Teme Sfera Politicii:
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
195   ian-mar 2018   Dosar electoral - 20 mai 1990
196   apr-iun 2018   Număr deschis
197-198   iul-dec 2018   Număr deschis
199-200   ian-iun 2019   Număr deschis
201-202   iul-dec 2019   România 100
203-204   ian-iun 2020   Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro sau revistasferapoliticii at gmail.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor. / The copyright of all work rests with the author(s).

Revista Sfera Politicii asigură accesul în conformitate cu definiţia BOAI de acces deschis. Tot conţinutul este disponibil gratuit. Toți cei interesați au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime conținutul revistei, fără a cere acordul revistei. / The Sphere of Politics provides access in accordance with the BOAI definition of Open Access. All content is available free of charge. All those interested are allowe
d to read, download, copy, distribute, print the content of the journal, without asking for the journal's consent. 

Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review

Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 

 

Puteți citi acest număr și pe site-ul ISSUU aici: 


NUMĂR SPECIAL, IUNIE 2021 - COVID & Societate

Argument [pdf]    
COVID & Societate

Alfred Bulai - Ce se va schimba și ce nu în societatea românească post pandemic [pdf]

Radu Carp, Cristina Matiuța

-

Reflecții despre pandemie în gândirea politică [pdf]

Gheorghe Carp

-

Managementul spitalelor în perioada pandemiei COVID-19. Bune practici din Județul Bihor [pdf]

Alexandra Chipăilă, Bianca Blajau

-

Atitudini ale studenților din România în timpul pandemiei de COVID-19 [pdf]

Georgeta Ghebrea

-

Remodelarea unui model? Modelul Social European, schimbare și stabilitate în perioada pandemiei COVID-19 [pdf]

Claudia Gilia

-

Pandemia de Covid-19 – test de rezistență pentru democrații [pdf]

Constantin Hlihor

-

Pandemia de COVID-19 și politica internațională. Cîteva considerații prin prisma teoriei șocului strategic și geopolitic [pdf]

Cristian Preda

-

Evoluția sistemului politic românesc în 2020 [pdf]

Mihaela Stănciulescu

-

Libertatea în drepturi la vreme de pandemie [pdf]

Gabriela Tănăsescu

-

Măsurile excepționale în „războiul“ antiviral și problema responsabilității autorităților. Câteva considerații [pdf]

Ionuț Vulpescu

-

Cultura, domeniu esențial într-o societate post-COVID [pdf]


RECENZIE

Ionela Gavril

-

Răspunsul țărilor europene la dilema democratică, în contextul pandemiei de COVID-19 [pdf]
Sarah Engler, Palmo Brunner, Romane Loviat, Tarik Abou-Chadi, Lucas Leemann, Andreas Glaser & Daniel Kübler, Democracy in times of the pandemic: explaining the variation of COVID-19 policies across European democracies

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii