Teme Sfera Politicii:
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
195   ian-mar 2018   Dosar electoral - 20 mai 1990
196   apr-iun 2018   Număr deschis
197-198   iul-dec 2018   Număr deschis
199-200   ian-iun 2019   Număr deschis
201-202   iul-dec 2019   România 100
203-204   ian-iun 2020   România 100
205-206   iul-dec 2020   Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro sau revistasferapoliticii at gmail.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor. / The copyright of all work rests with the author(s).

Revista Sfera Politicii asigură accesul în conformitate cu definiţia BOAI de acces deschis. Tot conţinutul este disponibil gratuit. Toți cei interesați au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime conținutul revistei, fără a cere acordul revistei. / The Sphere of Politics provides access in accordance with the BOAI definition of Open Access. All content is available free of charge. All those interested are allowe
d to read, download, copy, distribute, print the content of the journal, without asking for the journal's consent. 

Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review

Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 

 

Puteți citi acest număr și pe site-ul ISSUU aici: 


CUPRINS


DOSAR ELECTORAL
Alexandru Radu, Daniel Buti - Trei decenii de alegeri. Dinamica sistemul de partide în România
postcomunistă (1990-2020)
[pdf]

CERCUL DOCTORANZILOR

Paul Țap

-

Eroare strategică sau concurență puternică? Alegerile parlamentare din Ungaria din 2018 și stagnarea succesului Jobbik [pdf]

Andrei Crăciun

-

Panait Istrati – După „Spovedanie”. Singur între extreme [pdf]

Dragoș Șamșudean

-

Populism religios în Federația Rusă. Analiza discursurilor online în perioada 2008-2020 [pdf]


OPINII

Horia Mihălcescu

-

Marketingul politic la frontiera războiului hibrid [pdf]

Gabriel Catalan

-

Sistemul de vot al Consiliului Uniunii Europene și viitorul UE (I) [pdf]


RECENZIE

Anton Ilica

-

Lavinia Betea despre „Savanta de renume mondial” [pdf]
Lavinia Betea, Tovarășa: Biografia Elenei Ceaușescu

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii