Teme Sfera Politicii:
164   oct 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian-feb 2012   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
168   mar-apr 2012   Discriminări
169   mai-iun 2012   Partide politice
170   iul 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep 2012   Alegeri locale 2012
172   nov 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Alexandru Radu și
Daniel Buti

-

Partidul de anturaj. Un model explicativ pentru partidismul românesc postcomunist


DISCRIMINĂRI

Dan Pavel

-

„Partidul trădătorilor”. Cercetare asupra malformaţiilor instituţionale și autoreglajelor sistemice ale democraţiei postcomuniste

Bogdan M. Popescu

-

Partidele politice din România și diaspora. Discursuri și strategii electorale pentru câștigarea alegerilor din 2012

Angelo Chielli

-

Le trasformazioni dei partiti politici in Italia negli ultimi 20 anni

Radu Uszkai și
Constantin Vică

-

How to assess the emergence of the European Pirate Parties. Towards a research agenda


FINANȚAREA PARTIDELOR

Alexandra Ionașcu și
Sorina Soare

-

În căutarea unui Mecena. Mecanisme și procese de finanţare ale partidelor politice în România postcomunistă

Claudia Gilia

-

Sisteme de finanţarea ale partidelor politice în dreptul comparat

Irina Lonean

-

Relaţia dintre partide și stat ca efect al competiţiei politice. Sistemul de partide și partonajul în politica românească


ESEU

Daniel Șandru

-

Ideology, Between the Concept and the Political Reality


LEGISLAȚIE, CAMPANIE ELECTORALĂ, COMUNICARE

Lavinia Stan și
Diane Vancea

-

Contestaţii fără cenzură: moţiunile în România postcomunistă (1989-2008)

Cristian Ionescu

-

Raporturile între majoritate și opoziţie în statul de drept. Pentru un nou statut al opoziţiei parlamentare în sistemul

Daniel Olteanu

-

Evoluţia legislaţiei electorale 1990–2008. Sau cum se pot controla mecanismele procesului electoral de către partidele politice

Florin Grecu

-

„Campania electorală” din mai 1939: mecanisme, proceduri și comportament electoral

Monica Pătruţ

-

Website-ul partidului – instrument de comunicare politică. Studiu de caz: www.psd.ro


EUROPA

Loredana Pătruţiu Balteș

-

Europa – clivaj politic la alegerile prezidenţiale din Franţa

Aurelia Peru-Balan

-

Agenda-setting și poziţionarea candidatului Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din 4 martie 2012, Rusia


INTERVIU

Michele Rizzo

-

Political parties. What has changed and which is the role they played in Italy and Europe. A discussion with Professor Franca Papa, Professor of Political Philosophy, University of Bari


ARHIVA

Alexandru Florian

-

Viaţa cotidiană a evreilor în timpul regimului Ion Antonescu


RECENZII

Mihai Chioveanu

-

The Murderous Twins and the Central Tragedy of Europe’s Modern History
Timothy Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin

Sabin Drăgulin

-

Italia și România. Diplomaţie și societate
Rudolf Dinu, Studi Italo-Romeni. Dipomazia e società, 1879-1914 • Italien-Romanian Studies. Diplomacy and Society, 1879-1914, seconda edizione

Ioana Cristea Drăgulin

-

Destinul unui lider comunist
Giuseppe Vacca, Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937)

Mădălina Luciana Chiţac

-

Civil Society vs. Elites in the Breakdown of Democracy
Nancy Bermeo, Ordinary People in Extraordinary Times. The Citizenry and the Breakdown of Democracy

Nicolae Drăgușin

-

Reconfigurarea spaţiului politic prin legătura discurs – acţiune
Hannah Arendt, Condiţia umană

George Vișan

-

Realismul neoclasic: un suflu nou pentru o teorie fundamentală
Steven E. Lobell, Norin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.moficial.ro/2012/0299.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii