CUPRINS nr. 146

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964)
Autor: Marius Oprea, editura Polirom

Anul apariţiei: 2008
Număr pagini: 280
ISBN: 978-973-46-1233-8

O primă monografie a Securităţii în primele ei două decenii de existenţă, volumul sintetizează cercetările întreprinse de istoricul Marius Oprea, specializat în investigarea activităţii fostei poliţii politice comuniste din România. Bastionul cruzimii prezintă, într-o riguroasă documentare ştiinţifică, adevărata faţă a Securităţii: de la organizarea internă la modul de derulare a anchetelor, de la legislaţia cu caracter represiv la torturile şi crimele acesteia, fără să omită locul aparatului represiv în sistemul de putere comunist şi faptul că acesta a jucat rolul de „braţ înarmat al partidului în lupta de clasă”. O lectură necesară atât pentru istorici şi studenţii la facultăţile de profil, cât şi pentru toţi cei interesaţi de istoria recentă a României.

 

Cuprins:

Poliţia politică – instrument al sovietizării României • Naşterea Securităţii • Securiştii lui Dej • Bazele „muncii de Securitate” • Partidul şi Securitatea • Scrupule şi epoleţi: Securitatea în lupta pentru putere dintre liderii comunişti.
 
   

   

Dezvoltare şi planificare urbană
Autori: Dragoş Dincă, Cătălin Dumitrică, editura Pro Universitaria

Anul apariţiei: 2010
Număr pagini: 315
ISBN: 978-973-129-508-4

La Editura „Pro Universitaria” Bucureşti a apărut de curând volumul „Dezvoltare şi planificare urbană”, semnat de doi tineri universitari: Dragoş Dincă (doctor în ştiinţe administrative, lector universitar la SNSPA - Facultatea de Administraţie Publică Bucureşti) şi Cătălin Dumitrică (doctorand în ştiinţe administrative, asistent universitar la SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică Bucureşti).
Lucrarea se doreşte a fi un ghid bine documentat şi structurat pe problemele administraţiei publice, de la administraţia locală până la administraţia centrală. Sunt abordate

 
conceptele, teoriile şi modelele de dezvoltare urbană, autorii realizând o analiză critică şi amănunţită asupra marilor şcoli cu impact în domeniu. Rând pe rând sunt disecate concepţiile neoclasică, keynesiană, neomarxistă, monetaristă, fiind evidenţiate limitele şi neajunsurile acestora.
Teoriile şi modelele prezentate pot constitui oricând şi oriunde un punct de plecare în elaborarea de proiecte şi documentaţii în vederea modernizării localităţilor din ţara noastră, autorii insistând pe interdependenţa conceptelor de dezvoltare urbană, locală, metropolitană, regională, durabilă, omogen integrată.

O atenţie aparte este acordată conceptului de zonă metropolitană: definire, tipologie, delimitare, principii şi arie de competenţă. În fine, nu puteau lipsi informaţiile privind urbanismul pe plan european, amenajarea teritoriului, precum şi instrumentele utilizate în dezvoltarea şi planificarea urbană.
Sunt argumente suficiente, spunem noi, pentru ca volumul să trezească interesul celor care lucrează în administraţia publică, fie ei demnitari sau simpli funcţionari, dar şi al tinerilor care vor să se instruiască în domeniul dezvoltării urbane.
   
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus