CUPRINS nr. 147

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Uniunea Europeană - înainte şi după tratatul de la Lisabona
Autor: Marin Voicu, editura Universul Juridic

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 270
ISBN: 978-973-1272-511

Obiectivele Uniunii Europene (în TUE şi în Tratatul Constituţional):

a) Să promoveze pacea, valorile şi bunăstarea popoarelor sale;
b) Să ofere un spaţiu de libertate, de securitate şi de justiţie fără frontiere interioare, în sânul căruia să fie asigurată libera circulaţie a cetăţenilor săi;
c) Să stabilească o piaţă internă în care să se realizeze ca obiectiv strategic o dezvoltare durabilă fondată pe o creştere economică echilibrată, pe o economie socială de piaţă competitivă care să tindă la deplina ocupare a

forţei de muncă şi la progresul social, precum şi la îmbunătăţirea calităţii mediului;
d) Să stabilească o uniune economică şi monetară în care moneda de circulaţie este euro;
e) Să afirme şi să promoveze valorile şi interesele sale şi să contribuie la protejarea cetăţenilor în relaţiile sale cu restul lumii. Ea contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, la solidaritatea şi la respectul mutual între popoare, la comerţul liber şi echitabil, la eliminarea sărăciei şi la protecţia drepturilor omului, în special cele ale copilului, cât şi la respectarea strictă şi la dezvoltarea dreptului internaţional, în special la respectarea principiilor Cartei Naţiunilor Unite.
 
   

   

Viitorul federalist al Europei. Comunitatea Europeană de la origini până la Tratatul de la Lisabona
Autori: Dusan Sidjanski, editura Polirom

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 416
ISBN: 978-973-46-1307-6

În viziunea lui Dusan Sidjanski, federaţia este singura formă de organizare care poate asigura unitatea în diversitate, autonomia şi mai ales identitatea statelor şi regiunilor, contracarând tendinţele naţionaliste şi mişcările separatiste. Studiu aprofundat al istoriei Uniunii Europene şi axat pe vocaţia federalistă a comunităţii europene, volumul a fost completat, la ediţia în limba română, cu două studii despre perioada post-Maastricht şi Tratatele de la Amsterdam şi de la Nisa, respectiv despre Tratatul de la Lisabona. Viitorul federalist al Europei se adresează studenţilor şi specialiştilor din domeniul integrarii europene, precum şi tuturor celor interesati de procesul ce a stat la baza structurii la care a aderat şi România.

Cuprins:
Procesul îndelungat de maturizare a proiectelor europene: de la Uniunea Paneuropeană la Congresul de la Haga • O iniţiativă gaullistă: Proiectul Fouchet (1960-1962) • Parlamentul European: structură şi funcţii • Un moment decisiv: Actul Unic European (1987) • Globalizare versus diferenţiere • Comunitatea în faţa crizelor externe • Perioada post-Maastricht şi Tratatele de la Amsterdam şi Nisa
   
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus