Teme Sfera Politicii:
164   oct 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian-feb 2012   Reforme
168   mar-apr 2012   Discriminări
169   mai-iun 2012   Partide politice
170   iul-aug 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep-oct 2012   Alegeri locale 2012
172   nov-dec 2012   Dezbateri constituționale. Forme de guvernământ în România
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
[NUMĂR ÎNCHIS]
171   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Alexandru Radu

-

Reforma sistemului electoral din România. O istorie analitică (2)


DEZBATERI CONSTITUȚIONALE

Cristian Ionescu

-

Instituţia Președintelui României în actuala arhitectură constituţională

Claudia Gilia

-

Curtea Constituţională sub imperativul reformei

Iuliana Conovici

-

The place of religion in the Romanian public space: Constitutional (dis)continuities and uncertainties

Andrei Schwartz

-

Some considerations on the meaning of the word constitution in the Romanian post-communist context

Ivona-Arina Raef

-

Negocierea Constituţiilor din 1923 și 1991


FORME DE GUVERNĂMÂNT

Bogdan Iancu

-

Formă de guvernământ și regim politic: condiţii de posibilitate constituţională

Florin Grecu

-

Regimul şi principiile Constituţiei de la 1938

Irina Lonean

-

Construirea formei de guvernare prin discurs în 2003 şi 2009. Republica semiprezidenţială în Constituţia României


ESEU

Bogdan Ștefanachi

-

Premise conceptuale pentru o înţelegere a securităţii umane


REFORME INSTITUȚIONALE

Georgiana Ciceo

-

România în faţa mozaicului complex de formule de reformă a proiectului de integrare a Uniunii Europene

Daniel Ionică

-

Justiţia din România sub semnul europenizării. Studiu de caz: Ministerul Justiţiei

Laura Manolache

-

Pentru o reformă a culturii juridice în România

Clara Volintiru

-

The Institutionalisation of the Romanian Party System

Valeriu Frunzaru

-

Attacks upon the Romanian Welfare State and the Trade Union Decline

Octavian-Dragomir Jora

-

Crize la „S.C. Liberalismul Clasic S.A.”.Corporaţia modernă: artefact al pieţei libere sau afront adus ei?


UNIUNEA EUROPEANĂ

Gheorghe Ciascai

-

Consiliul European încotro? Reforme și contrareforme instituţionale în UE

Ruxandra Ivan

-

Criză economică sau criză democratică? Evoluţia „deficitului democratic” al UE


RECENZII

Ioana Cristea Drăgulin

-

Gramsci în lectura lui Antonio A. Santucci
Antonio Gramsci, Antologia

Nicolae Drăguşin

-

Reconfigurarea spaţiului politic prin legătura discurs-acţiune
Hannah Arendt, Condiţia umană

Daniel Șandru

-

Comunismul românesc, între traume și stigmate
Lăcrămioara Stoenescu, Memoria stigmatelor


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii