Teme Sfera Politicii:
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
176   iul-aug 2013   Circulaţii intelectuale: Franţa-România
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania postcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

EDITORIAL

Alexandru Radu - Ghiţă Ionescu, Comunismul în România – o carte ce trebuie recitită

COMUNISM ȘI STUDII POLITICE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ

Cecilia Tohăneanu

-

In memoriam: Karl R. Popper

Ciprian Negoiţă

-

Imunitatea parlamentară. Limită a democraţiei în România postcomunistă

Corina Daba-Buzoianu și Cristina Cirtita-Buzoianu

-

Europe on the margins of national agendas. The case of Romanian
public agenda during recent protests

Bogdan Ficeac

-

Strategii discursive în dezbaterea parlamentară. „Terorism verbal“, populism, dezinteres și blocaj politic

Daniel Buti și
Alexandru Radu

-

Sistemul politic românesc postcomunist. De la separaţia puterilor
la partajarea puterii


DOCUMENTE - INTERVIURI

Ilarion Ţiu

-

Anul 1989 în documente de arhivă. Diplomatul Mircea Răceanu,
ultimul condamnat la moarte în România comunistă

Ilarion Ţiu

-

Cum a ajuns Armata în posesia Arhivei Comitetului Central al PCR.
Interviu cu gen. (r) Nicolae Spiroiu, ministru al Apărării Naţionale
în perioada 1991-1994


RELAȚII INTERNAȚIONALE

Alexandru-Nicolae Cucu

-

Marea Britanie și constituirea Politicii Europene de Securitate și Apărare

Irina Velicu

-

The Crises and the Movements of Global Capitalism

Alexandru Voicu

-

Balanţa de putere în teoria neorealistă a lui Waltz,
după Războiul franco-Prusac și unirea Germaniei


ANTISEMITISM, RASISM, XENOFOBIE

Ana Bărbulescu

-

Anti-semitism, rasism sau naţionalism? Evreul, noi şi ceilalţi în spaţiul virtual

Laura Ioana Degeratu

-

Documente inedite cu privire la situaţia evreilor din oraşul Galaţi
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial


RECENZII

Teodora-Maria Daghie

-

The transformation of international orders-from early modern times to present
Phillips, Andrews, War, Religion and Empire: The Transformation of International Orders (Cambridge Studies in International Relations)

Valentin-Gabriel Budău

-

Tools of the Trade – A Manual for Foreign Policy Analysis
Alex Mintz and Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision-Making

Roxana Hîncu

-

Cultura recunoaşterii- o terapie de securizare umană. Recognition culture – a therapy of human security
Anton Carpinschi 2012, Cultura recunoaşterii şi securitatea umană

Dumitru-Cătălin Rogojanu

-

Reflecţii asupra revoluţiei române din 1989
Mărcău Flavius Cristian, Revoluţia română din decembrie 1989

Iulian Toader

-

Conceptul de putere şi Relaţiile Internaţionale în secolul XXI
Joseph S. Nye Jr., Viitorul puterii

Liana Ioniţă

-

Există o voce est-europeană?
Iulia Motoc, Despre Democraţie în Europa Unită


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii