Teme Sfera Politicii:
171   sep-oct 2012   Alegeri locale 2012
172   nov-dec 2012   Dezbateri constituționale. Forme de guvernământ în România
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Circulation intellectuelle: France-Roumanie
(communisme et postcommunisme)
176   iul-aug 2011   Școala sociologică de la București [nr. închis]
177   sep-oct 2013   (titlu în curs de definire)
178   nov-dec 2013   Centenar Ghiţă Ionescu
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Alexandru Radu

-

Despre mitologia votului uninominal


ALEGERI PARLAMENTARE

Victor Negrescu

-

L’influence du vote politique sur les résultats des élections parlementaires de Roumanie. Le discours politique, les résultats électoraux et le management publique de la victoire

Daniel Buti

-

Trei consecințe ale alegerilor parlamentare din 2012

Claudia Gilia

-

Paradoxul alegerilor parlamentare din 2012 – un Parlament supraponderal

Ionela Băluță

-

Reprezentarea politică a femeilor: alegerile parlamentare din 2012

Aurelian Giugăl și
Ionuț Ciobanu

-

Alegeri generale în România sau confirmarea teoriei periferiei politice

Florin Grecu

-

Transformarea voturilor cetățenilor în mandate uninominale în Parlament. Studiu de caz: Alegerile parlamentare din decembrie 2012, Circumscripția electorală nr. 42, Municipiul București

Ciprian Nițu

-

Putere de vot în Parlamentul României după alegerile din 2012


POLITICĂ ȘI SOCIETATE

Vasile Pleșca

-

Democrația românească la răscruce de vânturi?

Daniel Șandru

-

Ideologia și construcţia simbolică a violenţei politice

Emanuel Copilaș

-

Simbolistica politică românească: între populism și cinism?

Florina Creţu

-

Just how tabloidized is tabloid press? Personalization, sensationalism and negativism in the coverage of the Romanian presidential elections, 2009

Tănase Tasenţe and Nicoleta Ciacu

-

Social Media and Political Communication. Case Study – The Parliamentary Parties In Romania

Ion Novăcescu

-

Linșajul mediatic în politica și mass media românească. Definiţie şi scurte explicaţii

Roxana Damian

-

Measuring Sustainable Development Effectiveness in EU’s Policies Implementation in Romania

Viorella Manolache

-

„Reflexele biopoliticii” sau Despre ce se întâmplă cu biopolitica azi

Aurelia Peru-Bălan

-

Alegeri prezidenţiale în SUA – 2012:Tonul tendinţelor din marketing și PR politic


SEMNALE

 

--

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii