CUPRINS nr. 152

ARHIVA

Relaţii internaţionale


Politica externă a României comuniste:
anatomia unei insolite autonomii

 

EMANUEL COPILAŞ

Abstract:
If one takes into account Romania’s communist regime from an internal perspective, he, or she, will not identify substantial elements to singularize it among the other communist regimes. From this point of view, Romanian communism experienced basically the same evolutions and transformations which occurred within the whole „socialist camp”. But when the topic is examined through the prism of its foreign relations and international postures, communist Romania becomes really interesting. The present essay proposes a synoptic analysis of Romania’s foreign policy during 1948 and 1989, pinpointing the major international events that influenced it and the regime’s response towards them.

Keywords: communism, foreign policy, opportunities, calculated dissidence, pragmatism

De la ilegalitate la guvernare şi la comunizare: sinuosul traiect politic al comunismului românesc din perioada interbelică în cea postbelică

Încă de la înfiinţarea sa, în 1921 – prin scindarea social-democraţilor în „minimalişti” (adepţi ai procedeelor legale, moderate, de cucerire a puterii şi total ostili violenţei şi metodelor teroriste) şi „maximalişti” (adepţi ai înfăptuirii revoluţiei cu orice preţ, inclusiv crimă, teroare sau violenţă)1 –, şi pe întreaga durată a perioadei interbelice, se poate afirma că „Partidul Comunist din România, secţie a Internaţionalei Comuniste” a practicat exclusiv o formă de politică externă, şi anume cea dictată de Moscova. Însăşi denumirea „secţie a Internaţionalei Comuniste” relevă totala lipsă de autonomie ideologică şi politică a organizaţiei, a cărei activitate era finanţată şi orchestrată de Comintern2, etapă experimentată în diferite dozaje şi de marea majoritate a partidelor comuniste est-europene.

Sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial înseamnă totodată o şansă nesperată pentru minusculul Partid Comunist Român – în ilegalitate începând cu 1924 – de a se infiltra în primă fază în structurile politice româneşti, urmând ca ulterior să le acapareze în totalitate. Între septembrie 1944 – luna care a urmat schimbării de alianţă şi trecerii armatelor române de partea partea puterilor aliate – şi decembrie 1947 – luna în care tânărul rege Mihai I a fost finalmente constrâns, sub presiunea comuniştilor români susţinuţi de Moscova, să abdice – Gheorghiu-Dej şi partidul asupra căruia şi-a impus finalmente conducerea au purtat o consecventă luptă pentru acapararea pârghiilor politice reuşind, în paralel cu succedarea guvernărilor postbelice, să îşi planifice minuţios ascensiunea, dar şi consolidarea puterii odată obţinute.3 Menţionarea resortului principal al posibilităţilor politice ale comuniştilor români, „centrul moscovit”4, este aproape superfluă: Kremlinul s-a aflat, cu excepţia Cehoslovaciei, în spatele stalinizării tuturor ţărilor est-europene care au fost integrate pe orbita geopolitică sovietică după încheierea războiului.

Odată cu acapararea exhaustivă a spectrului politic – prin intermediul unor alegeri trucate, desfăşurate în 1946, desfiinţarea PNL şi PNŢ şi încorporarea forţată a PSD în 1947, fapt ce are ca şi consecinţă modificarea denumirii partidului, aceasta transformându-se din Partidul Comunist Român în Partidul Muncitoresc Român – ia amploare o acerbă luptă intestină pentru preluarea puterii în partid. Literatura de specialitate operează în acest punct cu ceea ce s-ar putea numi teoria „grupurilor”, care susţine existenţa a două, uneori trei grupuri distincte care concurau pentru a acapara conducerea şi pârghiile administrative ale partidului. Cele două grupuri ar fi cel al „moscoviţilor” care, după schimbarea taberei din august 1944, au ajuns în ţară cu scopul de a se infiltra obţine puterea în partid ca şi „cal troian” al intereselor Moscovei, respectiv, „grupul din închisori”, alcătuit din comuniştii români aflaţi în ţară pe întreaga durată a conflagraţiei, acţionând clandestin sau fiind încarceraţi. Principalii reprezentanţi ai „moscoviţilor” ar fi Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu, în timp ce ultimii ar fi fost conduşi de Gheorghiu Dej şi Emil Bodnăraş. Uneori mai apare, complementar grupului „moscovit”, „grupul de la Viena”, loc în care se refugiase cel care a fost prim-secretarul partidului între 1940-1944, comunistul român de origine maghiară Ştefan Foriş.

Un eventual merit al teoriei grupurilor ar fi de natură conceptual-analitică: permite, în aparenţă, o mai bună abordare a haoticei lupte pentru putere care a estropiat PMR până în 19525. Cu toate acestea,

nici una dintre cele două facţiuni competitive nu era foarte coezivă, iar diviziunea între «comunişti nativi» şi «moscoviţi» este mai mult o reflectare a necesităţii de categorizare analitică6, decât a unei situaţii reale şi fluide. Lupta pentru putere care a apărut la sfârşitul anilor 1940 şi începutul anilor 1950 a implicat grupări şi regrupări de-a lungul unor diviziuni mai degrabă personale, decât strict ideologice, pentru a nu le mai menţiona pe cele naţionale. De exemplu, Miron Constantinescu, un „comunist nativ”, închis împreună cu Dej, a trecut de partea facţiunii Pauker-Luca, în timp ce „moscoviţi puri” cum ar fi Chişinevschi sau L. Răutu, s-au aliat cu Dej, cel puţin pentru moment.7

S-ar mai putea adăuga că şi Emil Bodnăraş, spion sovietic în timpul celui de al Doilea Război Mondial, i-a devenit până la urmă fidel lui Dej. După moartea lui Stalin, acesta i-a adus prompt la cunoştinţă prim-secretarului român manevrele politice iniţiate de Nikita Hruşciov prin care se urmărea înlocuirea lui cu însăşi persoana sa.8 Tatonările lui Hruşciov nu a avut efectul scontat, conducerea de partid cimentându-se şi mai puternic în jurul liderului de la Bucureşti.


Vulnerabilităţi şi expectative. Republica Populară Română în siajul destalinizării

Politica externă din prima fază a conducerii dejiste (1948-1956) se caracterizează printr-o obedienţă totală faţă de direcţiile impuse de „centrul moscovit”9, fapt ce i-a inspirat pe unii cercetători să susţină că în cazul Republicii Populare Române, şi de fapt a întregului bloc est-european, nu se poate aduce în discuţie ideea de politică externă propriu-zisă.10 Se poate aprecia că resortul cultural care a articulat poziţia externă a Bucureştiului până la moartea lui Stalin şi începutul „noului curs”11 a fost unul deosebit de „primitiv”, centrat pe menţinerea puterii cu orice preţ; acesta s-a păstrat şi în epoca post-stalinistă, suscitând un şir de conflicte diferite ca intensitate cu autorităţile sovietice.

Ghiţă Ionescu observă cu acuitate precaritatea culturală ce a impregnat strategia de politică externă a comuniştilor români în cadrul evenimentelor circumscrise şi potenţate de siajul destalinizării, oferind o pertinentă şi necruţătoare diagnoză a profilului ideologic al conducerii de la Bucureşti şi a modului său de manifestare în acele nesigure şi riscante împrejurări:

Dintre toate guvernele Europei răsăritene, cel român era cel mai puţin afectat de convulsiile destalinizării. Calmul din România era, dintr-un punct de vedere, o dovadă a slăbiciunii şi apatiei din P.M.R. Dacă el ar fi avut ceva rădăcini în popor, dacă ar fi fost cât de cât sensibil la curentele de opinie şi şi-ar fi dus lupta cu idei originale, corespunzătoare problemelor specific naţionale, atunci cu siguranţă ar fi fost mai vizibil afectat. Însă, din cauza slăbiciunii sale, a lipsei de ideologie, tradiţie naţională şi a oamenilor cu o postură remarcabilă, partidul comunist din România ramânea preocupat doar de un singur lucru – să rămână la putere.12

Cu alte cuvinte, şocul destalinizării nu a fost perceput în RPR la nivel ideologic, valoric, nu a reprezentat, ca pentru alţi comunişti, o turnură bruscă şi dureroasă, o abatere de la moştenirea veridică a marxism-leninism-stalinismului, şi nu a avut, în definitiv, pe cine să dezamăgească; legitimată doar printr-un surogat ideologic, elita politică de la Bucureşti, alcătuită într-o proporţie zdrobitoare din persoane cu o educaţie care nu depăşea cele patru clase elmentare, a fost pur şi simplu speriată de noua orientare sovietică, fiind preocupată exclusiv de aferentele măsuri de precauţie care i-ar fi permis să supravieţuiască acestei încercări, percepută ca zguduitoare doar pe filieră politică.

