CUPRINS nr. 149

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Democraţia bine temperată. Studii instituţionale
Autor: Dan Pavel, editura Polirom

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 200
ISBN: 978-973-46-1712-8

Cuprins:
Preliminarii epistemologice la teoria crizei • NOUL SISTEM. Cercetare asupra noilor tendinţe ale sistemului de partide şi ale sistemului politic din România postcomunistă • Criza executivului, criza democraţiei • EURO 2009. Despre rational choice, mita electorală şi fraudarea alegerilor • Puterea legislativă – punctul slab al democraţiei consensuale românesti • Minorităţile bine temperate. Repere pentru teoria democraţiei • Comunicare fără participare şi democraţie fără popor

În epoca modernă, au fost rare ocaziile când elitele, masele, indivizii şi naţiunile au ajuns la consens şi certitudini. Paradoxul perioadei actuale este că trăim un moment al consensului şi certitudinilor: suntem siguri că este criză. Certitudinea crizei naşte însă o incertitudine care zdruncină încrederea experţilor, liderilor politici, colectivităţilor şi indivizilor: această criză va provoca oare sfârşitul capitalismului şi al democraţiilor liberale? În democraţiile consolidate ale lumii, sondajele de opinie din ultimii ani arată că încrederea în instituţiile-cheie ale democraţiei a scăzut semnificativ. În România, ea nu a scăzut, nici nu a crescut: lipsa de încredere în aceste instituţii a caracterizat de la bun început atitudinea cetăţenilor faţă de regimul democratic instaurat după 1989.
Criza democraţiilor nu se manifestă la fel de intens în toate ţările democratice. Cele care au trecut printr-un regim totalitar fac faţă mai greu crizei (în fapt, triplă: politică, economică şi geopolitică), deoarece se află într-o eternă tranziţie. Eterna tranziţie este o eternă criză. România aparţine acestei paradigme a veşnicei crize, care s-a manifestat din primele momente ale noului regim şi a afectat toate instituţiile democratice. Instituţiile democraţiei româneşti s-au născut – şi au rămas – în criză.
 
   

   

Reinventarea ideologiei
Autor: Daniel Şandru, editura Institutul European

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 338
ISBN: 978-973-611-656-8

Din cuprins:
• Avatarurile unui concept. Perspective de definire a ideologiei • Fundamentele ideologice ale cunoaşterii sociale • Ideologia ca instrument al cunoaşterii politice • Recuperarea postmodernă a ideologiei

Cartea vizează o abordare de natură normativă, înscrisă în sfera de interes a teoriei politice, cu privire la evoluţia intelectuală a unui concept a cărui ambiguitate semantică a dat naştere, în scurta sa istorie, unor nenumărate confuzii sau

identificări nepermise. Dincolo de acestea, ceea ce revine cu obstinaţie atât în demersurile autorilor din domeniul ştiinţelor politice, cât şi în cele care aparţin filosofilor şi teoreticienilor politici este conferirea unui sens negativ conceptului de ideologie. Plecând de la aceasta realitate, intenţia asumată de volumul de faţă este aceea a încercării de a identifica un sens pozitiv al ideologiei. Propunându-si să depăşească referirile marginale la ideologie, termen asociat fie încercărilor de a surprinde proiecţiile marxiste cu privire la spaţiul socio-politic, fie celor care îşi propun o sistematizare a curentelor doctrinar-politice conturate în epoca modernă sau în cea contemporană, abordarea teoretico-politică din această carte urmăreşte să reinventeze conceptul. O astfel de abordare se situează, indelebil, „în contra” anunţurilor succedate în cea de-a doua jumătate a secolului trecut, atât în zona teoriei sociale, cât şi în cea proprie teoriei politice, cu privire la „sfârşitul ideologiei” ori la „sfârşitul istoriei”, şi de aici decurge aerul de noutate pe care lucrarea îl aduce.
 
   
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus