Teme Sfera Politicii:
183   ian-mar 2015   Alegeri prezidentiale 2014
184   apr-iun 2015   [Numar deschis]
185   iul-sep 2015   25 de ani de experiență electorală postcomunistă
186   oct-dec 2015   [Număr deschis]
187   ian-mar 2016   Colectiv - cauze și efecte în societatea românească
188   apr-iun 2016   Reforma politică
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

25 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ELECTORALĂ POSTCOMUNISTĂ

Alexandru Radu și Daniel Buti - Inginerii electorale în România postcomunistă [pdf]

Cristian Preda

-

Eclectic, dar stabil [pdf]

Alfred Bulai

-

Mituri electorale postdecembriste [pdf]

Alexandra Iancu

-

Rolul alegerilor fondatoare în definirea sistemului de partide. Clarificarea electorală versus eșecul partidelor la guvernare (1990-2014) [pdf]

Aurelian Giugăl

-

Geografia decupajului electoral sau formele românești de Gerrymandering și Malapportionment [pdf]

Lorena-Valeria Stuparu

-

Alegerile libere și consolidarea democrației în România postcomunistă [pdf]

Florin Grecu

-

Noua legislație electorală din România: Disciplină și transparentă financiară [pdf]

Oana Băluță

-

Women and men entering the 2014 presidential arena. Running a campaign on social media [pdf]

Bogdan Teodorescu și Dan Sultănescu

-

Două Românii – clivajul real din ultimii 25 de ani [pdf]

Gabriela Tănăsescu

-

Despre personalizarea și prezidențializarea politicii în România [pdf]

Sabin Drăgulin și
Silvia Rotaru

-

Prezidențialele din 2014: Victor Ponta și surpriza eșecului [pdf]

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf


Google

 

Web

Sfera Politicii