Turbulenţele survenite în Polonia şi Ungaria în anul 1956, o consecinţă directă a efectelor destalinizării13, a surprins conducerea de la Bucureşti pe aceleaşi poziţii. Docilitatea, servilismul şi promptitudinea de care au dat dovadă liderii români în reprimarea revoluţiei maghiare a compensat parţial neîncrederea Moscovei în eficienţa destalinizării româneşti, iar Dej şi acoliţii săi şi-au păstrat în continuare poziţiile, reuşind chiar, în 1958, să obţină retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul României.14

Se poate presupune că, în timpul acestor ani tulburi, principalul resort motivaţional al elitei politice de la Bucureşti l-a reprezentat frica, în principal frica de „fratele cel mare”. Concluziile impuse de revoluţia maghiară au fost temeinic asimilate, şi regimul a operat, temporar, o decongestionare a raporturilor sale cu societatea.15 Stelian Tănase investighează, pornind de la exemplul maghiar, efectele pe care le-au produs dramaticele evenimente din 1956 asupra psihologiei şi strategiilor de politică internă adoptate de elitele din lagărul socialist în perioada imediat următoare.

Teama unei clase politice ţine adesea loc de «legi istorice». Nu trebuie să căutăm foarte adânc pentru a observa că reformele regimului Kádár (Ungaria, n.m.) au fost consecinţa sperieturii trase de nomenclatură în octombrie 1956. Mulţimile pe străzi, armata fraternizând cu insurgenţii, clădirile guvernamentale în flăcări, agenţii poliţiei secrete şi aparatcici linşaţi au lăsat amintiri de neuitat liderilor comunişti. Prioritatea absolută a regimului Kádár a fost: «Să nu se repete 1956!» Contractul social tacit de la începutul anilor ’60 (prin care s-a oferit societăţii o viaţă decentă din punct de vedere material şi toleranţă în schimbul acceptării regimului) a fost produsul acestei amintiri.16


Divergenţe economice şi oportunităţi geopolitice: premisele disidenţei ceauşiste

Deceniul următor a fost martorul unei surprinzătoare, chiar intrigrante reorientări a politicii externe româneşti. Pe fondul disputelor apărute între autorităţile sovietice şi cele chineze în privinţa naturii relaţiilor statelor socialiste cu „lagărul imperialist”17, Partidul Muncitoresc Român reuşeşte să îşi impună poziţia în raport cu disensiunile apărute în cadrul CAER. În cadrul acestui organism, Moscova încerca să acrediteze ideea că cel mai bun traseu economic al lagărului socialist ar presupune o „specializare a producţiei”; astfel, cele mai industrializate state comuniste (Republica Democrată Germană, Cehoslovacia) şi-ar fi concentrat resursele şi producţia exclusiv în direcţia continării procesului de industrializare, în timp ce statele mai puţin dezvoltate din acest punct de vedere (Bulgaria sau România) ar fi abandonat dezvoltarea industriei grele în favoarea agriculturii. În acest fel, preconiza Hruşciov, s-ar fi procedat la optimizarea economiei interne a lagărului. Partea română nu a fost însă de acord, iar corolarul conflictual care a apărut ca urmare a intransigenţei poziţiei economiştilor români în raport cu propunerea sovietică de restructurare a CAER, şi care a reprezentat testul cu turnesol al relaţiilor dintre Bucureşti şi Moscova, a conţinut trei dimensiuni structurante. Prima, şi totodată cea mai importantă, a fost de natură politică: o bună parte din firava legitimitate e care regimul reuşise să o obţină datora foarte mult tocmai industrializării forţate. „Proletarizarea” maselor de ţărani – pe care regimul îi mobilizase pentru a-şi asigura o mână de lucru cât mai numeroasă posibil – le adusese acestora beneficii indiscutabile în raport cu condiţiile de viaţă anterioare, în cazul lor, singurul termen de comparaţie. În plus, o reconfigurare radicală a politicii economice riscă să readucă pe tapet insecuritatea şi mefienţa populară pe care conducerea de la Bucureşti le menţinuse la un nivel relativ scăzut cu mari eforturi şi doar parţial. Pe lângă toate acestea, elita politică română conştientiza faptul că o prefacere economică de o asemenea anvergură ar fi necesitat un suflu politic nou, iar acest lucru trebuia combătut, după cum am avut ocazia să constatăm, cu orice preţ.

Pe cale de consecinţă, eşalonul superior al partidului argumenta masiv în defavoarea iniţiativei sovietice de a reorganiza fundamentele relaţiilor economice dintre statele „lagărului socialist”.

Ideea organului unic de planificare comun pentru toate ţările C.A.E.R. comportă implicaţii de cea mai mare importanţă economică şi politică. Conducerea planificată a economiei naţionale este unul din atributele fundamentale, esenţiale şi inalienabile ale statului socialist, – planul de stat fiind principalul instrument prin care acesta îşi realizează obiectivele sale politice şi social-economice, stabileşte direcţiile şi ritmul de dezvoltare a economiei naţionale, proporţiile ei fundamentale, asigură acumulările, măsurile pentru ridicarea nivelului de trai material şi cultural al poporului. Suveranitatea statului socialist presupune ca acesta să dispună efectiv şi integral de mijloacele îndeplinirii practice a acestor atribuţii deţinând în mâinile sale totalitatea pârghiilor de conducere a vieţii economice şi sociale. Trecerea unor asemenea pârghii în componenţa unor organe suprastatale sau extrastatale, ar transforma suveranitatea într-o noţiune lipsită de conţinut.18

Apoi, din punct de vedere economic, această reorientare radicală ar fi subminat şansele României de a îşi construi o economie funcţională, care să conducă în final la cimentarea poziţiei politice pe care elita regimului o obţinuse atât de greu, şi de care era încă departe de a fi sigură. Nu în ultimul rând, Bucureştiul îi aducea Moscovei, care acţiona acum sub umbrela CAER, reproşuri de natură ideologică: nu fusese Lenin acela care propovăduise cu atâta aplomb electrificarea şi dezvoltarea industriei grele ca punct forte de-a lungul itinerariului construirii socialismului în condiţiile ostile politic de la începutul secolului XX? De ce încerca tocmai Moscova, „farul călăuzitor al comunismului mondial”, să submineze acest scop suprem pentru fiecare „partid frăţesc” tocmai românilor? Trebuie să recunoaştem că, la acest capitol, argumentele Bucureştiului nu erau lipsite de consistenţă19. URSS, la rândul ei, aloca un efort intelectual imens în vederea plasării noilor strategii economice sovietice în continuarea directă a ideilor lui Lenin, însă comuniştii români nu ezitau să califice propunerile Moscovei în favoarea supranaţionalizării economiilor socialiste drept „premature” şi nerealiste.

Prezentarea formelor de conducere economică suprastatală – se poate citi în rezoluţia adoptată la plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din aprilie 1964, – ca derivând din ideile lui Lenin despre economia mondială unică, constituie o interpretare neîntemeiată pentru epoca actuală. (...) Aceasta este o problemă a unei epoci istorice viitoare, când socialismul va învinge în întreaga lume, sau cel puţin în majoritatea ţărilor capitaliste şi, în primul rând, în totalitatea ţărilor capitaliste avansate. Evident, pe măsură ce noi popoare vor păşi pe calea socialismului, pe măsură ce noi ţări vor intra în alcătuirea sitemului socialist, ele vor căuta şi vor stabili formele de colaborare cele mai potrivite condiţiilor respective. În zilele noastre, o asemenea problemă este prematură, lipsită de baze realiste.20

URSS va ceda în final presiunilor venite din partea RPR, parţial pe fondul acutizării conflictului cu Republica Populară Chineză, renunţând la dezideratul supranaţionalizării şi gestionării supraplanificate a economiilor statelor membre CAER. În aprilie 1964, plenara mai sus amintită făcea publică, fără echivoc, poziţia PMR în chestiuni legate de relaţiile internaţionale, atât în interiorul, cât şi în exteriorul lagărului sovietic.

Dată fiind diversitatea condiţiilor de construcţie socialistă, nu există tipare sau reţete unice; aşa cum nu se poate pretinde să existe un monopol al adevărului absolut, tot astfel nimeni nu poate să-şi atribuie dreptul de a hotarî ce este just şi ce nu pentru alte ţări sau partide. Prin propria lor experienţă istorică ţările socialiste cunosc cât de mari daune pot aduce astfel de practici care încătuşează gândirea creatoare, împiedică studierea condiţiilor concrete, sunt o sursă serioasă de greşeli, stânjenind mersul înainte al societăţii.21

Şi, în sfârşit, „piesa de rezistenţă”:

Este dreptul exclusiv al fiecărui partid de a-şi elabora, de sine stătător, linia politică, obiectivele concrete, căile şi metodele atingerii acestora, aplicând creator adevărurile generale ale marxism-leninismului şi concluziile pe care le desprinde din studierea atentă a experienţei celorlalte partide comuniste şi muncitoreşti.
Nu există şi nu poate exista un partid „părinte” şi un „partid-fiu”, partide „superioare” şi partide „subordonate”, dar există marea familie a partidelor comuniste şi muncitoreşti egale în drepturi; nici un partid nu are şi nu poate avea un loc privilegiat. Fiecare partid îşi aduce contribuţia la tezaurul comun al învăţăturii marxist-leniniste, la îmbogăţirea formelor şi metodelor practice ale luptei revoluţionare pentru cucerirea puterii şi construirea societăţii socialiste.22

În legătură cu problematica divergenţei sovieto-chineze, nu se poate afirma, aşa cum sunt tentaţi unii analişti atât din trecut, cât şi din prezent23, că Partidul Muncitoresc Român ar fi mediat, până la un anumit punct, disputa. Supoziţia este infirmată însă şi de însuşi ministrul de externe din perioada respectivă, Corneliu Mănescu, care recunoaşte că România nu avea pur şi simplu ponderea politică necesară pentru a arbitra conflictul dintre cei doi coloşi ai lumii comuniste, chiar dacă încerca să o facă îndemnând în permanenţă la reconciliere prin apelul la moderaţie, dialog şi raţionalitate. În schimb, Bucureştiul a folosit rivalitatea dintre cele două părţi pentru a se distanţa de tutela economică sovietică în vederea consolidării propriei economii, în care ponderea comerţului cu state capitaliste va deţine începând de acum un loc central, excedând pentru anumite perioade de timp schimburile economice desfăşurate cu state din sfera comunistă.24 În sfera relaţiilor internaţionale se observă o anumită afiliere la poziţiile chineze, comuniştii români dezavuând parţial conceptul hruşciovist de „coexistenţă paşnică”, deşi se grăbesc concomitent să îi proclame judiciozitatea, pentru a nu irita prea tare partea sovietică. Coexistenţa paşnică presupunea relaxarea emulaţiei ideologice şi geopolitice cu „lagărul occidental”, şi extrapolarea ei pe coordonate exclusiv economice sau culturale: un război cu Vestul nu mai era necesar, aşa cum teoretizase Lenin, pentru victorial globală a cauzei socialismului; aceasta putea fi obţinută acum prin mijloace paşnice, prin competiţie economică şi atractivitate culturală. În termenii celebrului analist al relaţiilor internaţionale Joseph Nye Jr., mediul internaţional era analizat acum de sovietici în termeni de „soft power” (putere economică în combinaţie cu atractivitate culturală) mai degrabă decât prin intermediul opticii „hard power” (putere militară intimidantă pentru potenţialii competitori/agresori).

Pentru conducătorii PMR însă, „Coexistenţa paşnică a statelor cu orânduiri sociale diferite nu înseamnă încetarea luptei dintre ideologia socialistă şi cea burgheză, ci, dimpotrivă, presupune lupta între cele două ideologii. Ideologia noastră, concepţia noastră despre lume îşi demonstrează cu prisosinţă superioritatea sa în confruntarea cu ideologia burgheză.”25 După cum vom avea ocazia să constatăm, accepţiunea combativă dată de români „coexistenţei paşnice” rezona oarecum cu maniera în care chinezii percepeau conceptul, chiar dacă ultimii îl desconsiderau total.

Partidul Comunist Chinez denunţa cu fermitate noua abordare sovietică a relaţiilor internaţionale, pe care o considera lipsită de fler revoluţionar. Cucerirea spaţiului cosmic de către sovietici (satelitul Sputnik, lansat pe orbită în 1957), a fost înţeles în moduri foarte diferite de către guvernele celor două mari puteri comuniste. În optica autorităţilor de la Beijing, lagărul socialist îşi demonstrase superioritatea tehnologică şi militară faţă de Occident, şi îşi putea permite să îşi urmărească interesele mondiale într-o manieră mai agresivă, pe când Hruşciov şi acoliţii săi văzuseră în acest eveniment o confirmare a justeţii principiului coexistenţei paşnice şi a câştigării competiţiei cu „lagărul imperialist” prin strategii non-violente. În plus, spre deosebire de sovietici, conducerea de la Beijing nu apucase încă să îşi consolideze puterea politică, iar ţara trecea printr-o criză economică profundă; o relaxare a raporturilor cu Vestul, se temeau ei şi, probabil pe bună dreptate, ar rezulta într-o diminuare a atenţiei acordate priorităţilor chineze (reconstrucţie economică, supunerea Taiwan-ului), chiar o neglijare a lor. Menţinerea încleştării geopolitice la cote înalte ar fi contribuit, prin necesitatea URSS de a avea aliaţi puternici şi mulţumiţi în cadrul Războiului Rece, la eradicarea, fie şi parţială, a provocărilor economice şi geostrategice cu care liderii chinezi se confruntau.26

Ansamblul metamorfozelor politicii externe româneşti din prima jumătate a anilor 1960 este subîntins de un obiectiv major care îi conferă consistenţă şi coeziune, în ciuda unei aparente ambiguităţi, mai ales în ceea ce priveşte conflictul sino-sovietic. Elita politică a RPR urmăreşte constant consolidarea strategiilor de independenţă economică a ţării, din care speră să derive gradual şi o autentică independenţă politică, atât în raport cu lumea comunistă, cât şi cu Occidentul. În plan intern, conducerea de la Bucureşti este în continuare preocupată de menţinerea exclusivă a pârghiilor de putere politică în propriile mâini, dar modalitatea prin care articulează teleologic acest demers este mult mai elaborată din punct de vedere ideologic: denunţă pertinent abaterile PCUS de la dogma leninistă, şi, simultan, se plasează în avangarda reactualizării marxism-leninismului, încercând să ofere o interpretare personală, şi în acelaşi timp cât mai originală posibil unor concepte ca „drumuri proprii către socialism” sau „coexistenţă paşnică”. O altă inovaţie rezidă în resorbirea naţionalismului în textura ideologică a regimului, fapt care reprezintă o încălcare flagrantă a dogmei marxiste care afirma că internaţionalismul proletar va transcende în cele din urmă clivajele naţionale, contribuind astfel la crearea conştiinţei de clasă a muncitorilor lumii. Operând acest „chiuretaj” ideologic, PMR urmărea să câştige realul suport popular de care avea nevoie pentru a ieşi învingător din disputa cu CAER. Decesul rapid şi neaşteptat al prim-secretarului Gheorghiu-Dej a lăsat în urmă un PMR angajat pe calea promovării independenţei naţionale, pentru care reformarea economiei, autonomia culturală a societăţii sau democratizarea internă a partidului reprezentau chestiuni secundare şi temporare. Totuşi, nu se poate nega coagularea unor astfel de tendinţe ca orientare principală a partidului începând cu ultimii ani ai conducerii dejiste. În inerţia acestei moşteniri ideologice îşi va petrece Nicolae Ceauşescu primii ani ca lider politic supem. Drumul către disidenţă internaţională era acum deschis, concomitent cu acela al restalinizării în plan intern.


Orientarea externă a României la începutul regimului Ceauşescu

Noul secretar general nu a fost ales aşa cum prevedea Constituţia Republicii Populare, adică prin întrunirea Biroului Politic. În schimb, se pare că primul ministru Ion Gheorghe Maurer s-ar fi întâlnit neoficial cu Nicolae Ceauşescu şi Alexandru Drăghici, doi membri proeminenţi ai Biroului încă din 1955, primul ocupâdu-se de „cadre”, adică de avansarea ierarhică a membrilor de partid, în timp ce ultimul asigurase funcţia de ministru de Interne, postură din care se făcuse direct responsabil pentru atrocităţile comise în pentenciarele româneşti de la sfârşitul anilor 1940 şi începutul anilor 1950. Acest „triumvirat” a decis ca cea mai înaltă funcţie de conducere să îi revină celui mai tânăr membru al Biroului Politic, Nicolae Ceauşescu.27

Primii ani ai „epocii” ceauşiste s-au defăşurat într-un climat internaţional favorabil. În plan intern, noul secretar general modifică titulatura partidului, care va fi cunoscut acum sub numele de Partidul Comunist Român, iar la Congresul al X-lea, desfăşurat în vara aceluiaşi an, România devine Republică Socialistă, având totodată şi o nouă Constituţie, iar funcţia de prim-secretar va fi înlocuită ca denominaţiune cu aceea de secretar general. În plan extern, RSR cotinuă politica de autonomie iniţiată în ultimii ani ai regimului Gheorghiu-Dej, ridicând în 1967 relaţiile cu Republica Federală Germană la nivel de ambasada (raporturi comerciale fuseseră iniţiate încă din 1963). Tot în acelaşi an, România adoptă o poziţie diferită de restul blocului comunist în privinţa Războiului de Şase Zile, evitând catalogarea şi condamnarea Israelului drept stat agresor. Ca o recunoaştere şi o recompensare a politicii externe româneşti, ministrul de Externe Corneliu Mănescu este invitat să prezideze Adunarea Generală a ONU (septembrie 1967), fiind totodată primul reprezentant al unei ţări socialiste căruia i se încredinţa o astfel de funcţie.28

În primăvara anului următor, preşedintele francez Charles de Gaulle vizitează Bucureştiul, impresionat fiind de imaginea „comunistului bun” pe care Ceauşescu începuse să şi-o construiască cu mare grijă. Se pare că generalul francez îşi propusese atragerea secretarului general al PCR de partea proiectului unei Europe a naţiunilor, eliberată în Vest de sub tutela militară a NATO, iar în Est de cea a Tratatului de la Varşovia. Precaut, Ceauşescu a decis să nu rişte, în ciuda retoricii bombastice pe care a folosit-o şi care se plia direct pe ambiţiile lui de Gaulle, fapt care se pare că l-ar fi dezamăgit profund pe preşedintele francez. Acesta a înţeles perfect strategia ceauşistă de construire a unei imagini independente şi disidente în cadrul blocului sovietic, susţinută de simpatiile şi fondurile occidentalilor.29


Sfidarea: august 1968 sau zenitul comunismului românesc

Cel mai tensionat moment prin care a trecut lagărul socialist după evenimentele din 1956 a fost cu siguranţă invazia Cehoslovaciei de către forţele Tratatului de la Varşovia din vara anului 1968. Aici, nou instauratul guvern Dubcek încerca să impună o perspectivă reformistă asupra politicii interne. Dezideratul conducerii de la Praga a devenit iritant pentru Moscova atunci când, încurajate de iniţiativele lui Dubcek, forţele liberale din Cehoslovacia au pretins alegeri libere, reintroducerea pluripartidismului şi recuzarea Tratatului de la Varşovia. Era prea mult pentru Dubcek însuşi, care se vedea imobilizat, situaţie pe care o va experimenta şi Gorbaciov după două decenii, între forţele conservatoare, pe de o parte, care cereau abolirea haosului politic şi social şi reinstaurarea controlului partidului asupra societăţii, şi reformiştii radicali, pe de altă parte, care doreau să se dea curs democratizării autentice. Pretextând un complot al forţelor fasciste, contrarevoluţionare, trupele Tratatului de la Varşovia, dintre care lipseau cele ale României, au intrat în noaptea de 20-21 august în Praga, punând un sfârşit abrupt ambiţiilor aripii reformiste a Partidului Comunist Cehoslovac.

Evenimentul a scandalizat Occidentul, dar o surpriză poate mai mare a produs-o reacţia secretarului general al PCR. Acesta a condamnat în termeni catgorici invazia, ferindu-se totuşi de a nominaliza concret pe cei ce se făcuseră responsabili de punerea ei în practică.

Pătrunderea trupelor celor cinci ţări socialiste în Cehoslovacia (URSS, Ungaria, Bulgaria, Polonia, RDG, n.m., C.E) – sublinia Ceauşescu – constituie o mare greşeală şi o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa naţională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa altui stat. Nu există nici o justificare, nu poate fi aceptat nici un motiv de a admite, pentru o clipă numai, ideea intervenţiei militare în treburile unui stat socialist frăţesc.30

Secretarul general al PCR se opusese de la bun început unei soluţionări violente a situaţiei din Cehoslovacia. Atitudinea sa constituind un impediment pentru funcţionalitatea Tratatului de la Varşovia, ceilalţi membri ai alianţei militare l-au ignorat pur şi simplu, nemaiinvitându-l să participe la dezbaterile preliminare invaziei, pe care a continuat să le denunţe cu vehemenţă.31 Opiniile conform cărora Ceauşescu a doveit un curaj ieşit din comun în condamnarea invaziei, riscând astfel repetarea ei în România, nu sunt întemeiate: deşi au existat manevre militare în peninsula Crimeea şi pe lângă graniţa cu Basarabia, Kremlinul nu s-a îndoit niciodată de viitorul comunismului românesc, fiindu-i mai uşor astfel să treacă cu vederea „abaterile” de politică externă a Bucureştiului.32

Pentru Nicolae Ceauşescu, momentul a reprezentat, aşa cum scrie şi istoricul Florin Constantiniu, „his fines hour”. Suportul popular era la cote aproape nemaiîntâlnite pentru un regim comunist33, în timp ce popularitatea internaţională a conducerii de la Bucureşti părea că intrase pe un traseu ascendent imposibil de obstrucţionat.34 O manifestare lipsită de echivoc a simpatiei internaţionale de care beneficia regimul a constat în vizita pe care preşedintele american Richard Nixon a întreprins-o în anul următor în România. Prima vizită a unui preşedinte american într-o ţară membră a lagărului socialist (exceptând desigur URSS) a iritat Moscova, creând totodată o durabilă impresie în întreaga lume. Ceauşescu a încercat să obţină de la Nixon clauza naţiunii celei mai favorizate, dar acesta l-a făcut să înţeleagă că decizia aparţine Congresului SUA; vor mai trece încă şase ani până când România va obţine în sfârşit mult-dorita clauză.35

După cum se poate observa, resortul motivaţional subiacent deciziilor de politică externă din prima perioadă a conducerii ceauşiste este, în mare, acelaşi cu cel din ultimii ani ai regimului Gheorghiu-Dej. România de la finalul anilor 1960 se remarcă printr-o reputaţie internaţională de invidiat şi un sprijin intern pe măsură. Ambiţiile Bucureştiului exced etapa distanţării precaute de Moscova, urmărind acum recunoaşterea şi stima cât mai multor state, indiferent de apartenenţa lor ideologică. Pacea internaţională, „desfiinţarea simultană a blocurilor militare”, sau egalitatea şanselor economice sunt vehiculate ca reprezentând principiile de bază ale politicii externe româneşti. Trebuie adăugată, pe plan intern, exacerbarea naţionalismului, care va servi ca premisă pentru edificarea progresivă a cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Cultul personalităţii va fi instrumentalizat atât la nivel intern, pentru a obţine adeziunea populaţiei prin apeluri naţionaliste care deveniseră cu timpul deşănţate şi de-a dreptul ridicole – cât şi pe plan extern, în încercarea de a confirma soliditatea conducerii de partid şi sprijinul necondiţionat acordat de partid „marelui cârmaci”.

Istoricul Adrian Cioroianu opinează că momentul 1968 marchează o schimbare substanţială pentru psihologia omului Nicolae Ceauşescu, care se va resimţi şi în politica externă românească, chiar dacă, aş adăuga, nu îi va altera coordonatele fundamentale trasate în ultimii ani ai conducerii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Nimic după august 1968 nu va mai fi ca înainte, şi în primul rând Ceauşescu nu va mai fi acelaşi. În faţa sa, drumul de la Erou către Idol pare a fi deschis. În aceste condiţii, principiul conducerii colective devine caduc. Ceauşescu apare drept centru necontestat al vieţii de partid, iar sprijinirea sa devine, pentru membrii elitei conducătoare, o datorie patriotică prin excelenţă. Cu acordul tuturor subordonaţilor săi pe cale ierarhică, Ceauşescu ajunge să reprezinte România, să se substituie acesteia; întregul aparat se plasează instinctiv în spatele său, pentru a demonstra exteriorului (sovieticilor) că liderul este sprijinit de un partid cu o coeziune monolitică.36


Marginalizare şi delegitimare

Capitalul de simpatie internaţională câştigat de Ceauşescu cu ocazia invaziei Cehoslovaciei nu a dat semne de epuizare decât pe la finalul anilor 1970 şi se poate aprecia că s-a menţinut relativ constant până la începutul anilor 1980. Sub aceste auspicii de politică externă a reuşit secretarul general să impună modelul chinezesc şi nord-coreean de societate, restrângând treptat, începând cu 1971 şi drastic de la începutul anilor 1980, libertăţile economice şi culturale care îşi făcuseră apariţia în cadrul decongestionării parţiale (şi interesate) pe care regimul a operat-o între 1964 şi 1971.37

Acordurile de la Helsinki din 1975, având ca dimensiuni constitutive securitatea europeană şi drepturile omului, prima atât de mult clamată de elita politică română după august 1968, a limitat, ironic, şi într-o măsură considerabilă pârghiile de politică externă ale regimului, contribuind în final la deteriorarea imaginii internaţionale şi chiar la colapsul acestuia. Impulsionate de invazia Cehoslovaciei, acordurile reprezentau totodată şi o transformare a principiilor consacrate de politică internaţională, accentul mutându-se treptat de la geopolitică la respectarea şi protecţia drepturilor omului.38

Pentru RSR, acordurile de la Helsinki, care au coincis cu primirea clauzei naţiunii celei mai favorizate din partea Statelor Unite, s-au tradus în condiţionarea acesteia de liberalizarea emigraţiei, în special a celei evreieşti, către America. Treptat, liberalizarea emigraţiei s-a transformat în respectarea drepturilor omului, ceea ce a deranjat tot mai mult regimul de la Bucureşti, erodându-i totodată capitalul internaţional obţinut cu atâtea eforturi. Cert este că în 1988, Ceauşescu a decis să renunţe la clauză, pe motiv că prin intermediul ei, Congresul Statelor Unite se implica arbitrar şi nepermis de mult în politica internă a Republicii Socialiste România.39 Preşedintele Reagan, un anticomunist convins, avusese intenţia de a retrage clauza Bucureştiului încă din primul an al instalării în funcţie, dar a fost nevoit să renunţe la presiunile Congresului şi, mai ales, a oamenilor de afaceri americani care găseau comerţul cu regimul român foarte profitabil. Pe lângă argumentele de natură economică, cele de natură morală conţineau următoarea dilemă: dacă renunţarea Americii de a acorda clauza naţiunii celei mai favorizate României comuniste ar elimina practic şi fragila, totodată unica modalitate de a-l constrânge pe Ceauşescu să accepte emigrări şi respectări parţiale şi temporare ale drepturilor omului, fie şi numai în perioada acordării clauzei?40

Obtuzitatea lui Ceauşescu în ceea ce priveşte ultimul considerent, cel moral, a fost dublată şi de lipsa de inspiraţie dovedită în cazul politicii economice internaţionale a regimului. Astfel, în cea mai bună tradiţie comunistă, Ceauşescu se încăpăţânase să menţină, ba chiar să amplifice industrializarea forţată a ţării, în ciuda faptului că nu dispunea de resurse naturale cu care să poată oferi sustenabilitate unui astfel de demers, fiind nevoit să importe minereu de fier şi cărbune din China şi Lumea a Treia. Această strategie presupunea injecţii masive de capital occidental care, cumulate, sporiseră datoria externă a României de la începutul anilor 1980 la peste zece miliarde de dolari. Pentru a-şi păstra mobilitatea internaţională, ameninţată acum de uriaşele creanţe la FMI sau Banca Mondială (organisme la care România se afiliase la începutul anilor 1970), Ceauşescu a decis suplimentarea exporturilor (consistând în principal din mărfuri de proastă calitate şi fără prea mare căutare pe piaţa occidentală), concomitent cu reducerea importurilor. Deficienţele majore ale acestei strategii economice erau canalizate în totalitate asupra societăţii româneşti, care începuse să sufere privaţiuni comparabile cu cele care au însoţit instaurarea regimului, cum ar fi reintroducerea raţiilor alimentare sau limitarea drastică a consumului de energie electrică şi termică. Datorită noului tip de politică economică externă, Ceauşescu a pierdut sprijinul oamenilor de afaceri americani, care nu mai aveau nici un avantaj din continuarea relaţiilor comerciale cu un partener care limita considerabil importurile de produse americane.41

În aceste condiţii, secretarul general al PCR a încercat să compenseze deteriorarea relaţiilor economice cu Occidentul printr-o tardivă şi parţială ameliorare a raporturilor cu CAER. După cum argumentează celebrul istoric Vlad Georgescu, URSS reprezenta acum principala piaţă de desfacere a oţelului românesc, ca şi una din principalele surse de aprovizionare cu hidrocarburi. Astfel,

Schimburile comerciale cu Uniunea Sovietică au crescut într-o manieră spectaculară (sic!), de la 17% în 1982 la 22% în 1984 şi 26% în 1985. Potrivit unei emisiuni în limba română a postului de radio Moscova, în 1986 schimburile au atins o pondere de 33%. Exporturile româneşti în Uniunea Sovietică includ în principal oţel şi maşini unelte, avioane şi armament produs sub licenţă sovietică, vagoane de cale ferată, echipament petrolier, bunuri de larg consum şi alimente. În schimb sovieticii şi-au sporit livrările de materii prime, în special minereu de fier, gaze naturale şi petrol.42

Georgescu continuă: „Potrivit «programului româno-sovietic pe termen lung de dezvoltare a colaborării economice, tehnologice şi ştiinţifice», semnat de Ceauşescu şi Gorbaciov în mai 1986, Bucureştiul a acceptat de asemenea «o cooperare largă» pe planul politicii economice, ştiinţifice şi tehnice, în domeniul investiţiilor de capital, al standardizării produselor şi specializării industriale.” Într-un târziu, conducerea de la Bucureşti a aprobat iniţierea unor contacte directe între reprezentanţi ai industriei româneşti cu omologii lor sovietici. „O astfel de atitudine” susţine istoricul român, „ar fi fost de neînchipuit în anii ’60-’70. Faptul a devenit posibil numai în urma unei infinit de proaste administrări a economiei şi a incapacităţii clasei aflate la conducere de a promova orice fel de reforme pe plan intern.”43

La începutul lui decembrie 1989, regimul Ceauşescu se confrunta cu un „internaţionalism izolat” accentuat atât de ostilitatea cu care era perceput în Occident, cât şi de mefienţa cu care era tratat, cu excepţia parţială a Albaniei şi a Republicii Democrate Germane, în interiorul „lagărului socialist”. Bucureştiul încerca prin orice mijloace posibile să creeze o alianţă de state comuniste ostile reformismului gorbaciovist. În afara potenţialilor aliaţi din Europa de Est (unde numai regimul Honecker putea fi luat în calcul ca susţinător al comunismului românesc), Ceauşescu se orienta spre China, Coreea de Nord şi Cuba. Fără succes însă. Toate aceste state, deşi unite prin dogmatism ideologic şi conduceri autocrate rigide, se diferenţiau radical din multe alte puncte de vedere, fiind totodată confruntate cu o multitudine de dificultăţi interne care s-au dovedit mai importante decât potenţialele avantaje derivabile din iniţiativa lui Ceauşescu.44

Fezabilitatea unui „front unit al «potrivnicilor» (rejectionists)”45 era deci caducă. Dar acesta nu era nici pe departe singurul dezavantaj major cu care se cofrunta regimul Ceauşescu. Din perspectivă internă, lipsa de popularitate a regimului comunist român atinsese cote alarmante, ca urmare a privaţiunilor la care societatea fusese supusă pentru ca Bucureştiul să finalizeze absurdul plan de achitare integrală a datoriei externe pe care RSR o acumulase continuu de la începutul anilor 1970. „Comunismul xenofobic”46, o continuare şi o amplificare a naţionalismului prin intermediul căruia Ceauşescu urmărise să consolideze relaţia regimului cu societatea în jurul unui naţionalism hipertrofiat îşi epuizase la rândul său resursele mobilizatoare (ca o ironie a istoriei, acestea îşi vor dovedi din plin eficienţa în perioada post-comunistă).


Concluzii: Disidenţa calculată, filigranul politicii externe a României comuniste

Se poate afirma că primele puseuri independentiste ale Bucureştiului în perioada conducerii lui Gheorghiu-Dej au apărut în a doua jumătate a anilor 1950, iar momentul vizibilităţii lor maxime l-a constituit retragerea armatelor sovietice din RPR în 1958. Ulterior, aşa cum am putut constata, deceniul următor va fi martorul amplificării orientărilor de politică externă divergente între Bucureşti şi Moscova. Însă nu se poate afirma în nici un caz că Dej a manifestat acest tip de atitudine încă din 1948, de la preluarea puterii, aşteptând însă oportunitatea punerii ei în practică.47 Conducerea de la Bucureşti era dimpotrivă, foarte precaută şi chiar servilă în relaţiile pe care le întreţinea cu Uniunea Sovietică; distanţarea faţă de aceasta s-a produs ca urmare a oportunităţilor (şi dezacordurilor) economice apărute între timp, pe care Dej le-a abordat în manieră pragmatică.

După 1965, Ceauşescu a preluat şi extins parametrii de politică externă trasaţi de predecesorul său, operând în acelaşi timp o restalinizare treptată a politicii interne. Disonanţa între orientarea internaţională şi cea internă manifestată de comuniştii români l-a condus pe reputatul profesor Michael Shafir la concluzia că regimul „simula” schimbarea în interior, pentru a mima încadrarea într-o epocă globală a reformelor practicate atât în Occident cât şi în lumea comunistă, afişând în plan internaţional o „permanenţă simulată”, concretizată prin apartenenţa tot mai formală a României la organizaţii ca Tratatul de la Varşovia sau CAER.48 Bucureştiul încerca astfel să extragă un maximum de beneficii de la ambele tabere căutând totodată să îşi creeze cât mai puţine obligaţii şi deci să acţioneze cât mai necondiţionat posibil în plan extern. Un deziderat care nu s-a materializat până la urmă (eforturile lui Ceauşescu de a achita datoria externă a ţării probează gradul ridicat de dependenţă a RSR faţă de centrele financiare occidentale, dependenţă care îl va constrânge, împotriva voinţei sale, la reîntărirea relaţiilor cu Moscova) şi ale cărui consecinţe vor antrena tensiuni sociale (introducerea raţiilor alimentare şi a cartelelor, dublată de un regim poliţienesc extrem) exprimate în final prin Revoluţia din decembrie 1989 şi capotarea regimului.

România comunistă şi-a construit autonomia internaţională în raport cu „lagărul socialist”, în primă fază, dar a ajuns după 1980 să se izoleze şi faţă de Occident (decizia lui Ceauşescu de a renunţa la clauza celei mai favorizate naţiuni în 1988 este exemplificatoare în acest sens). Pe cale de consecinţă, ceea ce ar surprinde probabil amprenta distinctivă a comunismului românesc în plan internaţional ar fi disidenţa calculată relativ la propria tabără ideologică. Aceasta i-a permis ameliorarea relaţiilor politice şi economice cu Occidentul, care au intrat însă pe o pantă descendentă după semnarea acordurilor de la Helsinki în 1975 şi afirmarea tot mai pronunţată a drepturilor omului ca factor de primă importanţă în relaţiile interstatale.

Nu am clarificat până în acest punct caracterul insolit al politicii externe a României în intervalul 1948-1989. O voi face amintind faptul că regimurile comuniste care nu au fost aduse la putere de Moscova (Iugoslavia, Albania, China) au devenit independente în timp faţă de centrul lumii comuniste deoarece, bineînţeles, nu erau integral controlabile, aşa cum îşi dorea Kremlinul.49 Eforturile lui Stalin şi ale lui Hruşciov în acest sens (în cazul Iugoslaviei, respectiv în cazurile Albaniei şi Chinei) au avut efecte contrare celor urmărite de liderii sovietici: au antrenat glacializarea relaţiilor dintre aceste state şi Uniunea Sovietică.

România nu se încadra în categoria mai sus amintită. Mai mult, Partidul Comunist Român era, înainte de 1945, cel mai mic şi mai puţin influent dintre toate partidele comuniste est-europene. Pe cale de consecinţă, eforturile Moscovei în vederea răsturnării monarhiei şi comunizării României au fost consistente. În pofida faptului că a fost instalat la putere literlamente cu ajutorul tancurilor sovietice, comunismul românesc s-a distanţat profund de Moscova după nici două decenii. Nu a devenit însă cu adevărat independent: şi-a calculat disidenţa – „simulând” continuarea prezenţei în Tratatul de la Varşovia şi CAER, organizaţii instrumentalizate de sovietici – în manieră pragmatică şi urmărind exclusiv autoconsolidarea, indiferent de provenienţa resurselor puse în slujba acestui deziderat.

 

NOTE

1 Michael Shafir, Romania. Politics, Economics and Society. Political Stagnation and Simulated Change, (Londra: Frances Pinter, 1985), 22. Documentarea pentru acest articol se datorează parţial unui grant AMPOSDRU (Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul „STUDIILE DOCTORALE FACTOR MAJOR DE DEZVOLTARE AL CERCETĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ŞI UMANISTE”), obţinut din partea Universităţii Babeş-Bolyai pe perioada studiilor doctorale.
2 În privinţa Cominternului, rămâne de referinţă lucrarea lui Arkadi Vaksberg, Hotel Lux. Partidele frăţeşti în slujba Internaţionalei Comuniste, (Bucureşti: Humanitas, 1998), sau cea a lui Günther Nollau, International Communism and World Revolution: History and Methods, (New York: Praeger, 1961). Pentru amănunte din culisele acestei organizaţii (faţă de a căror plauzibilitate se impune totuşi o anumită circumspecţie), trimit la lucrarea lui Jacques de Launay, Istoria secretă a Cominternului (1919-1943): eşecul unei speranţe, ( Bucureşti: Venus, 1993).
3 Shafir, Romania, 29-38; Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, (Bucureşti: Curtea Veche, 2004), 46-66; Nicoleta Ionescu Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română: 1948-1950, (Bucureşti: All, 2005); Markham Reuben, România sub jugul sovietic, traducere de George Achim, (Bucureşti: Fundaţia Academia Civică, 1996); Denis Deletant, Teroarea comunista in Romania: Gheorghiu-Dej şi statul politienesc, 1948-1965, traducere de Lucian Leuştean, (Iaşi: Polirom, 2001); Denis Deletant, România sub regimul communist, traducere de Delia Răzdolescu, (Bucureşti: Fundaţia Academia Civică, 2006), 46-103; Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej, 1948-1965, (Bucureşti: Humanitas, 2006), 33-105; Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, traducere de Cristina Petrescu şi Dragoş Petrescu, (Iaşi: Polirom, 2005), 107-144; Ghiţă Ionescu,, Comunismul în România, traducere de Ion Stanciu, (Bucureşti: Litera, 1994), 99-176; Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, traducere de Mona Antohi şi Sorin Antohi, (Bucureşti: Humanitas, 1990); Stephen Fischer-Galaţi, The new Rumania. From People’s Republic to Socialist Republic, (M.I.T. Press, 1967), 17-43; Kenneth Jowitt, Revolutionary Breakhtroughs and National Development: the case of Romania, 1944-165, (Los Angeles: University of California Press 1971), 73-149; Robert King, A history of the Romanian Communist Party, (Stanford: Hoover Institution Press, 1980), 39-58.
4 Expresia îi aparţine analistului american Kennet Jowitt şi poate fi găsită în lucrarea New World Disorder. The Leninist Extinction, (Los Angeles: University of California Press, 1992), 159.
5 An în care principalul rival (activ politic) al lui Dej, Ana Pauker, este demisă in funcţiile pe care le deţinea pe linie de stat şi marginalizată pe linie de partid împreună cu Vaile Luca şi Teohari Georgescu. Acesta este momentul în care puterea fostului muncitor feroviar se consolidează pe deplin, menţinându-se astfel (cu mici excepţii, cum a fost cea din 1957, când Miron Constantinescu şi Iosif Chişinevschi, care încercaseră să profite de climatul destalinizării în vederea debarcării lui Dej şi ranforsării propriilor poziţii – sunt neutralizaţi in punct de vedere politic) până la moartea sa, survenită în martie 1965. Pentru aprofundarea subiectului, o foarte utilă culegere de documente se dovedeşte a fi cartea lui Florin Constantiniu, Diplomaţii români şi devierea de dreapta, (Bucureşti: Tritonic, 2005). Pentru o încercare de a elucida enigma care a fost Ana Pauker, lucrarea lui Robert Levy, Gloria şi decăderea Anei Pauker, traducere de Ioana Gagea şi Cristina Pupeza, (Iaşi: Polirom, 2003), se dovedeşte a fi un excelent ghid biografic.
6 Joc de cuvinte intraductibil în limba română: „... a reflection of the needs of scholarly (or rather scholastic) categorization...”.
7 Shafir, Romania, 35.
8 Ion Petcu, Ceauşescu, un fanatic al puterii: biografie neretuşată, (Bucureşti: Românul, 1994).
9 Mioara Anton, Ieşirea din cerc. Politica externă a regimului Gheorghiu-Dej, (Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2007), cap. I („Satelitul perfect: relaţiile româno-sovietice 1948-1953”), 17-51. Constatarea este sprijinită în principal de vehemenţa cu care Dej şi acoliţii săi au condamnat „deviaţia” ideologică a Iugoslaviei din 1948, care a avut ca deznodământ excluderea Yugoslaviei din Cominform şi repudierea ei în cadrul lagărului socialist (ulterior, Hruşciov a operat, cu un succes parţial, câteva încercări de reconciliere cu Belgradul şi de reîncadrare a Iugoslaviei în sfera de influenţă sovietică). Detaşându-se net de celelalte „partide frăţeşti” prin intensitatea invectivelor adresate lui Tito şi camarilei sale („criminali”, „asasini”, „spioni ai imperialismului”), PMR şi-a confirmat din plin caracterul de „satelit perfect”. Pentru o analiză a raporturilor româno-iugoslave în cadrul Războiului Rece, vezi Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliat: România şi Iugoslavia în balanţa Războiului Rece, (Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 2005) şi Ronald Linden, Communist States and International Change. Romania and Yugoslavia in Comparative Perspective, (Boston: Allen & Unwin, 1987).
10 „Una din trăsăturile blocului comunist era aceea că statele membre nu angajaseră o politică externă în adevăratul sens al cuvântului. Desigur, ele aveau relaţii diplomatice, semnau tratate internaţionale, dar o politică externă proprie nu desfăşurau (se înţelege că nu mă refer la URSS). Demersurile lor erau efectuate pentru atingerea obiectivelor altcuiva.” Mihai Reţegan, 1968. Din primăvară până în toamnă: schiţă de politică externă românească, (Bucureşti: RAO, 1998), 17. Poziţia istoricului român s-ar susţine cel mult până la moartea lui Stalin (1953) sau, cu anumite rezerve, până la începutul destalinizării iniţiate de Hruşciov în 1956. În ultimii ani ai conducerii dejiste au fost puse în practică (iar apoi perfecţionate şi extinse de Ceauşescu) politici economice independente şi realmente deranjante pentru liderii de la Kremlin. Principalul exemplu în acest sens rămâne însă Polonia, nu România.
11 Anton, Ieşirea, 52-111. Mai multe informaţii despre ideile şi politicile liderului sovietic care a profitat cel mai mult de pe urma „noului curs”, Nichita Sergheevici Hruşciov (paternitatea acestui curent de gândire politic din punct de vedere al formei şi economic în conţinut îi aparţine prim-ministrului sovietic dintre 1953 şi 1955, Gheorghi Malenkov) în volumul Khruschev and Khruschevism, editat de Martin McCauley, (Londra: School of Slavonic and East-European Studies, 1987). Vezi de asemenea şi excelenta biografie a personajului în William Taubman, Khrushchev. The man. His era, (Londra: Free Press, 2005).
12 Ionescu, Comunismul, 291-292.
13 O perspectivă de ansamblu asupra evenimentelor „seismice” din 1956 şi a efectelor pe termen scurt pe care le-au antrenat este de găsit în lucrarea editată de Dan Cătănuş împreună cu Vasile Buga, Putere şi Societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, (Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2006) sau în Ivan T. Berend, Central and Easten Europe, 1944-1993. Detour from the periphery to the periphery, (New York: Cambridge University Press, 1998), 94-152. O foarte complexă colecţie de documente referitoare Polonia şi Ungaria anului 1956 oferă lucrarea editată de Paul Zinner, National Communism and Popular Revolt in Eastern Europe. A selection of documents on Events in Poland and Hungary, (New York: Columbia University Press, 1957). Despre revoltele antisovietice din Polonia anului 1956 şi nu numai, mult mai numeroase în raport cu orice alt stat comunist aflat sub influenţa Moscovei , vezi Ray Taras, Poland. Socialist State, Rebellious Nation, (Colorado: Westview Press, 1986); Abraham Brumberg (ed.), Poland. Genesis of a Revolution, (New York: Vintage Books, 1983); Zbigniew Brezinski, The Soviet Bloc. Unity and Conflict, (Massachusetts: Harvard University Press, 1971), 230-270; Richard F. Staar, „De-stalinization in Eastern Europe. The Polish Model”, în Andrew Gyorgy (ed.), Issues of World Communism. New Perspectives in Political Science, (New York: D. Van Nostrand Company, 1966). Referitor la revoluţia maghiară, documente utile se găsesc în cartea editată de Corneliu Mihail Lungu, Mihai Reţegan, 1956 – Explozia, Percepţii române, iugoslave şi sovietice asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria, (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1996); un studiu aprofundat asupra implicării României în evenimentele din Ungaria, urmat de documente de arhivă, poate fi consultat în cadrul lucrării Ioanei Boca, 1956- Un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic, (Bucureşti: Fundaţia Academia Civică, 2001); de asemenea, o analiză riguroasă asupra aceluiaşi subiect este de găsit în cartea coordonată de Doina Jela în Colaborare cu Vladimir Tismăneanu, Ungaria 1956: revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist, (Bucureşti: Curtea Veche, 2006) şi în Brezinski, The Soviet Bloc, 210-229, sau în Petru Dumitriu, „The Hungarian revolution of 1956 and the Roumanians”, The Review, Brussels, Imre Nagy Institute for Political Research, 4: (1961), vol. III, 15-25; consecinţele imediate ale revoluţiei din Budapesta sunt analizate de Ferenc A. Váli, „Hungary since 1956: the Hungarian Road to Communism”, în Andrew Gyorgy (ed.), Issues of World Communism. New Perspectives in Political Science, (New York: D. Van Nostrand Company, 1966). Mărturii directe ale participanţilor se găsesc în Tibor Meray, Budapesta 1956. Atunci şi după 44 de ani, (Bucureşti: Compania, 2000), şi în Michael Korda, Jouney to a Revolution: a personal Memoir and History of the Hungarian Revolution of 1956, (New York: HarperCollins Publishers, 2006). Modul în care URSS a interpretat periplul revoluţionar care a afectat Europa de Est ca urmare directă a proclamării oficiale a destalinizării este evidenţiat cu acurateţe în Adam Ulam, Expansion and Coexistence. The History of Soviet Foreign Policy, 1917-67, (New York: Praeger, 1968), 496-571; Joseph Nagee, Robert Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II, (New York: Pergamonn Press, 1988), 103-125, sau în Robin Alison Remington, The Warsaw Pact. Case Studies in Communist Conflict Resolution, (M.I.T. Press, 1971), 28-55.
14 Hruşciov a fost convins cu mari eforturi să accepte retragerea, de pe urma căreia Uniunea Sovietică nu a avut însă nimic de pierdut: România reprezenta o ţară „sigură” pentru comunismul internaţional fiind înconjurată, cu excepţia parţială a Iugislaviei, de state „frăţeşti”, succesorul lui Stalin îşi ranforsa astfel imaginea de „comunist bun” în ochii Occidentului şi, nu în ultimul rând, mâna de lucru tânără dar imobilizată în RPR (concomitent cu retragerea trupelor sovietice din România au fost operate reduceri ale trupelor staţionate pe teritoriile altor state membre ale Tratatului de la Varşovia) putea fi astfel utilizată pentru eficientizarea economiei URSS. Vezi Sergiu Verona, „Historical Note: Explaining the 1958 Soviet Troop Withdrawal from Romania”, SAIS Review, 2: (1990): 231-346. Vezi şi Ioan Scurtu (coord.), Retragerea trupelor sovietice, 1958, (Bucureşti: Arhivele Nationale Ale Romaniei, 1996) şi Constantin Moraru, Politica Externă a României, 1958-1964, (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2008), 18-30.
15 O altă formă de frică, una internă de dat aceasta, a determinat probabil şi persecuţiile din 1958, când partidul a decis să elimine orice opoziţie a societăţii, reală sau potenţială, pentru a preveni emergenţa unor evenimente similare celor din Budapesta.
16 Stelian Tănase, Revoluţia ca eşec. Elite şi societate, (Bucureşti: Humanitas, 2006), 52.
17 În privinţa conflictului sino-sovietic, a se consulta Adam Ulam, Expansion, şi Joseph Nagee, Robert Donaldson, Soviet, sau Jean Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste, (Iaşi: Polirom, 1998). Documente oficiale emise de PCUS şi PCC referitor la dispută pot fi găsite în Dan Jacobs (ed.), From Marx to Mao and Marchais: Documents on the development of communist variations, (New York: Longman, 1979), şi în Robert Mc.Neal (ed.), International relations among communists, (New Jersey: Prentice-Hall, 1967). Problems of communism, prestigioasa revistă ştiinţifică americană, a dedicat în 1964 un întreg număr acestei probleme, intitulat „International communism and the sino-soviet dispute” (martie-aprilie, nr. XVIII). Poziţia Republicii Populare Române faţă de „schismă”poate fi găsită în Liu Yong, Sino-romanian relations 1950’s – 1960’s, (Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studierea Totalitarismului, 2006), şi Liu Yong, „Factorii care au influenţat relaţiile sino-române în anii ’60”, în Politică externă comunistă şi exil anticomunist, Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, volumul II, (Iaşi: Polirom, 2003), 148-169.
18 „Stenograma şedinţei plenare a Comitetului Central a Partidului Muncitoresc Român din zilele de 15-22 aprilie 1964”, în Florian Banu, Liviu Ţăranu, Aprilie 1964. „Primăvara de la Bucureşti”. Cum s-a adoptat „Declaraţia de independenţă” a României?, (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2004), 105.
19 Nota discordantă făcută de România lui Dej în interiorul CAER este surprinsă de Liviu Ţăranu în România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (1949-1965), (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2007), dar şi de Ion Raţiu în România de astăzi: Comunism sau independenţă, (Bucureşti: Condor, 1990), 39-84, sau Titu Georgescu, în România între Yalta şi Malta, (Bucureşti: Şansa, 1993), 156-194. Amintirile lui Alexandru Bârlădeanu, reprezentantul României în cadrul CAER în anii ’60, referitor la acest subiect se regăsesc în Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu, (Bucureşti: Evenimentul Românesc, 1997), 142-158.
20 „Stenograma şedinţei plenare a Comitetului Central a Partidului Muncitoresc Român din zilele de 15-22 aprilie 1964”, în Banu, Ţăranu, Aprilie 1964, 107.
21 Banu, Ţăranu, Aprilie 1964, 115.
22 Banu, Ţăranu, Aprilie 1964, 134-135. O analiză contemporană a efectelor produse de „Declaraţia de independenţă” asupra Occidentului şi nu numai este efectuată de către Randolph Braham în „Rumania: Onto the Separate Path”, Problems of Communism, 13 (1964): 14-24.
23 Anton, Ieşirea.
24 Corneliu Mănescu în dialog cu Lavinia Betea, Convorbiri neterminate, (Iaşi: Polirom, 2001).
25 „Stenograma şedinţei plenare a Comitetului Central a Partidului Muncitoresc Român din zilele de 15-22 aprilie 1964”, în Banu, Ţăranu, Aprilie 1964, 89-90.
26 Michael Shafir, „Ideologie, stat, societate în Europa Centrală şi de Est după 1945”, curs doctoral, prelegerea dedicată conflictului sino-sovietic. Vezi şi Emanuel Copilaş, „Implozia leninismului. O reevaluare a conflictului sino-sovietic din perspectivă ideologică”, Sfera Politicii, 141, (2009).
27 Cancerul galopant al lui Gheorghiu Dej l-a lăsat pe acesta nepregătit din punct de vedere al succesiunii politice. Gheorghe Apostol susţine că el ar fi fost desemnat de Dej pentru preluarea puterii, dar nu a mai avut ce face odată confruntat cu manevrele de culise ale celor trei membri ai Biroului Politic. Varianta este confirmată parţial de Maurer în memoriile sale, dar se pare că, fiind un caracter slab şi lipsit de fler politic, Apostol a ieşit rapid din ecuaţia puterii, iar postul de secretar general i-a revenit în final lui Ceauşescu. Tânărul membru al Biroului Politic şi-a pregătit minuţios şi cu tenacitate ascensiunea, iar faptul că ocupa o poziţie de prim rang în cadrul partidului, care i-a permis să îşi plaseze colaboratorii fideli în posturi cheie, a contat foarte mult în alegerea sa ca succesor al lui Gheorghiu Dej. Deosebit de utile pentru clarificarea acestui subiect sunt lucrările lui Pierre du Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni politice, (Bucureşti: Humanitas, 2008); Ion Jianu, Gheorghe Apostol şi scrisoarea celor şase, (Bucureşti: Curtea Veche, 2008); Lavinia Betea, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, (Arad: Dacia, Fundaţia Ioan Slavici, 1995).
28 Culisele alegerii sunt narate pe larg de către fostul ministru de externe în Mănescu, Betea, Convorbiri. Informaţii despre primii ani ai politicii externe ceauşiste se găsesc şi în Aurel Braun, Romanian Foreign Policy since 1965. The Political and Military Limits of Autonomy, (New York: Praeger, 1978), 1-36.
29 Sanda Stolojan, Cu de Gaulle în România, (Bucureşti: Albatros, 1994).
30 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste, (Bucureşti: Editura Politică, 1969), 415.
31 Reţegan, 1968; Cioroianu, Pe umerii lui Marx, 403-412; Dan Cătănuş (ed.) România şi Primăvara de la Praga, (Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005); Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2002), 478-482. Analize detaliate asupra situaţiei din Cehoslovacia înaintea, în timpul şi în perioada imediat următoare invaziei sunt efectuate de Golan Galia în The Czechoslovak Reform Movement. Communism in Crisis, 1962-1968, (New York: Cambridge University Press, 1971), respectiv în Reform Rule in Czechoslovakia. The Dubcek Era, 1968-1969, (New York: Cambridge University Press, 1973). Pentru o perspectivă generală asupra relaţiilor dintre RSR şi Organizaţia Tratatului de la Varşovia vezi Denis Deletant, Mihail Ionescu (ed.), Romania and the Warsaw Pact. Selected documents, 1955-1989, (Bucureşti: Politeia-SNSPA, 2004). Despre planificarea şi desfăşurarea invaziei de către OTV, vezi Remington, The Warsaw Pact, 94-112, iar pentru relaţiile de ansamblu între membrii OTV, vezi Cristopher Jones, Soviet Influence in Eastern Europe. Political Autonomy and the Warsaw Pact, (New York: Praeger, 1981).
32 O astfel de opinie încearcă să acrediteze Neagu Cosma şi Ion Stănescu în lucrarea În anul 1968 a fost programată şi invadarea României, (Bucureşti: Paco, 1991).
33 J.F. Brown analizează pătrunzător încercările lui Ceauşescu de a-şi construi o cât mai consistentă legitimitate populară, hipertrofiind fără ezitare sentimentul naţional ca substanţă a acestei legitimări. „Rumania Today. I: Towards Integration”, Problems of Communism, 17, (1969): 8-16.
34 J.F. Brown, „Rumania Today. II: The Strategy of Defiance”, Problems of Communism, 18, (1969): 32-38.
35 Bruce Courtney, Joseph Harrington, Relaţii româno-americane, 1940-1990, (Iaşi: Polirom, 2002).
36 Cioroianu, Pe umerii lui Marx, 411. Pentru o perspectivă exterioară a cultului lui Ceauşescu, vezi Anneli Ute Gabanyi, Cultul lui Ceauşescu, traducere de Iulian Vamanu, o culegere de documente ale Radio Europa Liberă emise între anii 1978 şi 1987 (Iaşi: Polirom, 2003).
37 Ana-Maria Cătănuş (ed.), Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: minirevoluţia culturală din 1971, (Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005). Vezi şi Andrei Marga, „Cultural and Political Trends in Romania Before and After 1989”, East European Politics and Society, 1 (1993), 14-32.
38 Pentru a analiză a efectelor acordurilor de la Helsinki asupra regimului Ceauşescu trimit la lucrarea Patriciei González Aldea, Helsinki 1975. Începutul sfârşitului. Degradarea regimului din România şi singularitatea lui în blocul de Est (1975-1990), (Bucureşti: Curtea Veche, 2008).
39 Courtney, Harrington, Relaţii, ; Roger Kirk, Mircea Răceanu, Diplomaţia absurdului: România împotriva Statelor Unite, 1985-1989, (Bucureşti: Silex, 1995).
40 Courtney, Harrington, Relaţii.
41 Courtney, Harrington, Relaţii.
42 Vlad Georgescu, Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre, (Bucureşti: Humanitas, 1992), 308.
43 Georgescu, Istoria, 308-309.
44 Kevin Devlin, „Ceauşescu’s Isolated Internationalism”, raport al Radio Europa Liberă, Arhiva 1989, 212/decembrie 1989, 1, 3.
45 Michael Shafir, „Eastern Europe’s «Rejectionists»”, raport al Radio Europa Liberă, Arhiva 1989, 121/iulie 1989, 1.
46 Michael Shafir defineşte „comunismul xenofobic” ca şi „comunism asediat” aflat „în căutarea” consimţământului societăţii prin prisma unui „numitor comun naţional”. Ceea ce diferenţiază „comunismul xenofobic” de celelalte regimuri comuniste care au apelat la naţionalism rezidă în imposibilitatea distingerii de către acesta între „inamicii ideologici” şi „inamicii naţionali”. Michael Shafir, „Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania”, raport al Radio Europa Liberă, Arhiva 1989, 112/iunie 1989, 3.
47 Michael Shafir, „Romanian Foreign Policy Under Dej And Ceauşescu” în George Schöpflin (ed.), The Soviet Union and Eastern Europe, (Londra: Muller, Blond & White, 1986), 364. Pentru o perspectivă de ansamblu asupra fidelităţii lui Gheorghiu-Dej faţă de Moscova în politica externă a anilor 1950, vezi Cezar Stanciu, Devotaţi Kremlinului. Alinierea politicii externe româneşti la cea sovietică în anii ’50, (Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2008).
48 Shafir, Romania.
49 Vezi Immanuel Wallerstein, Geopolitics and geoculture. Essays on the changing world-system, (New York, Cambridge University Press: 1994), 91.

 

EMANUEL COPILAŞ Preparator la Universitatea de Vest din Timişoara, doctorand în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în cadrul Universităţii Babeş Bolyai, Cluj-Napoca.

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus