Teme Sfera Politicii:
173   ian-feb 2013   Comunism şi postcomunism în România. Două decenii de analiză politică
174   mar-apr 2013   Alegeri parlamentare 2012
175   mai-iun 2013   Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize
176   iul-aug 2013   Circulaţii intelectuale: Franţa-România
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania postcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

ANUL 1989 ÎN EUROPA DE EST

Emanuel Copilaș - Naţional comunismul ca proiect politic pseudo-hegemonic. Funcţii și obiective

Ilarion Ţiu

-

Ceaușescu și problema sistematizarii rurale

Hadrian Gorun

-

A Few Considerations on the Role of the President Ronald Reagan in the Collapse of the Communism and the End of the Cold War

Andrei Andreea

-

Colectivizarea românească din perioada 1949-1962


RELAȚII INTERNAȚIONALE

Dorina Bucur

-

Delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră: România – Ucraina. Etapele procesului de la Haga – pledoariile Românie

Gabriela Creţu

-

Reform trajectories in Southeastern Europe: Greece and Romania in comparative perspective

Adrian-Cosmin Canae

-

NATO – şi extinderea către Europa Centrală și de Est vs. Criza din Ucraina 2014

Jin-de Huang and
Li-Bing Wang

-

A Contrastive Analysis of News Reports on Current Affairs from the CDA Perspective. With Coverage on Diaoyu Islands Issue as an Example


DIVERSE

Daniel Ionică

-

Procedura de legiferare și Comisiile parlamentare în România

Oana Băluţă

-

Reprezentarea intereselor de gen: între ‘politica ideilor’ şi ‘politica prezenţei’

Enache Tușa

-

Republicanism versus monarhie în filosofia politică românească


DOCUMENT

Ilarion Ţiu

-

Martie 1989: șase veterani comuniști au protestat faţă de dictatura lui Ceaușescu


ANTISEMITISM, RASISM, XENOFOBIE

Alexandru Florian

-

Banca Naţională a României și Ministerul de Finanţe în perioada Holocaustului din România

Florin Grecu

-

Legislaţia rasială şi retorică antisemităa Partidului Naţiunii


RECENZII

Ciprian Niţu

-

The analysis of Romanian communismAn attempt at a conceptual and theoretical innovation
Emanuel Copilaş, Geneza leninismului romantic [The Genesis of Romantic Leninism]

Cătălin Secăreanu

-

Reflections on the Contemporary World Order
Adario Battistella, Un monde unidimensionnel

Nicolae Drăgușin

-

Nucleul escatologic al religiilor politice
Jacob Taubes, Escatologia occidentală

Hadrian Gorun

-

O istorie orală a comunismului
Peter Molloy, Lumea dispărută a comunismului. O istorie orală a vieţii cotidiene în spatele cortinei de fier


SEMNALE

 

-

Semnale

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii