Teme Sfera Politicii:
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
176   iul-aug 2013   Circulaţii intelectuale: Franţa-România
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania psotcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


*** - Introducere

CIRCULAŢIE INTELECTUALĂ: FRANŢA-ROMÂNIA

Daniela Măriucuţa

-

Du réalisme socialiste français en traduction roumaine: P. Courtade, P. Daix, P. Gamarra, J. Laffitte, C. Morgan, V. Pozner, A. Stil

Georgiana Leșu

-

Istorie, literatură și realism socialist. Consideraţii asupra romanului Desculţ

Camelia Runceanu

-

Nouveaux éditeurs roumains après 1989 et renouvellement des discours politiques autorisés: les Éditions Humanitas

Viorella Manolache

-

Vocaţia comunica(n)tă a experimentului: politica benzilor desenate

Hadrian Gorun

-

Agonie și extaz: relaţiile româno-aliate în timpul guvernării: Marghiloman și reintrarea României în Primul război mondial. Mărturii documentare franceze

Ioana-Bianca Berna

-

Dimensiunile culturale Hofstediene – între predilecţia pentru referinţă și aplicabilitatea în interacţiunea româno-franceză

Andreea Zamfira

-

Le libéralisme et la critique du totalitarisme dans le discours dissident
de Doina Cornea


ANTISEMITISM, RASISM, XENOFOBIE

Valentin Stoian

-

XIXth century Romanian intellectual anti-semitism in a comparative perspective

Alexandru Climescu

-

Este toleranţa învăţată? Evaluarea educaţiei civice în România


MEDIA (ȘI) POLITICĂ

Mădălina Boţan și Valeriu Frunzaru

-

Consumul de știri, dependenţa de media și încrederea politică –
o relaţie mediată

Corina Găzdoiu

-

Radio România Internaţional ca instrument de diplomaţie publică
în contextul aderării la Uniunea Europeană


POLITICI ALE TRADUCERII ÎN ȘTIINŢELE UMANISTE (DEZBATERE)
  *** - Introducere

Bogdan Ghiu

-

Traducerea știinţelor umaniste franceze în România. Schimbare
de epocă – schimbare de stil de acţiune – noi alianţe (punct de vedere)


ISTORIE INTELECTUALĂ, POLITICĂ ȘI MEDIA (RECENZII)

Emanuel Copilaș

-

Incursiuni critice în istoria intelectuală a României de ieri și de astăzi
Victor Rizescu, Tranziţii discursive. Despre agende culturale, istorie intelectuală și onorabilitate ideologică după comunism

Tudor Mihăiescu

-

O istorie a antropologiei
Robert Deliège, O istorie a antropologiei

Hadrian Gorun

-

John Steinbeck în Uniunea Sovietică la începutul războiului rece
John Steinbeck, Jurnal rusesc

Dumitru-Cătălin Rogojanu

-

Între istorie și relaţii internaţionale, România și Franţa în
Primul Război Mondial

Hadrian G. Gorun, Relaţiile politico-diplomatice și militare ale României cu Franţa în primul război mondial

Sînziana-Maria Stoie

-

De cealaltă parte a oglinzii. Televiziunea română în socialism
Alexandru Matei, O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societate în România socialistă (1965-1983)


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii