Recenzie


 

O monografie despre Traian Herseni

 


Florenţa Lozinsky, Traian Hersen. Sociolog și antropolog
Cluj Napoca, Edit Argonaut, 2012, 200 p.


Editura Argonaut a publicat recent, în cadrul seriei Filosofie-Sociologie- Psihologie, o monografie dedicată lui Traian Herseni, unul din stâlpii Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Cartea Traian Herseni – sociolog şi antropolog este o versiune revăzută şi adăugită a tezei de doctorat susţinută în anul 2009, de către Florenţa Lozinsky, în cadrul facultăţii de sociologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub coordonarea profesorului universitar Achim Mihu. Autoarea, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu“ al Academiei Române din Cluj-Napoca, are preocupări în domeniile istoriei sociologiei, dar şi al sociologiei rurale, cea ce a apropiat-o şi mai mult de opera herseniană.

Cartea publicată de către editura clujeană este primul volum de autor dedicat lui Traian Herseni, reprezintând un demers necesar şi, totodată, curajos.

Florenţa Lozinsky încearcă şi reu­şeşte să păstreze de-a lungul întregii lucrări o atitudine obiectivă faţă de subiectul lucrării. Traian Herseni este o personalitate cu o bogată activitate didactică şi de cercetare, cu o operă vastă (543 de articole şi 29 de cărţi publicate în timpul vieţii) în diferite domenii ale cercetării socio-umane. Cu toate acestea, despre opera şi personalitatea lui Traian Herseni s-a scris relativ puţin până în prezent. Subiectul Traian Herseni a fost considerat de către istoricii sociologiei (şi nu numai de aceştia), unul spinos, în special datorită activităţii publicistice şi ideologice desfăşurate în cadrul Mişcării Legionare. Această activitate a fost apreciată şi a fost dublu răsplătită: pe de o parte funcţii de conducere din partea legionarilor, iar comuniştii când ajung la putere o răsplătesc cu ani grei de închisoare.

Volumul Traian Herseni – sociolog şi antropolog oferă mai mult decât ni se promite în titlu. Prima parte a cărţii cuprinde un profil biografic al lui Traian Herseni şi o prezentare a activităţii publicistice şi ideologice. Activitatea publicistică a lui Herseni se poate împarţi în funcţie de conţinutul articolelor în două mari categorii: articole cu caracter ştiinţific şi articole cu caracter politico-ideologic. Autoarea analizează acticvitatea publicistică de la debutul lui Herseni din 1925, oprindu-se în special aupra colaborării lui Traian Herseni cu o serie de publicaţii interbelice cu profil cultural precum Familia, Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială, dar şi Stânga, Azi, Gând românesc, Societatea de mâine. Florenţa Lozinsky prezintă şi diferite opinii privind activitatea publicistică şi ideologică a lui Traian Herseni din perioada legionară, fără a se afunda în interpretări ideologice. Autoarea consideră că „adeziunile politice ale lui Herseni au fost mai mult conjuncturale, generate mai degrabă de dorinţa de a face carieră, subliniind totodată că Herseni nu s-a manifestat ca naţionalist fanatic şi dogmatic, (...) şi nu amesteca ştiinţa cu ideologia“.

Lozinsky abordează în cadrul volumului atât calitatea de teoretician al monografiei sociologice, subiect al istoriilor sociologiei, cât şi rolul lui Herseni de prim istoric al sociologiei româneşti. Alte aspecte ale cercetărilor herseniene evidenţiate în volumul de faţă le reprezintă studiile de sociologie pastorală, cele din domeniile psihosociologiei sociale şi ale antropologiei culturale, evidenţiindu-se rolul de pionier înaceste domenii.

Traian Herseni a fost parte a istoriei Şcolii Sociologice de la Bucureşti şi, prin intermediul său, aceasta a supravieţuit perioadei negre a sociologiei. Din păcate, în volum nu sunt surprinse relaţiile existente între membrii şcolii gustiene, dar, de fapt, Florenţa Lozinsky îşi propune, după cum declară încă de la începutul lucrării, „punctarea momentelor esenţiale ale devenirii operei lui Traian Herseni, cât şi sinuozităţile unui destin marcat de prefacerile vremurilor, el întruchipând deopotrivă destinul intelectualului din interbelic şi din postbelic“.

Cristian Vereş
[The University of Bucharest]

 

CRISTIAN VEREȘ – doctorand, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus