Semnale


 
Semnale 

CECILIA TOHĂNEANU – Introducere în etica politică
Editura Pro Universitaria

Anul apariţiei: 2013
Număr pagini: 177
ISBN: 978-606-647-741-3


VBazată pe filosofia morală și politică, exploatând în același timp știinţa politică și teoria democratică, etica politică reprezintă un domeniu de studiu autonom. Lucrarea de faţă este o introducere în cunoașterea acestui domeniu, adresată tinerilor care studiază știinţa politică, alte știinţe sociale ori umaniste.
Partea întâi prezintă câteva dintre concepţiile tradiţionale standard despre relaţia (în mod potenţial conflictuală) dintre etică și politică, dintre moralitatea publică și principiile moralităţii private. Este un demers focalizat pe analiza comparativă a noţiunii de etică politică la filosofi precum Platon, Aristotel, Machiavelli sau Kant,

 
ale căror lucrări continuă să fie considerate locus classicus al acestei noţiuni.
În partea a doua sunt supuse analizei probleme de actualitate ale eticii politice cum ar fi: „mâinile murdare” (dilemele morale în politică); considerentele morale care justifică, pe de o parte, dreptul funcţionarilor publici/actorilor politici la viaţă privată, iar pe de altă parte, limitările sau restricţionările acestui drept; dimensiunile reformei etice a politicii (guvernării) în democraţiile contemporane; raţiunile morale ale supunerii/nesupunerii civice, ori controversata problemă a războiului just.
Cartea pune în lumină standardele etice relevante pentru sfera politică a interacţiunilor umane, o sferă prin excelenţă a situaţiilor accidentale, particulare și imprevizibile, în care comportamentul este constrâns de principii sau reguli specifice referitoare la consecinţele acţiunilor și la acţiunile ca atare.
Diverse teme și probleme de filosofie morală și etică politică au fost abordate și în alte lucrări publicate în ultimii ani de către Cecilia Tohăneanu în calitate de autoare sau coordonatoare: Noţiuni de filosofie morală (București, Editura Pro Universitaria, 2013); Ontologie, Politică și Etică. Supoziţiile metafizice și implicaţiile morale ale teoriei politice contemporane (București, Editura Universitară, 2010); „Ambivalenţa morală a domniei legii. Tensiunea potenţială între politică și moralitate” (în Sfera Politicii, n° 134, 2009) și „Lege si moralitate” (în Sfera Politicii, n°131-132, 2009).
   
   

   

VIORELLA MANOLACHE – Repere teoretice în biopolitică
Editura Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale

Anul apariţiei: 2013
Număr pagini: 201
ISBN: 978-973-7745-87-3

În comentariile sale, cu o ambiţioasă densitate conceptuală nu o dată ameninţătoare pentru comprehensiunea unui lector mediu, Viorella Manolache expune la vedere mai toate pretextele care-i provoacă și întreţin exerciţiul, înalt hermeneutic, pe care-l face în landurile biopoliticii. Autoarea nu lasă la o parte reflexele de azi ale biopoliticii, cu variile platforme de legitimare, cu derapajele în forme vechi sau noi și cu garniturile de tehnici – inclusiv de control și, prin asta, de prevenire a riscului – pe care și le revendică. Repere teoretice în biopolitică pendulează astfel, benefic, între hermeneutica puterii corpului uman și cea făcută corpului

puterii politice, cu accentele grave puse deasupra tehnologiilor puterii, terminalele atât de eficiente și sofisticate ale „năstrusnicei!” bio-puteri.
Ion Dur
 
Lucrarea Repere teoretice în biopolitică de Viorella Manolache are, în primul rând, meritul de a încerca o abordare complexă a unei teme încă prea puţin cercetate în literatura de specialitate din România [...]
În cartea sa, Viorella Manolache explorează în diverse directii potenţialităţile acestei noi paradigme, ceea ce constituie un alt merit al lucrării. Viorella Manolache nu rămâne prizoniera literaturii publicate de Michel Foucault și de continuatorii acestuia, ci ne oferă conexiunile cele mai insolite, punând în relatie textele foucauldiene cu punctele de vedere exprimate de J. Habermas, de Axel Honneth, de E. Levinas, dar si de teoreticieni care au explorat sfere atât de diferite, precum J. Rawls sau H. White. Se simte în diversitatea de referinţe cu care operează autoarea o anume jubilaţie interioară, o dorinţă de a intra în dialog cu întregul univers teoretic al epocii noastre.
Ion Goian
   

   
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus