Semnale


 
Semnale 

Violarea libertăţii de exprimare
Autor: Petru Frăsila, Editura Institutul European

Prefaţă de Daniel Șandru; Cristian Pârvulescu
Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 182
ISBN: 978-973-611-909-5


Din cuprins:
• Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti interne prin prisma articolului 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – o nouă perspectivă
• Aprecieri sintetice
• Instrucţiuni practice. Cererea de satisfacţie echitabilă
• Observaţiile Guvernului României cu privire la admisibilitatea şi temeinicia cererii
• Răspuns la „Observaţiile“ Guvernului
• Curtea Europeană a Drepturilor Omului
• Acţiunea Frasilă şi Ciocârlan c. României
• Frasilă, duşmanul Romaniei
• Lecţia de la Strasbourg
 

• Libertatea presei: un lucru pentru care merită să te lupţi

   

   

Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei
Autor: Doru Tompea, Daniel Șandru (coord.), Editura Polirom

Anul apariţiei: 2012
Număr pagini: 305

În textele ce alcătuiesc volumul Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei sunt luate în discuţie contribuţia sociologului, filosofului și omului politic român la dezvoltarea sociologiei românești, aspectele analizei sociologico-politice cu privire la fenomene precum bolșevismul și fascismul, principalele repere ale teoriei sale cu privire la dezvoltarea sistemului educaţional românesc, modul său de înţelegere a activităţii omului politic, elementele sociale și politice care au influenţat parcursul cultural și societal al României, referinţele proprii analizei antropologice pe care Andrei a aplicat-o spaţiului social, toate acestea fiind tratate dintr-o

 
perspectivă ce urmărește să identifice conexiunile existente între direcţiile operei sale și dezbaterile intelectuale existente, la acel moment, în spaţiul european. Din acest motiv, considerăm că acest volum se poate constitui într-un foarte util instrument critic atât pentru istoricii culturii române, cât și pentru specialiștii și studenţii din domeniile filosofiei, sociologiei și știinţelor politice.
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus