Acest număr a apărut cu sprijinul Facultăţii de Știinţe Politice și Administrative
și al Facultăţii de Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Petre Andrei”
din Iași. Articolele publicate au fost prezentate în cadrul Conferinţei
Internaţionale „Migraţia. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen”, care a avut
loc în data de 3 noiembrie 2011, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași,
coordonatori: conf.univ.dr. Sorin Bocancea și conf.univ.dr. Anca Tompea

 
Sfera Politicii este o revistă recunoscută CNCSIS, categoria B +, cod CNCSIS 745.

The Sphere of Politics (Sfera Politicii) is a monthly political science review, certified by The National Council for Scientific Research in Higher Education (CNCSIS), B+ classification, CNCSIS code 745.

Teme Sfera Politicii:
164   oct. 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov. 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec. 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian. 2012   Reforme
168   mar. 2012   Discriminări
169   mai. 2012   Partide politice
170   iul. 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep. 2012   Alegeri locale 2012
172   nov. 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


MIGRAŢIA ÎN CONTEXT GLOBAL

Cristian Bocancea

-

Migraţie, aculturaţie și valori politice

Bogdan Ștefanachi

-

Globalizare, Dezvoltare și Securitate Umană

Ciprian Niţu

-

Imigraţie, cosmopolitism și deschiderea graniţelor


POLITICI DE INTEGRARE A MIGRANŢILOR

Sebastian Năstuţă și Ancuţa-Daniela Tompea

-

Who is afraid of immigrants? Social predictors of fear of immigrants in Europe

Daniela Cervinschi

-

Migraţie și Integrare. Fenomenul imigraţionist și impactul programelor de integrare asupra resortisanţilor ţărilor terţe în România

Oana Surugiu

-

Between Assimilation and Accommodation: Migration and Translation Policies in Post-Communist Romania

Esther Aretxabala

-

Work Integration Social Enterprises. Devices for the promotion of social inclusion and labour activation of the most vulnerable immigrants. The case of the Basque Country

Wadim Strielkowski

-

Roma migrations in Central and Eastern Europe: from the Middle Ages until nowadays a case study of Czech-Slovak Roma migration trends and flows

Dana Bădulescu

-

Rushdie The ‘Translated Man’


MIGRANŢI ROMÂNI, CETĂŢENI EUROPENI

Sabin Drăgulin

-

Fluxul migraţional din perspectivă istorică. Studiu de caz: Românii din Italia (1990-2010)

Silvia Bocancea

-

Migraţia românească de tipul „one way ticket” de la începutul secolului XX

Ilarion Ţiu

-

Migraţia ilegală a românilor în anul 1989. Aspecte socio-demografice

Dan Drugă

-

Legislaţia Uniunii Europene în domeniul migraţiei

Dana Larisa Drugă

-

Managementul fluxurilor migraţioniste în Uniunea Europeană

Vladislav Șaran

-

Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană. Impuls al dezvoltării generale

Ioana (Cristea) Drăgulin

-

Politica și emigraţia românească din Italia Studiu de caz: Partidul Românilor din Italia – Identitatea Românească

Cătălina-Felicia Comăneci

-

Imaginea imigranţilor români în presa internaţională: mit sau realitate?

Tudor Pitulac

-

Principiul orașelor comunicante. Dimensiuni ale migraţiei urban-urban în debutul anilor ’90 în România

Cristina Teodorescu

-

Migraţia medicilor români: un studiu calitativ asupra percepţiilor medicilor care au profesat în străinătate

Gabriel Girigan

-

Efecte socio-economice ale migraţiei după 1989 Studiu de caz: Feldru, Transilvania

Cristina-Elena Ciuntuc (Andriuţă)

-

Aspecte ale migraţiei din perspectiva cărturarului Adrian Marino


EVENIMENT

Suzana Semeniuc și Andrei Cucu

-

Evoluţia migraţiei, în dezbatere la UPA


SEMNALE

 

-

Semnale


Google

 

Web

Sfera Politicii