CUPRINS


Politica internă: perspective

Emanuel-Mihail Socaciu

-

Restituția imobilelor naționalizate: preliminarii ale unei evaluări morale

Vasile Nazare

-

Paradoxuri sociale și politice

Alexandra Petrescu

-

Sistemul electoral românesc și egalitatea de gen


PoliticĂ internațională: actori și vecinătăți

Loredana Enăchescu

-

European Neighborhood Policy and the Euro-Atlantic Partnership

Vlad Flonta

-

Secolul XXI și responsabilitatea elitelor în gestionarea problemelor planetei

Liviu Tatu și
Octavian Manea
- Dezbateri recente cu impact asupra securității europene
George Surugiu - Serbia versus Kosovo: planuri pentru un viitor incert

Sergiu Mișcoiu

-

Diferiți, dar uneori la fel! Despre limitele clivajului stânga-dreapta la alegerile prezidențiale franceze din 2007


Recenzii

Nicolae Drăgușin

-

Criza Uniunii Europene. O perspectivă de filosofie politică
Pierre Manent, La raison des nations: réflexion sur la démocractie en Europe

Silviu Sergiu

-

Declinul puterii americane
Immanuel Wallerstein, Declinul puterii americane: Statele Unite într-o lume Haotică

Google

 

Web

Sfera Politicii