Teme Sfera Politicii:
187   ian-mar 2016   Colectiv - cauze și efecte în societatea românească
188   apr-iun 2016   Reforma politică
189-190   iul-sep 2016
oct-dec 2016
  Anul electoral 2016
191-192   ian-mar 2017
apr-iun 2017
  Devine lumea iliberală?
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
195   ian-mar 2018   Dosar electoral - 20 mai 1990
196   apr-iun 2018   Număr deschis
197-198   iul-dec 2018   Număr deschis
199-200   ian-iun 2019   Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors
Revista Sfera Politicii asigură accesul liber tuturor cititorilor interesați / The Sphere of Politics provides open access to all interested readers.
Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review
Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 

 

Puteți citi acest număr și pe site-ul ISSUU aici: 


CUPRINS

DOSAR ELECTORAL

Alexandru Radu, Daniel Buti - Alegeri europarlamentare în România. Excepția scrutinului din 2019 [pdf]

Interviu cu Sorina Soare

-

Rezultatele confirmă tendințele identificate la nivel european: participare importantă și un vot în cheie pro-europeană [pdf]

Interviu cu Lucian Dîrdală

-

Vom înțelege mai bine valorile europene atunci când vom fi capabili să le instrumentalizăm în politica noastră de zi cu zi [pdf]

Interviu cu Dan Cărbunaru

-

Românii care votează la alegerile europene răman atașați
proiectului european
[pdf]

Claudia Gilia

-

Proceduri electorale de desemnare a membrilor Parlamentelor
în statele europene nordice
[pdf]


VARIA

Gheorghe Ciascai

-

Brexit și deriva comunicării politice reflectate în presa britanică
și în presa europeană
[pdf]

Mihai Chirvăsuță

-

„Ei“ vs. „noi“ în discursul electoral al Ligii Apărării Naționale Creștine [pdf]

Victor Rizescu

-

Așezămintele statului social în România. Fracturi ale dezvoltării
și rupturi ale memoriei
[pdf]

Laurențiu Ștefan

-

România: 30 de guverne în 30 de ani (decembrie 1989 – august 2019) [pdf]

Horia-Alin Lupu

-

Conflictul din Valea Uzului – minoritatea maghiară, statul național român
și patria-mamă ungară
[pdf]

Irina-Ana Drobot

-

P.B. Shelley: Radical Liberalism [pdf]


RECENZII

Florin Grecu

-

Carențele guvernării în prioada interbelică [pdf]
Bogdan Bucur, Sociologia proastei guvernări în România interbelică

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii