Teme Sfera Politicii:
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
176   iul-aug 2013   Circulaţii intelectuale: Franţa-România
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania postcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
180-181   iul-oct 2014   [Numar deschis]
182   nov-dec 2014   Revoluția din 1989 [Numar inchis]
183   ian-mar 2015   Alegeri prezidentiale 2014
184   apr-iun 2015   [Numar deschis]
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

REVOLUȚIA DIN 1989

Flavius-Cristian Mărcău - Implicaţiile generalului Stănculescu în revoluţia din 1989 – CEDAREA Puterii [pdf]

Lucian-Vasile Szabo

-

Mass‑media și misterul celor „4 632“ de morţi de la Timișoara din decembrie 1989 [pdf]

Narcis Ronald Popescu

-

Dumitru Popescu și Revoluţia Română din 1989 [pdf]

Florin-Ciprian Mitrea

-

Anul 1989 în Polonia. Virtutea politică a moderaţiei și vocaţia conservatoare a Solidarităţii [pdf]

Dumitru-Cătălin Rogojanu

-

O analiză psihoistorică. Gulagul și Revoluţia română din 1989 [pdf]

Enache Tușa

-

Revoluţia română prin ochii unui contemporan. Câteva reflecţii asupra unor evenimente confuze [pdf]

Adrian-Cosmin Canae

-

Decembrie ’89. Transferul revoluţionar al puterii [pdf]

Gheorghe Ciascai

-

De la Romania comunistă la Romania europeană – beneficii și costuri ale aderării Romaniei la Uniunea Europeană [pdf]

Alina Duduciuc

-

Socially valued role models 25 years after the fall of Communism. A quantitative study on students and mass media exposure [pdf]


REMEMBER 1989

[Sfera Politicii 126-127]

-

Stelian Tănase - Anii comunismului târziu. O încercare de sinteză [pdf]

[Sfera Politicii 173]

-

Ruxandra Ivan - A fi istoric al comunismului românesc, după 23 de ani [pdf]

[Sfera Politicii 154]

-

Adrian Pop - „Lecţiile“ globale ale revoluţiilor Est‑Europene [pdf]

[Sfera Politicii 120-121-122]

-

Mihail Radu Solcan - Trei însemnări despre comunism, anticomunism și responsabilitate [pdf]


ANTISEMITISM, RASISM, XENOFOBIE

Ana Bărbulescu

-

Official Order and Ritual Disobedience in Transnistria’s Ghettos [pdf]

Alexandru Florian

-

„Iulie însângerat” [pdf]


RECENZIE

Nicolae Drăguşin

-

Interacţiunea Stat‑Biserică în România postcomunistă: provocări metodologice pentru știinţa politică [pdf]
Lavinia Stan, Lucian Turcescu, Religie și politică în România postcomunistă

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii