Semnale


 
Semnale 

Une sociologie électorale des communautés pluriethniques
Autori: Andreea ZAMFIRA, Editura L'Harmattan, Paris

Anul apariţiei: 2012
Format: PDF
ISBN: 978-229-651-418-8


Quelle est l'influence du facteur ethnolinguistique sur le comportement électoral? Afin de répondre à cette question, deux grandes pistes de recherche ont été suivies : d'une part, l'élaboration d'un tableau des comportements électoraux dans les communautés plurilinguistiques et, d'autre part, la construction d'un nouveau modèle d'analyse, capable de restituer la complexité du phénomène du vote dans les pays ayant connu une longue mixité culturelle.
 
   

   

Mass-media și democraţia în România postcomunistă (ed. a II-a)
Autori: Daniel Șandru, Sorin Bocancea, Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2013
Număr pagini: 592
ISBN: 978-973-611-988-0

Volumul reprezintă cea de a doua ediţie, revăzută și adaugită, a demersului publicistic realizat, sub același titlu, în anul 2011. Acesta se constituie într-o abordare interdisciplinară a manierei în care a evoluat relaţia dintre mass-media și democraţia în România postcomunistă. În peisajul politologic ori sociologic și în cel al abordărilor normative sau empirice cu privire la mass-media, un asemenea subiect nu reprezintă, desigur, o noutate. La modul general ori mizând pe analize comparative de natură empirică, există în literatura de specialitate demersuri cu rol deschizător de drumuri. Cu toate acestea, o analiză interdisciplinară a

 
relaţiei dintre mass-media și democraţie, în contextul evoluţiei postcomuniste a României, de care sa fie preocupaţi specialiști români nu a fost semnalată până în prezent. În această nouă ediţie, analizelor realizate de specialiști în știinte politice, sociologie și știinţele comunicării li se adaugă cele ale unor reprezentanţi importanţi ai mass-media românești contemporane (din sfera jurnalismului cotidian și din aceea a jurnalismului cultural), precum și cele aparţinând unor scriitori și critici literari. Reunite de interesul pentru dezbaterea multiplelor faţete ale relaţiei dintre evoluţia sistemului media și aceea proprie sistemului politic românesc postcomunist, fiecare dintre textele publicate în volum asigură o direcţie de cercetare ce are în vedere 'starea de fapt' a spaţiului nostru public pe două dintre dimensiunile sale cele mai importante.
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus