rostás

-

Criză și/sau tranziţie la școala gustiană – 1932-1934. Din perspectiva corespondenţei lui Anton Golopenţia


PROCESE

Theodora-Eliza Văcărescu

-

Contexte de gen. Educaţia femeilor din România între anii 1880 și 1930

Dragoș Sdrobiș

-

Învăţământul superior în România interbelică: de la „supraaglomerarea universităţilor” la „șomaj intelectual”

 Martin Ladislau Salamon

-

„Știinţa naţiunii” a lui Dimitrie Gusti – un model pentru Tinerii ardeleni


PORTRETE

Alina Juravle

-

Henri H. Stahl – un sociolog social-democrat

Florentina Ţone

-

Un monografist uitat: D.C. Georgescu


TEORII

Ion Matei Costinescu

-

The Nation as Epistemic Regime: On the Bucharest Sociological School, State Consolidation and Interethnic Relations

Șerban Văetiși

-

Sociologia monografică în perspectiva etnografiei critice americane

Alina Branda

-

Știinţele Sociale și „Știinţa Naţiunii”. Câteva consideraţii

Antonio Momoc

-

Știinţă și politică în sistemul sociologic gustian. Proiectul de societate al Școlii Sociologice de la București

Lucian-Ștefan Dumitrescu

-

Resorturile gândirii geopolitice a lui Dimitrie Gusti. Context și idei


DEZBATERI

Ionuţ Butoi

-

Peter Schöttler sau un posibil răspuns la întrebarea : ce se mai poate spune nou despre ceva despre care „se știe” totul?Realism știinţific, „canonizare” și demitizare


ARHIVA

Ionuţ Butoi

-

O corespondenţă inedită din timpul guvernării antonesciene Mircea Vulcănescu și Alexandru Neagu


RECENZII

Balázs Telegdy

-

Istorii învecinate
Imre Pászka, Teme de Sociologie Românească a Modernităţii

Levente Székedi

-

Un intelectual-sociolog transilvănean cu viziune europeană. Profesorul Ion Aluaș
Coordonator (i): Viorica Greculovschi-Prodan, Ion Aluaş. 1927-1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii lui

Cristian Roiban

-

Concepte, conceptualizare și comprehensive history
Victor Neumann și Armin Heinen (Ed.), Key-Concepts of Romanian History. Alternative Approaches to Socio-Political Languages (Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice)

Irina Stahl

-

Jurnalul unui sociolog
Sorin M. Rădulescu, Revoluţia ca spectacol. Însemnările unui sociolog în perioada septembrie 1988 – iulie 1992

Adriana Bondor

-

Despre Școala Gustiană altfel
Transilvania, nr. 11-12/2012

Cristian Vereș

-

O monografie despre Traian Herseni
Florenţa Lozinsky, Traian Hersen. Sociolog și antropolog

Gabriel-Cătălin Stoian

-

Ecoul activităţii Școlii sociologice de la București în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
Zoltan Rostas (Ed.), Răfuiala cu scopurile noastre. Şcoala sociologică de la Bucureşti în cotidianul Ecoul 1943-1944


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii