CUPRINS nr. 149

ARHIVA

Evoluţia constituţională a României


Opţiuni constituţionale pentru România –
sistemul parlamentar bicameral

FRANCISC ADRIAN HELSTERN

Abstract:
The article discuss abouth the problems of bicameral structure of the Romanian Parliament. Form the beging of this structure – 1830 - the bicameralism was characteristic of the Romanian parliament. We can found the bicameral parliamentary system in almost 70 country from all around the world, 17 from those were in Europe. The bicameral system was maintained in Romanian Constitution from 1866, 1923, and even in 1938, 1945 being the moment of the abolition of the second chamber. The bicameral system was maintained in Romanian Constitution from 1866, 1923, and even in 1938, 1945 being the moment of the abolition of the second chamber. The 92 Law Decree from 1990 stated the composition of Romanian Parliament from Deputy Assembly and Senate.

Keywords: bicameralism, Parliament, types of bicameralism, constitutional change


Există la momentul actual o preocupare pentru schimbarea sistemului parlamentar românesc. Pornită pe fondul unui grad scăzut de încredere al cetăţenilor faţă de forul legislativ suprem, discuţia s-a centrat în jurul sistemului monocameralist şi a reducerii numărului de parlamentari. Există însă un puternic curent care are argumente în favoarea păstrării actualului sistem bicameral şi care are chiar propuneri de mici modificări ale acestuia, dar se opune categoric trecerii la parlamentul monocameral. Lucrarea de faţă prezintă, fără a avea un caracter exhaustiv, câteva din argumentele pe care susţinătorii parlamentului bicameral le aduc în discuţie spre dezbatere.


Caracteristici ale sistemelor bicamerale

În aproape 70 de ţări din lume, din care 17 din Europa, există sistemul parlamentar bicameral. La o primă abordare, bicameralismul pare indisociabil cu federalismul şi constituie un element cheie al specificităţii federalismului. În şase state federale din Europa există, de asemenea, sistemul parlamentar bicameral. De asemenea, în statele profund descentralizate sau regionalizate constituţional sau prin analogie cu federalismul, a doua cameră este indispensabilă, datorită rolului său de a asigura reprezentarea colectivităţilor intra-statale1. În declaraţia adoptată cu unanimitate, de către participanţii la Forumul Senatelor din 20042 se recunoşteau funcţiile fundamentale ale camerelor superioare, printre care consolidarea şi aprofundarea regimurilor democratice, prin posibilitatea integrării oferită diverselor categorii sociale, luarea în calcul a procesului descentralizării şi reglării raporturilor dintre colectivităţile teritoriale şi organismele centrale, prin stabilizarea normelor juridice şi posibilitatea aprofundării statului de drept şi crearea unei viziuni moderne a separării puterilor în stat şi, nu în ultimul rând, garantarea publicităţii dezbaterilor legislative şi politice şi informarea opiniei publice.

Modalitatea de desemnare

În cele mai multe state, a doua cameră este aleasă prin sufragiu indirect de către adunările provinciilor, regiunilor sau departamentelor. Ca excepţie, senatorii italieni, polonezi, români şi cehi sunt aleşi prin sufragiu direct. Belgia3 şi Spania4 practică un scrutin mixt, cu o parte din senatori aleşi prin sufragiu universal direct şi o altă parte prin scrutin indirect. În afara cazului specific Marii Britanii5, ar mai fi de menţionat cazul Irlandei6, în care şase senatori sunt desemnaţi dintre absolvenţii Universităţilor Naţionale şi cel al Sloveniei7, în care din partea reprezentanţilor colectivităţilor locale sunt aleşi reprezentanţi ai patronilor, ai salariaţilor, meşteşugarilor, agricultorilor, ai profesiilor liberale şi ai activităţilor non-economice. În Franţa senatorii sunt mai degrabă aleşii comunelor decât ai departamentelor sau regiunilor, deoarece dintre cei 150 000 de mari electori, 142.000 reprezintă consiliile municipale, 4.000 consiliile generale (departamente), 1.870 consiliile regionale şi cei 577 de deputaţi8.

Durata mandatului

Ca regulă generală, a doua cameră are o durată a mandatului comparabilă cu prima cameră, cu excepţia Marii Britanii9. Reforma constituţională din Franţa, din 2004, a scurtat durata mandatului la 6 ani (nu poate fi dizolvat), apropiindu-se de media europeană10.

Vârsta

Dacă tendinţa este aceea de a uniformiza vârsta minimă pentru prima şi a doua cameră (18 ani în cele mai multe cazuri), anumite state consideră că a doua cameră trebuie să fie rezervată persoanelor cu experienţă (40 de ani în Italia şi Republica Cehă, 35 de ani în România, 30 de ani în Franţa, Polonia şi Rusia). Un studiu atent în ceea ce priveşte specificitatea celei de a doua camere pune în lumină şi alte aspecte privind calitatea membrilor, cum ar fi reprezentarea feminină sau reprezentarea categoriilor socio-profesionale inexistente sau slab reprezentate în prima cameră. De menţionat cazul particular al Camerei Lorzilor care îşi îndeplineşte funcţia fără retribuţie. De asemenea, membrii Consiliului de stat elveţian au dreptul la o retribuţie scăzută.

Funcţiile şi atribuţiile celei de a doua Camere
Bicameralismul integral
Într-un anumit număr de cazuri, a doua cameră are aceleaşi atribuţii şi aceleaşi competenţe ca prima cameră. Această situaţie derivă din modalitatea de alegere a Senatului, ales prin sufragiu universal direct ca şi prima cameră. Această situaţie a existat şi în România până la revizuirea Constituţiei din 2003. Nici în Rusia un se mai poate vorbi de bicameralism integral, întrucât cele două camere au competenţe specifice.

Bicameralismul parţial

Toate celelalte state bicamerale practică bicameralismul parţial. Aceasta presupune că cea de a doua cameră dispune de mai puţine puteri decât prima, chiar dacă a fost aleasă prin sufragiu direct. În general a doua cameră nu are aceleaşi puteri bugetare ca prima, cu o serie de excepţii. Bundesrat-ul austriac este incompetent în materie bugetară. Senatul spaniol nu are dreptul la amendamente în materie bugetară fără acordul guvernului. Senatul irlandez ca şi Camera lorzilor nu au competenţe în materie bugetară. Aceeaşi situaţie este şi în cazul Senatului ceh. În plus, bugetul este întotdeauna în prima lectură la prima cameră.

În ceea ce priveşte competenţele legislative, Prima Cameră a Statelor generale (Olanda) nu dispune nici de dreptul la iniţiativă legislativă şi nici de a aduce amendamente. Puterile legislative se limitează la acceptarea sau refuzul legilor adoptate de cealaltă cameră. Însă, prima cameră dispune de aceleaşi puteri ca şi cea de a doua cameră în ceea ce priveşte statutul monarhiei, starea de război şi starea de excepţie.

Bundesrat-ul austriac nu are dreptul de a aduce amendamente legilor. De menţionat că în cea mai mare parte a statelor, amendamentele senatoriale sunt rar adoptate. În acest domeniu, Franţa este singura care face excepţie. În bicameralismul parţial, ultimul cuvânt în votarea legii revine întotdeauna primei camere. Posibilitatea demiterii guvernului nu există, în general, decât în statele care practică bicameralismul integral (Bosnia-Herţegovina, Italia). În România, moţiunea de cenzură se votează în şedinţă comună. În cea mai mare parte, a doua cameră dispune de puteri extinse de control asupra guvernului sub forma anchetelor, întrebărilor, propunerilor, sesizărilor şi de sesizare a jurisdicţiei constituţionale. Însă Senatul polonez şi Consiliul Naţional din Slovenia nu dispun decât parţial de aceste puteri. O extensie considerabilă a funcţiilor celei de a doua camere apare în ceea ce priveşte construcţia europeană. Ca urmare, camerele superioare din statele membre ale Uniunii europene au înfiinţat comisii parlamentare sau ceva similar, pentru a urmări toate actele ce privesc construcţia europeană. Anumite camere fac în acest domeniu o muncă remarcabilă, cum ar fi Camera Lorzilor, Bundesrat-ul german şi cel austriac. În Spania, comisia europeană este comună pentru cele două camere, punându-le astfel pe un picior de egalitate. Mai multe state cu parlament bicameral prevăd că interimatul la preşedinţia ţării este asigurat de către preşedintele celei de a doua Camere. Este tradiţional cazul Franţei, dar de asemenea cazul Germaniei, Cehiei, Poloniei şi Italiei. De asemenea, cea de a doua cameră are competenţe în ceea ce priveşte angajarea forţelor armate în străinătate (Germania) sau punerea sub acuzare a şefului statului şi nominalizarea membrilor Consiliului Superior al magistraturii (Rusia, Italia, Cehia, Germania, Austria, Belgia). În majoritatea statelor, camerele superioare deţin puteri mai restrânse decât camerele de bază. Dar ele conţin elemente care nu pot fi ocolite atât în activitatea legislativă cât şi în cea privind controlul asupra activităţii guvernului şi pe viitor şi în ceea ce priveşte construcţia europeană.

Statele europene cu parlament bicameral
11

ŢĂRI

Denumirea celei de a 2-a Camere

 

Numărul de membri

Modul de desemnare

Durata mandatului

Vârsta minimă

Austria

(stat federal)

8 206 524 loc.

Bundesrat

64

- sufragiu indirect. Aleşi de către Consiliul Landului. Minimum 3 membri pentru fiecare land ;

- numărul de membri este în funcţie de populaţie

5, 6 ani în funcţie de durata mandatului Consiliului Landului (Landtage)

 21 ani

Belgia

(stat federal)

10 445 852 loc.

Senat

74

- 40 sunt aleşi prin sufragiu direct (reprezentarea proporţională);

- 21 sunt aleşi prin sufragiu indirect de către consiliul comunităţilor;

- 10 cooptaţi;

- 3 membri de drept (descendenţii regelui)

4ani (posibilitatea de dizolvare)

 21 ani

Bielorusia

11 196 394 loc.

Senat

64

- 56 sunt aleşi prin sufragiu indirect în 7 circumscripţii (6 regiuni + Minsk), adică 8 mandate pentru fiecare circumscripţie ;

- 8 sunt numiţi de către preşedintele Republicii.

 

 

Bosnia-Herţegovina

(stat federal)

4 025 476 loc.

Camera poporului

15

 - 10 sunt aleşi de către Camera poporului federaţiei (5 croaţi, 5 bosniaci)

- 5 sunt aleşi de către adunarea Republicii Srpska

2ani (posibilitatea de dizolvare)

 18 ani

Cehia

10 287 189 loc.

Senat

81

- aleşi prin scrutin direct cu sufragiu majoritar în două tururi, la fiecare 3 ani se alege jumătate din numărul de senatori.

6 ani

 40 ani

Elveţia

7 508 700 loc.

Consiliul de Stat

46

 - 2 deputaţi pentru fiecare canton, aleşi prin scrutin majoritar

4 ani

20 ani

Franţa

63 392 140 loc.

Senat

346 (în 2011; 325 în 2004 şi 334 în 2008)

Sufragiu indirect;

- 12 senatori sunt reprezentanţii francezilor stabiliţi în strănătate şi sunt desemnaţi de către Adunarea francezilor din străinătate;

- 334 senatori sunt aleşi în cadrul departamentelor. Fiecare departament are cel puţin un ales, numărul variază în funcţie de populaţie; ei sunt aleşi prin scrutin indirect de către 150 000 de mari electori (deputaţi, consilieri generali, şi reprezentanţi ai comunelor) Departamentele cu 1, 2 sau 3 senatori practică scrutinul majoritar cu două tururi, ceilalţi cu scrutin proporţional.

6 ani (înnoirea a jumătate din senatori la 3 ani)

 30 ani

Germania

(stat federal)

82 422 299 loc.

Bundesrat

69

- 3, 4, 5 sau 6 membri din guvernele landurilor, în funcţie de importanţa acestora şi de populaţiei (revocabili)

Depinde de apartenenţa acestora la guvernele landurilor pe care le reprezintă

 18 ani

Irlanda

4 234 925 loc

Seanad Eireann

60

- 49 sunt aleşi prin scrutin indirect (43 din cadrul circumscripţiilor prin reprezentarea proporţională, cu vot transferabil; 3 sunt desemnaţi dintre absolvenţii Universităţii naţionale şi 3 desemnaţi dintre absolvenţii Universităţii din Dublin – Trinity College ) ;

- 11 sunt numiţi

5 ani

 21 ani

Italia

58 751 711 loc.

Senat

323

 - 232 membri sunt aleşi prin scrutin majoritar direct (75%)

- 83 prin scrutin proporţional pe o bază regională, cu cel puţin 7 senatori pentru fiecare regiune;

- 3 foşti preşedinţi (pe viaţă);

- 5 membri numiţi pe viaţă

5 ani

 40 ani

Marea Britanie

60 209 500 loc.

Camera Lorzilor

Cca. 730

 - aproape 600 din noile generaţii de lorzi, 92 din nobilimea tradiţională britanică;

- 26 lorzi spirituali;

- 12 lorzi cu funcţii judiciare

pe viaţă

 21 ani

Olanda

16 407 491 loc.

Prima Cameră a statelor generale

75

 - aleşi prin sufragiu indirect de către statele provinciale prin reprezentare proporţională.

4 ani (în afara cazului de dizolvare a celei de a 2-a camere)

18 ani

Polonia

38 132 277 loc.

Senat

100

 - aleşi prin sufragiu direct cu scrutin majoritar cu un tur în cadrul a 40 de voivodate care aleg fiecare între 2 şi 4 senatori în funcţie de populaţie.

4 ani (în afara cazului dizolvării dietei)

 30 ani

România

22 329 977 loc.

Senat

143

 - aleşi prin sufragiu direct cu reprezentare proporţională în 42 de circumscripţii care aleg între 2 şi 13 senatori.

4ani (posibilitatea de dizolvare)

 35 ani

Rusia

145 537 200 loc.

Consiliul Federaţiei

178

 - câte 1 senator desemnat de organele reprezentative ale celor 89 de entităţi administrative;

în funcţie de durata mandatului celui care i-a desemnat

 30 ani

Slovenia

2 011 070 loc.

Consiliul Naţional

40

 - 22 desemnaţi prin scrutin indirect de către adunările locale;

- 4 reprezentanţi ai patronilor;

- 4 reprezentanţi ai angajaţilor;

- 4 reprezentanţi ai profesiilor artizanale, agricole şi liberale;

- 6 reprezentanţi ai activităţilor economice.

5 ani

 18 ani

Spania

45 061 274 loc.

Senat

259

 - 208 sunt aleşi prin sufragiu direct cu scrutin majoritar (în cadrul provinciei) ;

- 51 prin sufragiu indirect de către consiliile comunităţilor autonome.

4ani (posibilitatea de dizolvare)

 18 ani

 

Istoria şi dezbaterile privind bicameralismul în România

În România, originile celor două Camere ale Parlamentului sunt diferite. Iniţial, sistemul parlamentar român sau, mai exact, structurile care l-au precedat au fost de natură unicamerală. În Ţările Române au funcţionat Adunări obşteşti în care au fost reprezentate toate categoriile sociale. Rolul lor s-a impus cu deosebire în secolul XIX, când s-a decis unirea Moldovei şi Munteniei, votată de cele două adunări. Crearea instituţiei Senatului este legată de Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris, care se datorează lui Alexandru Ioan Cuza. Sistemul bicameral a fost menţinut în Constituţiile române din 1866, 1923 şi chiar din 1938, abolirea celei de a doua Camere producându-se în 1945. Renunţarea la sistemul bicameral a fost justificată, în perioada socialistă, prin idea unicităţii puterii, apreciindu-se că, întrucât suveranitatea aparţine poporului, acesta ar trebui să o exercite în mod necesar printr-o singură reprezentanţă naţională, în cadrul căreia delegaţii săi urmau să fie reprezentanţi. Abolirea pluralismului politic şi concentrarea puterii de către partidul comunist, centralizarea excesivă, au dus practic la deprecierea vieţii parlamentare, reprezentanţa naţională devenind un instrument de ratificare facilă a deciziilor adoptate la nivelul puterii executive12. După revoluţia din decembrie 1989, în ţara noastră, ca şi în alte state foste socialiste, s-a ridicat problema unei opţiuni pentru un sistem sau altul, monocameral sau bicameral. Dorinţa de a revigora tradiţiile democratice ale ţării, ca şi experienţa, deloc pozitivă, a sistemului monocameral, au dus la adoptarea sistemului bicameral şi s-a considerat necesar să se asigure un sistem de egalitate deplină între cele două Camere. Mai mult decât atât, revenirea la modelul bicameral trebuie privită şi din perspectiva psihologiei populare, fiind reacţia firească la modelul socialist în care puterea legislativă era deţinută de către un organism unicameral. Din punct de vedere politic, bicameralismul este legat de tradiţia partidelor ”istorice”, renăscute după 1989. Decretul-lege nr.92/1990 stabilea că Parlamentul României este alcătuit din Adunarea Deputaţilor şi Senat13. Diferenţieri destul de relevante s-au realizat prin regulamentele celor două Camere (cum ar fi instituirea şi răspunderea politică a Guvernului care era numai faţă de Camera Deputaţilor), impunându-se idea că în timp ce Senatul reprezintă judeţele, Camera Deputaţilor reprezintă populaţia întregii ţări14.

Bicameralismul integral este o formulă inedită în experienţa parlamentară românească, modelul bicameralismului integral fiind preluat din experienţa constituţională italiană şi belgiană.

Dezbaterile din Adunarea Constituantă, referitoare la structura bicamerală a Parlamentului, s-au referit, în justificarea bicameralismului, la necesitatea de a se evita „dictatul Parlamentului” şi la faptul că „o lege analizată de mai multe persoane, constituite în două Camere diferite, dă o garanţie în plus”, la avantajele existenţei a două Camere în procesul legislativ şi pentru controlul executivului, precum şi la temerea, dacă ar fi unicameral, a „câştigării unei omnipotenţe dictatoriale a Parlamentului”, la asigurarea unei garanţii suplimentare pentru aplicarea principiilor democratice şi eliminarea unor „greşeli” în activitatea uneia sau alteia din Camere. Despotismul unei adunări este mai periculos decât despotismul unei singure persoane, întrucât datorită structurii sale colective, membrii adunării nu pot fi traşi la răspundere civilă sau penală, ei fiind, sub acest aspect, practic în afara răspunderii juridice. Practica bicameralismului dovedeşte că întârzierile ce s-ar putea produce în procesul legislativ se referă, îndeosebi, la proiecte discutabile, îndoielnice, nu la cele în deplin acord cu opinia publică.

Unicameralismul este, de regulă, însoţit de mai multe lecturi succesive ale unui text, adică dezbateri şi vot în vederea adoptării sale definitive, cu scopul de a minimaliza riscul soluţiilor pripite. Asemenea lecturi pot fi şi într-un parlament bicameral. Fiind realizate de acelaşi corp legiuitor lecturile apar adesea ca o formalitate artificială şi pierdere de timp, suprimate nu de puţine ori din raţiuni de urgenţă. Bicameralismul asigură ca a doua lectură a unei legi să se facă, întotdeauna, de o altă adunare, ceea ce este de natură să asigure o percepţie critică mai accentuată. De asemenea, bicameralismul minimalizează riscul dominaţiei majorităţii, întrucât favorizează dialogul dintre majorităţile dintre cele două Camere, ca şi între grupurile parlamentare ce constituie opoziţia. Dialogul dintre Camere nu este direct, ci mediat de procedura parlamentară, de conciliere şi soluţionare a divergenţelor.

Bicameralismul integral, bazat pe o egalitate aproape perfectă între cele două Camere ale Parlamentului din punctul de vedere al atribuţiilor acestora, era exponentul avantajelor anterior menţionate faţă de sistemul unicameral, însă prezenta şi unele dezavantaje, mai ales de ordin procedural. Astfel, procedura era eminamente conflictuală, deoarece Camerele având atribuţii decizionale identice, dar fiecare cu personalitatea sa, cele mai multe proiecte de legi erau adoptate în mod diferit. În realitate, conflictul nu era între grupurile politice parlamentare, ci între cele două Camere, iar cei care câştigau, în majoritatea cazurilor, erau deputaţii, pentru că sunt mai numeroşi decât senatorii.

Bicameralismul integral nu mai corespundea cerinţelor social-economice şi politice şi ca urmare, în urma revizuirii Constituţiei din 2003, s-a trecut de la bicameralismul integral la bicameralismul funcţional, un sistem de lucru funcţional pentru optimizarea deciziei in Parlament. In acest scop Camerele au fost specializate (art. 75, Constituţie). S-a urmărit prin aceasta diferenţierea celor două Camere, asigurarea celerităţii procesului legislativ, înlăturarea procedurii de mediere intre cele două Camere.

Cele două Camere ale Parlamentului funcţionează cu intermitente monocamerale: cele mai importante decizii (investirea Guvernului, moţiunea de cenzură, asumarea răspunderii, adoptarea bugetului etc.) sunt luate in şedinţele comune. Problema „şedinţei comune” este una dacă nu controversată, cel puţin împărţită ca şi păreri. Pe de-o parte, Parlamentul nostru funcţionează în ultimă instanţă chiar şi în materie de legiferare ca o Camera unică - „bicameralism unicameral”. Înainte de revizuirea constituţională din 2003, Camerele se întruneau în şedinţă comună în caz de divergenţă ireconciliabilă în procesul legislativ. Medierea s-a păstrat în legătură cu legile constituţionale. În urma revizuirii Constituţiei s-a adoptat un sistem de bicameralism funcţional pentru optimizarea deciziei în Parlament. În acest scop Camerele au fost specializate. Camera Deputaţilor şi Senatul au devenit, sub aspect material, pe baza unei competenţe de atribuire, camere decizionale în anumite materii. Astfel, Camera Deputaţilor are rol de cameră decizională de drept comun, adică în toate aceste cazuri decizia nu aparţine Senatului.

Potrivit acestui sistem, Camera decizională hotărăşte definitiv, indiferent dacă prima Cameră a modificat, completat sau a respins proiectul iar prima Cameră sesizată îndeplineşte rolul unei Camere de reflecţie, întrucât decizia sa poate fi definitiv infirmată de către Camera decizională. Procedura legislativă nu este conflictuală deoarece prima Cameră sesizată este de reflecţie realizând o primă lectură a legii după care ea se trimite camerei decizionale spre o a adopta definitiv. Astfel, fără a se nega egalitatea Camerelor, se asigură, în acelaşi timp, specializarea lor funcţională, în domeniile în care fiecare Cameră îndeplineşte rolul de Cameră decizională.

Valorificându-se în acest fel la maximum avantajele bicameralismului, se evită neajunsurile sale, corespunzător cerinţelor societăţii moderne de optimizare a procesului decizional în toate sferele vieţii sociale15. Procedura specifică bicameralismului funcţional actual este mult mai accelerată, Camera prim-sesizată fiind obligată să se pronunţe în termen de 45 de zile, iar pentru legile de complexitate deosebită, în termen de 60 de zile; dacă aceste termene au fost depăşite, s-a introdus instituţia juridică a adoptării tacite, considerându-se că prima Cameră sesizată a fost de acord cu propunerea legislativă, respectiv proiectul de lege, în forma depusă de iniţiator.

Modelul teoretic al bicameralismului constă în îmbinarea a două planuri, perfect echilibrate şi compatibile sub aspect democratic: alegerea unei Camere, eventual cu o componenţă numeric mult micşorată, faţă de prima cameră (naţională), care să reprezinte interesele teritoriale, locale. Un asemenea model de bicameralism – asemănător actualului sistem parlamentar francez – ar fi fost mai funcţional şi ar fi permis derularea unui proces legislativ mai alert şi reprezentarea, cu mai mult succes, în Parlament, a problematicii specifice colectivităţii teritoriale, atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punct de vedere al raporturilor dintre cei aleşi şi circumscripţiile electorale16.

În acest context, problema trecerii la Parlamentul monocameral poate fi dezbătută mai intens în toate mediile şi cu participarea specialiştilor şi nu trebuie să fie o decizie luată rapid, în funcţie de un interes politic de moment.

 

 

NOTE

1 Commission de Venice, Rapport sur les secondes chambres en Europe, Strasbourg, 2006 - http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL%282006%29059rev-e.pdf, accesat 10.05.2009
11 Commission de Venice, Rapport sur les secondes chambres en Europe, Strasbourg, 2006 - http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL%282006%29059rev-e.pdf.
12 V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Tratat de teorie şi practică parlamentară (Bucureşti: 2001), 55-58.
14 I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar românesc (Bucureşti: All Beck, 2005), 72-79.
15 Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, Drept parlamentar (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006), 24-28.
16 Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan (Bucureşti: C.H.Beck, 2008), 693-695.


FRANCISC ADRIAN HELSTERN – Director, Direcţia studii şi documentare legislativă, Camera Deputaţilor.

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus