Teme Sfera Politicii:
187   ian-mar 2016   Colectiv - cauze și efecte în societatea românească
188   apr-iun 2016   Reforma politică
189-190   iul-sep 2016
oct-dec 2016
  Anul electoral 2016
191-192   ian-mar 2017
apr-iun 2017
  Devine lumea iliberală?
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
195   ian-mar 2018   Dosar electoral - 20 mai 1990
196   apr-iun 2018   România în Uniunea Europeană. De la aderare la Președinția Consiliului UE
197   iul-sep 2018   Centenarul Marii Uniri. România, după 100 de ani
198   oct-dec 2018   Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors
Revista Sfera Politicii asigură accesul liber tuturor cititorilor interesați / The Sphere of Politics provides open access to all interested readers.
Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review
Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 


CUPRINS

DOSAR ELECTORAL – 20 MAI 1990

Alexandru Radu - Primele alegeri ale postcomunismului românesc [pdf]

Stelian Tănase (interviu)

-

Faptul că FSN s-a declarat partid a fost elementul cheie care a distorsionat procesul electoral [pdf]

Ion Cristoiu (interviu)

-

Un Referendum pentru confirmarea victoriei lui Ion Iliescu asupra lui
Nicolae Ceaușescu
[pdf]

Ion M. Ioniță (interviu)

-

Victoria FSN este victoria lui Ion Iliescu, obținută cu sprijinul aparatului
fostului PCR
[pdf]

Sfera Politicii

-

Dosar 1990. 28 de ani de la alegerile din 20 mai 1990, alegerile fondatoare
ale sistemului politic românesc postcomunist
[pdf]


VARIA

Daniel Buti

-

National Political Culture. A Study on Political Orientations in Post-Communist Romania [pdf]

Rucsandra-Elena Mierloiu

-

Fondul de Coeziune 2007-2013. O analiză a implementării și rezultatelor în România [pdf]

Bogdan Ficeac

-

Global Hazards of Reflexive Modernity. An Ethological Perspective [pdf]

Diana Carla Benea

-

Funcționalitatea Agenției Naționale de Integritate din România vulnerabilități și puncte forte (2007-2014) [pdf]


RECENZIE

Ionela Gavril

-

Prerogativa de planificare a Preşedinţiei Consiliului UE [pdf]
Frank M. Hage, „The Scheduling Power of the EU Council Presidency“, Journal of European Public Policy

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii