Teme Sfera Politicii:
164   oct 2011   Violenţa ca armă politică
165   nov 2011   20 de ani de la căderea comunismului/Identităţi postcomuniste
166   dec 2011   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
167   ian-feb 2012   Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen
168   mar-apr 2012   Discriminări
169   mai-iun 2012   Partide politice
170   iul-aug 2012   Securitate naţională, securitate regională, securitate globală
171   sep-oct 2012   Alegeri locale 2012
172   nov 2012   Dezbateri constitutionale. Forme de guvernament in Romania
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa dragulinsabin at yahoo.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS


EDITORIAL

Alexandru Radu

-

Mecanisme ale alegerilor locale în România. Continuitate vs. schimbare


ALEGERI LOCALE 2012

Dan Pavel

-

Noile tendinţe repetitive. O analiză contextuală a alegerilor locale 2012

Daniel Buti

-

Alegeri locale 2012. Dominaţie și dezechilibru

Maria Cernat

-

The 2012 Romanian Local Elections: A Short Story from a Small Village

Viorel Mionel

-

Ghetourile urbane și alegerile electorale. De ce sunt importante ghetourile pentru oamenii politici?

Corina Turșie

-

Schimbare la Primăria Timișora după 16 ani. Studiu de caz asupra alegerilor locale 2012

Alina Duduciuc

-

Morality versus competence in social perception of political candidates


ESEU

Adrian Marius Tompea și Alexandru Iulian Bodnariu

-

Strategii de campanie câștigătoare în spaţii electorale hibrid. Studiu de caz – judeţul Iași


REALITĂȚI ROMÂNEȘTI

Mihai Chioveanu

-

Munca Forţată în Holocaustul din România

Monica Andriescu și Sergiu Gherghina

-

Discursul identitar maghiar în România postcomunistă

Eugen Lungu

-

Apărarea naţională – un domeniu de interes pentru mass-media românească

Marius Hriscu

-

Nicolae Titulescu – profesor și diplomat


DREPTATE SOCIALĂ

Eugen Huzum

-

Problema fezabilităţii în teoria dreptăţii sociale

Ciprian Niţu

-

Sărăcie, dreptate și fiscalitate globală


MITOLOGII, IDEOLOGII

Filip-Lucian Iorga

-

Mitologiile genealogice, mitologii politice: definire, teritoriu, exemplificări

Silviu Petre și Șerban Filip Cioculescu

-

Realismul între știinţă şi ideologie


RECENZII

Nicolae Drăguşin

-

Karl Marx – moralist religios
Robert C. Tucker, Filosofie şi mit la Karl Marx

Ioana Cristea Drăgulin

-

Antonio Gramsci între fascism și comunism
Luciano Canfora, Gramsci in carcere e il fascismo

Valentin-Gabriel Budău

-

Lifting the Veil on al Qaeda: an Inside Story
Omar Nasiri, Inside the Jihad: My Life with Al Qaeda

Mădălina Luciana Chițac

-

John Gray’s Critique of Liberalism and the Entrance of Utopia in Mainstream Politics
Jogn Gray, Black Mass. Apocalyptic Religion and the Death of Utopia


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.moficial.ro/2012/0299.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii