Circulație intelectuală: Franța-România


 

 

 

 

 

Acest număr apare cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor Comu­nismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) precum și al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW). Contribuţii ale cercetătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestor două instituţii pot fi regăsite în acest număr din Sfera Politicii. Rubrica „Antisemitism, rasism, xenofobie” cuprinde studii publicate la propunerea INSHR-EW.
Dacă după 1989 interdisciplinaritatea a devenit o cerinţă a cercetării, ea este mai degrabă o etichetă și rareori practicată în studiile publicate. Urmând direcţia-program a Sferei Politicii, formulată în mod explicit în momentul creării revistei – aceea de a fi o „publicaţie deschisă dialogului [și] abordărilor diferite1” – , acest număr propune câteva subiecte încă relativ marginal și insuficient tratate de către cercetătorii români din domeniul știinţei politice și, în general, al știinţelor sociale.

***

This issue is published with the support of the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMER) and the „Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania (INSHR-EW). The contributions of the researchers working within these two institutions can be found in this issue of Sfera Politicii. The section titled „Anti-Semitism, racism, xenophobia” includes articles which were published at the proposal of INSHR-EW.
Even if it became a scientific requirement after 1989, interdisciplinarity is rather just a label and a scarce practice along published studies. According to the programmatic orientation of Sfera Politicii, defined explicitly when the journal was founded – namely to be „a publication opened to dialogue and diverse approaches”2 –, this issue proposes to the readers several topics which are still relatively marginally and insufficiently discussed by Romanian researchers of the field of Political Science and, generally, of Social Sciences.

***

Ce numéro est publié avec le soutien de l’Institut d’Investigation des Crimes du Communisme et la Mémoire de l’Exil Roumain (IICCMER) ainsi que de l’Institut National pour l’Étude de l’Holocauste en Roumanie «Elie Wiesel» (INSHER-EW). Des contributions des chercheurs de ces deux instituts se retrouvent dans ce même numéro de Sfera Politicii. La rubrique «Antisémitisme, racisme, xénophobie» inclut des études publiées à la proposition de l’INSHR-EW.
Si après 1989 l’interdisciplinarité est requise dans le domaine de la recherche, elle est plutôt étiquette et rarement pratiquée dans les études publiées. Suivant la direction du programme que Sfera Politicii formulait lors de sa création – celle d’être une «publication ouverte au dialogue [et] aux approches différentes» –, ce numéro propose certains sujets traités de manière relativement marginale et encore insuffisamment par des chercheurs roumains du domaine des sciences sociales, et plus particulièrement en sciences politiques.

 

NOTE

1Sfera Politicii, n° 1, decembrie 1992.
2Sfera Politicii, n° 1, December 1992.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus