Semnale


 
Semnale 

Tranziții discursive. Despre agende culturale, istorie intelectuală şi onorabilitate idelogică după comunism
Autor: Victor Rizescu, Editura Ed. Corint

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 463
ISBN: 978-973-135-721-8


Volumul de debut al profesorului specializat pe istoria ideilor politice româneşti V. Rizescu este o însumare a studiilor publicate de-a lungul vremii în reviste de specialitate, ca Studia Politica, sau culturale, ca Observator Cultural, Cuvântul etc., la care autorul a adăugat şi o parte a tezei sale de licenţă. Tematica, prin urmare, este foarte variată, fiind alcătuită din reconstituiri parţiale din marea dezbatere românească a ultimelor două secole: ce este modernizarea şi cine trebuie sau este chemat să o facă, cum poate fi înţeleasă situarea României faţă de “centrul“ civilizaţional al occidentului, care sunt modelele teoretice de analizare a construcţiei identitare

naţionale. Neoliberalismul zeletian, social-democraţia unui Stahl, marxismul interbelic, corporatismul, conservatorismul reacţionar, fascismul sunt analizate într-un mod critic şi, totodată, nou. Într-adevăr, factura cu adevărat distinctivă a acestui volum este dată nu atât de temele de cercetare cât de poziţia aparte asumată de autor: perspectiva critică, în cazul lui V. Rizescu, nu înseamnă „demitizare“ sau punere la zid a diferitelor curente din perioadele analizate (care, de altfel, nu se reduc doar la perioada interbelică ci urcă până în contemporaneitate), ci o re-lecturare a lor într-o notă atentă la nuanţe şi la contextul ideatic. Autorul observă că respingerea mitologiei naţionalist-comuniste s-a transformat într-un “ritualism antinaţionalist“ care eşuează într-o tactică de putere simbolică (şi nu numai), ceea ce duce, inevitabil, la inexistenţa, în spaţiul academic românesc contemporan, unei dezbateri reale de idei.
   
   

   

Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România sec. XX
Autor: Cătălina Mihalace, Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 333
ISBN: 973-611-830-2

Didactica apartenenţei este bazat pe teza de doctorat a autoarei şi se înscrie în linia cercetărilor istoriografice mai noi, preocupate mai mult de obiectul de studiu decât de răfuieli narative cu istoriografiile mainstream din trecutul recent. Sunt studiate reprezentările istorice ale românilor succedate în manualele şcolare pe o perioadă ce se întinde de la primul război mondial până în postcomunism. Autoarea ne avertizează însă că lucrarea nu are un fir cronologic liniar, ci ia ca punct de referinţă schimbarea de la 22 decembrie 1989. Practic, avem de-a face cu o istorie – pe alocuri comparativă - a manualului de istorie românesc,

făcută „ca la carte“, cu un aparat teoretic adus la zi şi pe baza unei cercetări care a luat în considerare inclusiv cadrul legislativ, curriculum şcolar precum şi percepţia elevilor, „subiecţii“ procesului educaţional şi, până la urmă, obiectivul politicilor memoriei istorice. Cartea este împărţită în trei capitole: „Prezentul personajului istoric“, care analizează avatarurile reprezentărilor istorice ale lui Ştefan cel Mare, „În căutarea faptului memorabil“, despre modul în care sunt selectate şi reproduse evenimentele definite drept reprezentative pentru construcţia identitară naţională şi „Comunismul, un regim care a făcut epocă“, în care se discută, mai ales, reprezentarea şi percepţia unui trecut încă foarte apropiat.
   

   

Sociolog pe piaţa muncii
Autor: Mihaela Lambru (coordonator), Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 206
ISBN: 978-973-611-861-6 

Cu ce „piaţă a muncii“ se confruntă un sociolog proaspăt absolvent? Volumul de mai sus reprezintă un proiect de cercetare care a dat un posibil răspuns la această întrebare. Structurat în trei părţi, volumul cuprinde, în prima parte, puncte de vedere asupra raportului dintre sociologie şi „piaţă“ ce aparţin unor somităţi ale lumii bucureştene sociologice şi nu numai (Ioan Pânzaru, Marian Preda, Lazăr Vlăsceanu, Dumitru Sandu); în a doua parte este redată o cercetare calitativă asupra aşteptărilor pe care angajatorii le au faţă de absolvenţii de sociologie pentru ca ultima parte să fie dedicată reprezentării cantitative a traseului profesional al absolvenţilor de după 1990.

   

   

Educaţie şi frontiere sociale. Franţa, România, Brazilia, Suedia
Autori: Mihai Dinu Gheorghiu, Monique de Saint Martin (coordonatori) în colaborare cu Bénédicte de Montvalon, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2011
Număr pagini: 263
ISBN: 978-973-46-1872-9

Cum sunt „învăţate“, deprinse, frontiere sociale care împart lumea socială în care trăim? Noţiunea de frontieră socială este folosită, în acest volum, ca instrument de identificare a modului în care se configurează raporturile între grupurile sociale ale unor societăţi tot mai precarizate. Principalul mod de învăţare a frontierelor a fost identificat de autori în educaţie, definită în sens larg ca proces de socializare care implică şcoala, familia, grupul de egali sau alţi actori instituţionali sau sociali implicaţi. Cercetările de teren au fost duse pe teritoriile celor patru ţări desemnate în titlu; coordonatorul anchetelor de teren din România (mai precis, din Iaşi şi din împrejurimile sale) este

Mihai Dinu Gheorghiu. Volumul este structurat în trei părţi; prima parte discută în profunzime semnificaţia „frontierelor sociale“, a ierarhizărilor şi a socializării prin educaţie; partea a doua analizează modul în care se manifestă acest proces social în cadrul familiilor de imigranţi, a „claselor populare“ şi a celor mijlocii. În fine, ultima parte analizează dinamica frontierelor în contextele socio-culturale amintite.
   

   

Studii sociologice. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de autori: Andrei Negru
Autor: Eugeniu Speranţia, Editura Argonaut, Cluj-Napoca

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 394

Câteva din lucrările unuia din cei mai importanţi sociologi ai Clujului interbelic au fost recuperate de profesorul Andrei Negru într-o ediţie critică meritorie pentru istoria teoriilor sociologice româneşti. Eugeniu Speranţia, sociolog „de sistem“, reprezentant al paradigmei biologiste, este publicat cu lucrările „Tradiţia şi rolul ei social“, „Factorul ideal. Studii sociologice şi aplicări la viaţa noastră naţională“, „Fenomenul social ca proces spiritual de educaţie“, „Curs de sociologie generală. Partea I. Teoriile determinismului social“ şi „Problemele sociologiei contemporane“.

 
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus