CUPRINS nr. 141

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

„Transformarea socialistă”. Politici ale regimului comunist între ideologie şi administraţie
Autor: Ruxandra Ivan (coord.), editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 216
ISBN: 978-973-46-1516-2
Prefaţă de Daniel Barbu

Volum editat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

„S-ar putea ca volumul coordonat de Ruxandra Ivan să marcheze o schimbare de paradigmă într-o direcţie mai metafizică decât cea frecventată până în prezent de cercetătorii români. Sunt scoase la iveală dispozitive de lucru ale regimului trecute până acum cu vederea: comisii de judecată în întreprinderi, asesori populari în sistemul judiciar, Consiliul Sanitar Superior, comisii de anchetă pentru sancţionarea gardienilor care au aplicat deţinuţilor tratamente

 

inumane, grupuri de experţi în medicină sau arhitectură care sfătuiesc Comitetul Central cu privire la marile sale planuri demografice sau urbanistice. Culegerea de studii se situează, într-un mod ce se dovedeşte inovator în context românesc, la jumătatea distanţei dintre analiza dictaturii şi studiul regimului.” (Daniel Barbu)

Cuprins:
Reforma justiţiei în România, o agendă politică fără sfârşit • Sistemul concentraţionar în România (1967-1989) • Radiografia unui eşec. Colectivizarea agriculturii în România • Cu sacoşa spre comunism. Programul ştiinţific de alimentaţie raţională în România socialistă • Caracterul restrictiv al politicii pronataliste în România comunistă (1966-1989) • Metamorfoze ale spaţiului urban în România socialistă • Între beneficii şi represiune: reacţiile scriitorilor la politica Partidului Comunist

   

   

Dicţionar de politici publice
Autor: Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet, editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 320
ISBN: 978-973-46-1431-8
Traducere de Iustina Cojocaru

Prima lucrare de acest gen publicată în Romania, Dicţionarul de politici publice oferă o perspectivă de ansamblu asupra acţiunii publice actuale. Cele 57 de articole prezintă conceptele-cheie ale domeniului, originea şi evoluţia lor şi dezbaterile pe care acestea le suscită, completând expunerile teoretice cu exemple concrete şi referinţe bibliografice detaliate. Volumul se adresează studenţilor şi profesorilor, dar şi profesioniştilor din domeniul administraţiei şi politicilor publice.

 

Cuprins:
Administraţie • Advocacy Coalition Framework • Bunuri colective • Ciclul politicilor • Crearea instituţiilor şi schimbarea instituţională • Economie politică • Expertiză • Grup de interese • Noul management public • Path dependence • Resortisanţi • Sistem de referinţă • Sociologia acţiunii publice • Tipuri de capitalism

   
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus