Sfera Politicii este o revistă recunoscută CNCSIS, categoria B +, cod CNCSIS 745.
 
Teme Sfera Politicii:
155   ian. 2011   Mass-media şi democraţia în România postcomunistă
156   feb. 2011   Statul minimal/Statul social
157   mar. 2011   Creştin democraţia
158   apr. 2011   Imigraţie/Emigraţie şi identitate naţională
159   mai. 2011   Cum funcţionează democraţia?
160   iun. 2011   Teorie şi ideologie politică
161   iul. 2011   Marketingul şi comunicarea politică
162   aug. 2011   Partide şi alegeri
163   sep. 2011   Violenţa ca armă politică
164   oct. 2011   20 de ani de la căderea URSS
165   nov. 2011   Identităţi postcomuniste
166   dec. 2011   Leadership politic


CUPRINS


EDITORIAL

Cristian-Ion Popa

-

Între Scila și Caribda: „eșecul pieţei” vs. „eșecul guvernului”


STATUL MINIMAL, STATUL SOCIAL

Vasile Pleșca

-

Welfare State și problema raţionalismului constructivist

Bogdan Ștefanachi

-

Ordinea spontană ca justificare a statului minimal

Alexandru Gabor

-

Rigiditate instituţională şi reforma politicii sociale

Dorina Ţicu

-

Perspective duale în politicile publice: de la statul minimal la statul social

Ion-Lucian Catrina

-

Povara datoriei publice în economiile emergente

Dan Mihalache și Iulia Huiu

-

Ce fel de stat ne dorim? Ieșirea din vechile paradigme

Fr. Petre Comșa și Costea Munteanu

-

Economic Personalism – A Christian Orthodox Contribution (II)

Romulus-Cătălin Dămăceanu și Alexandru Trifu

-

Politici macroeconomice monetare la nivelul UE


ESEU

Oana Albescu

-

Accepţii antinomice ale teoriei dreptăţii în filozofia politică contemporană. Robert Nozick și John Rawls


ARHIVA
Stelian Tănase -

Arhivele Sfera Politicii - Iuliu Maniu (I)


RECENZII

Emanuel Copilaș

-

Istorie, memorie, civism și spirit critic. Lumea vulturilor și porumbeilor văzută de bufniţe
Michael Shafir, Radiografii și alte fobii. Studii contemporane, publicistică și pubelistică

Antoneta Luisa Dobrin

-

Nașterea capitalismului dezastrelor ca urmare a aplicării doctrinei șocului
Naomi Klein, Doctrina Șocului. Nașterea capitalismului dezastrelor

Artur Lakatos

-

Geopolitica şi terorismul
Ion Marin, Ţuţu Pişleag, Geopolitica şi terorismul

Antonio Momoc

-

Școala gustiană din nou revizuită
Mihai Pop, Vreau și eu să fiu revizuit, Publicistica din anii 1937-1940, Antologie de Zoltán Rostás


SEMNALE

 

-

Semnale


Google

 

Web

Sfera Politicii