CUPRINS nr. 139

ARHIVA

Crize instituţionale în Uniunea Europeană


Tratatul Instituind o Constituţie pentru Europa şi Tratatul de la Lisabona
Cauzele eşecului proiectului constituţional al Uniunii Europene din perspectiva Republicii Franceze
 

ANCA ALEXANDRU

The thesis of this paper is that the French debate on the “European Constitution” will not be reinitiated in case the ratification or functioning of Lisbon Treaty would fail. I shall start my article from the 2005 French referendum, when the French Republic rejected the Treaty on Establishing a Constitution for Europe, fact that blocked EU’s constitutional evolution. Thus, the hypothesis of research is that the public opinion dindn’t sustained the constitutional project as a vote against the government politics. Other factors also contributed: the absence of social cohesion inside the Union and the lack of a constitutional moment. Finally, my article will explain the position of the French executive power in case the ratification or functionment of the Lisbon Treaty would fail.

Keywords: European Union, French Republic, Treaty on Establishing a Constitution for Europe, Lisbon Treaty, constitution-making

 

Ratificarea Tratatului Instituind o Constituţie pentru Europa nu a fost una lipsită de peripeţii pentru Republica Franceză, deşi aceasta alesese, în 2005, o cale profund democratică: referendumul. În cadrul ziarului Le Figaro, se lansa atunci teza conform căreia Hexagonul trecea printr-un moment crucial în istorie, similar Revoluţiei Franceze (punctul de trecere la statul-naţiune modern), deoarece, printr-un proces refendar se afirmau, din nou, afilierea la tradiţia democratică, conform căreia voinţa naţiunii supune voinţa elitelor politice. Deloc întâmplătoare, raportarea discursului politic la Revoluţia Franceză amintea de semnificaţiile profunde ale acelei perioade, ce atribuise statului puteri politico-militare, printr-o doză impresionantă de naţionalism, legitimându-se astfel un proces referendar la care anunţase că va recurge şi un alt stat comunitar, Olanda.


Aspecte politice interne – neîncrederea opiniei publice în instituţiile UE şi guvern

De ce a fost neîncrederea în instituţiile Uniunii Europene unul din factorii importanţi ce-au dus la respingerea Tratatului la referendumul francez din 2005? John Erich Fossum argumentează că „o constituţie trebuie să fie susţinută cu succes şi de un set de instituţii capabile să transpună scopul şi valorile în legi […] Acestea-şi vor aduce aportul în deliberarea publică şi eficientizarea procesului colectiv de luare a deciziilor prin procedurile de vot”1. Se poate vorbi aşadar, raportat la nivelul opiniei publice franceze, de un eşec al Convenţiei privind Viitorul Europei, ce-şi propusese să construiască o uniune „mai democratică, mai transparentă şi mai eficientă, şi să aducă cetăţeanul mai aproape de design-ul european şi instituţiile europene”2, în instituţiile căreia naţiunea franceză încetase să mai creadă, în 2005.

Mai mult, Jean Claude Piris3 susţine că există două motive principale pentru care unii cetăţeni francezi s-au exprimat la referendumul din 2005 în favoarea Tratatului Constituţional: pe de o parte, o lege fundamentală ar fi eficientizat procesul de integrare europeană (39%), pe de altă parte 16% din respondenţi au răspuns în favoarea acestuia graţie opiniei pozitive asupra procesului de integrare în general. În schimb, motivele celor ce-au votat împotrivă au fost mai diversificate: situaţia economică a Republicii era prea precară (26%), Constituţia era din punct de vedere economic prea „liberală” (19%), era o expresie a opoziţiei faţă de Guvern şi/sau preşedintele Republicii (18%), textul Tratatului nu era îndeajuns de „social” (16%), Tratatul Constituţional era prea complicat (12%)4.

Rezultatul negativ al referendemului din 20055, văzut de ziarul Le Figaro ca un «eveniment de ruptură» asupra ratificării Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa desemna un cadru complex compus dintr-o serie de eşecuri politice interne: politica internă defectuoasă şi lipsită de rezultate socio-economice, absenţa unui spirit comunitar pro-european în interiorul naţiunii franceze, neîncrederea statului în beneficiile directe pe care le aduce construcţia europeană şi în instituţiile Uniunii, imaginea deficitară a Uniunii Europene6. Totuşi, votul acordat împotriva Constituţiei Uniunii Europene nu a fost unul acordat construcţiei europene în sine, deoarece doar 10% din cetăţenii intervievaţi s-au declarat împotriva apartenenţei Republicii la Uniune7.

Mai mult, sondajele de opinie au exemplificat concret motivele eşecului consultării populare: „Constituţia ar avea efecte negative asupra locurilor de muncă în Franţa (relocaţia întreprinderilor franceze şi reducerea joburilor), situaţia economică precară, draftul Constituţiei este prea liberal/nu îndeajuns de social. […] Cetăţenii francezi sunt divizaţi între cei care susţin integrarea europeană şi cei care se gândesc mai mult la situaţia socio-economică a Franţei”8.

Pe acel fundal, supravegherea postreferendară - reflectată prin sondajele de opinie - ilustra o imagine de ansamblu caracterizată de mefienţa naţiunii franceze în progresul construcţiei europene şi beneficiile ce-ar fi decurs din reînnoirea parteneriatului comunitar dar, în acelaşi timp, şi de necesitatea menţinerii influenţei franceze în interiorul Uniunii. Problemele ridicate de aceste sondaje reflectau în chip expres că, pentru Hexagon, viitorul Uniunii Europene nu se raporta la constituţionalism, ci la aspecte legate de funcţionarea concretă a acestei construcţii caracterizată prin diversitate; însuşi nivelul diferit de dezvoltare al statelor membre ale Uniunii în care se reflecta direct nivelul de viaţă, punea problema funcţionării inechitabile a comunităţii în contextul federalismului, concurenţei fiscale şi sociale9.

Rezultatul referendar din 2005 privind ratificarea Tratatului Constituţional al cărui părinte fusese un francez, Valéry Giscard d’Estaing, a echivalat simbolic şi cu un vot de protest adus de naţiunea franceză elitelor politice care se îndepărtaseră, conform sondajelor de opinie, de reprezentarea intereselor acesteia adâncind acut clivajul dintre cele două partide principale franceze: Uniunea pentru Mişcarea Populară (blocul de centru dreapta) şi Partidul Socialist (de stânga). Împotriva ratificării Tratatului s-au declarat atunci 55% dintre alegători, deşi mass-media anticipase acest rezultat ca un protest direct împotriva dezinteresului guvernului în chestiunile arzătoare privind politica internă a statului ca şomajul, deficitul bugetar şi combaterea rasismului10.


Aspecte politice externe – Republica Franceză ca actor în construcţia europeană şi corpul deliberativ al Convenţiei privind Viitorul Europei

Două curente principale sunt identificate de Paul Magnette11 în evoluţia constituţională a construcţiei europene: primul, susţinut de Marea Britanie prin Tony Blair, legat intrinsec de creşterea economică a statelor ce decurge din crearea pieţei unice, un Commonwealth, în timp ce al doilea, reprezentat de Republica Franceză şi început de predeceserorul lui Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, vizează o „Europă” rezultată dintr-o Federaţie de state-naţiune. Schematic, Blair dorea o „Europă” puternică economic, dar păstrând specificul naţional al statelor, o „super-putere” coordonată la nivelul politicilor naţionale dar care să nu presupună însă federalizare, în timp ce modelul Chirac, federal prin excelenţă, avea în vedere o evoluţie constituţională europeană cu scopul creării unui bloc comunitar federal funcţional, susţinut şi de perspectiva lui Joschka Fischer ce „proiectează asupra Europei modelul federalismului cooperativ german”12. În acest sens, dezbaterile perioadei ridicau problema asupra perfectării fie a unor noi Tratate, fie a unei Constituţii ce-ar putea optimiza atât funcţionarea instituţiilor construcţiei europene, cât şi relaţiile politico-economice dintre statele membre.

Astfel, votul negativ al Hexagonului din cadrul procesului referendar a deschis calea către noi dezbateri privind viitorul construcţiei europene în absenţa acestui actor fundamental, ce ridicase primul pilon pe care avea să se dezvolte actuala Uniune- Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), absenţa ethosului francez din ecuaţia comunitară punând serioase probleme asupra credibilităţii viitoarei construcţii. Aceste discuţii luau în calcul faptul că în 2007 deja două treimi din statele membre ale Uniunii ratificaseră Tratatul, însumând 270 de milioane de cetăţeni, printre care nu se numărau şi cetăţenii francezi. De remarcat că într-un stat ca Germania, definit prin abuzurile lui Hitler asupra procesului referendar13, absenţa luării în calcul al unui asemenea demers era complet justificabilă, în timp ce, în cazul francez, răspunsul negativ fusese surprinzător. În plus, respingerea Tratatului Constituţional în urma votului popular exprimat de naţiunea franceză punea totodată problema mefienţei opiniilor publice (în special a celor franceză şi olandeză!) în ceea ce privea viabilitatea democraţiei supranaţionale europene14, în contextul mefienţei în instituţiile Uniunii Europene.

Un alt aspect ce trebuie luat în calcul în analiza eşecului ratificării Tratatului Constituţional la referendumul francez priveşte modalitatea în care s-au desfăşurat discuţiile în elaborarea draftului Tratatului la Convenţia privind Viitorul Europei (în 2003). În pofida cuvântării lui Giscard d’Estaing la inaugurarea lucrărilor Convenţiei în care acesta a accentuat importanţa caracterului constituţional al Tratatului, componenţa corpului deliberativ prevestea din start adoptarea unui document legislativ failibil, prin absenţa experţilor în drept constituţional15. Concret, „Convenţia nu era compusă din experţi, nici nu fusese creată drept corp corporatist. Aceasta era compusă din oficiali ai instituţiilor Uniunii Europene iar majoritatea membrilor Convenţiei erau parlamentari”16. Piris susţine ideea lui Fossum precizând că 220 de persoane alcătuiau componenţa corpului deliberativ al Convenţiei Europene ce propusese draftul Tratatul Constituţional, din care două treimi erau parlamentari aleşi (51% din parlamentele naţionale şi 14% din Parlamentul European) şi un sfert numiţi de guverne.


O nouă şansă pentru Europa. Tratatul de la Lisabona şi procesul francez de ratificare

Respingerile franceză şi olandeză ale Tratatului Instituind o Constituţie pentru Europa au accentuat fundalul crizei instituţionale cu care se confrunta Uniunea Europeană la acea dată, soluţia acestei probleme constând în perfectarea unui nou Tratat din care să se elimine însă, caracteristicile constituţionale17. Tratatul de la Lisabona a fost astfel un răspuns pentru statele radicale ca Marea Britanie şi Cehia18 (ce doreau inclusiv înlăturarea simbolurilor constituţionale ca drapelul, imnul, deviza, etc.), axându-se pe câteva obiective precise: tehnice, pe de o parte, ca reformarea instituţiilor Uniunii Europene cu un accent deosebit pe întărirea rolului Parlamentului European (stabilirea puterilor legislative, bugetare dar şi controlului public al acestuia) şi regândirea procedurii decizionale, printr-o nouă regulă de vot19, politice, pe de altă parte, ca introducerea unor noi drepturi sociale20 şi întărirea rolului Uniunii în anumite domenii ca cel al „libertăţii, securităţii şi justiţiei”21.

Raportat la nivelul elitelor politice, ratificarea Tratatului de la Lisabona fusese un efort major pentru Partidul Socialist (PS) ce-şi demonstrase fragilitatea în raport cu principalul partid de opoziţie, Uniunea pentru o Mişcare Populară (UMP); scindaţi, socialiştii formau două tabere diametral opuse, prima, formată din cei împotriva ratificării, ce-ar fi votat „nu” la Congresul de la Versailles, a doua, reunind membrii ce doreau ratificarea Tratatului. Discuţiile din cadrul PS atinseseră şi metoda de ratificare a Tratatului, o parte din socialişti declarându-se împotriva metodei parlamentare susţinute de Nicolas Sarkozy şi pentru un nou referendum. Discursul socialistului Jean-Marc Ayrault22 a fost cel mai răsunător, accentuând faptul că era prima dată când Parlamentul era invitat să înlocuiască poporul după un eşec referendar, anticipând astfel periclitarea imaginii democraţiei franceze. În acelaşi discurs, Ayrault sublinia utilitatea Tratatului de la Lisabona, deoarece acesta nu numai că regândeşte instituţiile Uniunii Europene în contextul procesului de extindere, ci reformează în plus şi politicile europene, însă legitimitatea acestuia trebuie să-şi afle originea în consimţământul cetăţenilor francezi, şi, pe o scară mai largă, cetăţenii UE23.

În pofida acestor obstacole, la mai puţin de trei ani de la respingerea ratificării prin referendum a Tratatului Constituţional, Adunarea Naţională, apoi Senatul, acceptă Tratatul de la Lisabona, prima cu 336 voturi pentru şi 52 împotrivă, al doilea, cu 265 voturi pentru, 42 împotrivă şi 13 abţineri. În spatele acestui proces s-au situat însă lungi dezbateri între „dreapta” şi „stânga”, deputaţii şi senatorii UMP, votând in marea lor majoritate „pentru”, având drept susţinător forte al cauzei un Nicolas Sarkozy, în timp ce PS reuşise, după lungi eforturi să reunească multiplele facţiuni din interiorul partidului în jurul acestei chestiuni, fapt ce-a asigurat majoritatea favorabilă Tratatului, în pofida votului negativ exprimat de comunişti: „Procesul de ratificare a fost cu siguranţă cea mai importantă problemă în Franţa. Dezbaterile din Le Monde şi Le Figaro înregistrau o poziţie negativă (13%) şi una pozitivă (14%)”24, fapt ce descrie interesul acordat de elitele politice franceze dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene.


Contrar argumentelor unor teoreticieni în favoarea unei Constituţii25 a Uniunii Europene, nu vom asista la un sprijin francez în acest sens

Câţiva teoreticieni au susţinut cu tărie importanţa adoptării unei Constituţii a Uniunii Europene. Maria Kruk-Jarosz argumentează că o Constituţie a Uniunii Europene poate fonda identitatea europeană, fiind mai adecvată Tratatului internaţional deoarece ar fi depozitara unor valori europene comune ca statul de drept, libertatea individuală şi drepturile omului, egalitatea etc: „S-ar părea că o Constituţie a Uniunii Europene ar putea exista fără a atenta la locul tradiţional ocupat de constituţiile nationale ale statelor membre […] Condiţia ar fi ca specificitatea acesteia să fie recunoscută şi să se găsească formula normativă care să reglementeze raporturile dintre statele membre fără să degradeze constituţiile naţionale”26.

Respingerea franceză din 2005 a Tratatului Constituţional poate fi înţeleasă şi dacă ne raportăm, dincolo de cauzele politico-economice ale Franţei la acea dată, la teoria „momentelor constituţionale”. Aceasta aparţine lui Bruce Ackerman27 şi susţine că politicile constituţionale se produc în momentul crizelor politice grave sau în relaţie cu perioade de transformări cruciale în dezvoltarea societăţilor. Pornind de la această premisă, dincolo de momentul Revoluţiei Franceze, există un moment mai recent în istoria Republicii care argumentează specificul tradiţiei constituţionale franceze: anul 1958. Adoptată prin referendum la 28 septembrie şi promulgată la 4 octombrie, Constituţia din 1958 a fost un răspuns direct al statului francez condus la acea dată de generalul Charles de Gaulle la criza constituţională generată atât de problema algeriană cât şi de dezintegrarea imperiului colonial francez din nordul Africii28, şi avea drept scop creşterea stabilităţii politico-sociale. Or, cadrul în care au avut loc discuţiile privind elaborarea unui text constitutional propriu-zis al Uniunii (şi nu al unui Tratat) nu pune problema vreunei ameninţări de război ce-ar putea mobiliza constituţionaliştii francezi, aşa cum se întâmplase la izbucnirea crizei algeriene, de exemplu, căci „fiecare perioadă semnificativă în dezvoltarea politică a Franţei a fost însoţită de o constituţie ce i-a marcat era – de la prima constituţie din 1791 până la constituţia celei de-a V-a Republici”.

Robert Podolnjak argumentează că s-au strecurat cel puţin două greşeli fundamentale în elaborarea Tratatului Constituţional iar aceste lacune au dus la dezvoltarea unui paradox, şi anume creşterea dezbaterilor constituţionale au creat aşa-zisul „moment constituţional” ce nu s-a soldat cu o constituţie: prima, ambivalenţa metodei de ratificare (referendum sau legiferare prin Parlament) a condus la „alegerile dezastruoase ale Franţei şi Olandei”, a doua, absenţa unor modele comparate cum sunt cazurile sistemelor federale american şi elveţian, din care constituţionaliştii europeni nu se inspiraseră. Ceea ce a rezultat în urma Convenţiei Europene prezidată de Giscard d’Estaing, fusese un Tratat ce nu îndeplinea două condiţii sine qua non în vederea eficienţei: dimensiunea redusă a documentului şi limbajul non-tehnic29, fapt ce a generat serioase probleme de comprehensiune asupra conţinutului propriu-zis al documentului în rândul opiniei publice.

Alte argumente care releva dificultatea ratificării unei constituţii propriu-zise sunt cele aduse de Leonard F. M. Besselink30 şi Heinrich Schneider31, experţi ce susţin ca nici măcar nu putem vorbi de un «moment constituţional european» dacă ne raportăm la cadrul politic în care au loc aceste discuţii şi la experienţele anterioare ce-au dus la apariţia unor constituţii în cazuri explicite de „cataclisme politice” (cum au fost războaiele mondiale sau căderea regimurilor totalitare), drept pentru care, sub aspect formal, o constituţie a Uniunii s-ar încadra în tipologia non-revoluţionară, în timp ce „Conceptul francez asupra Constituţiei se încadrează tiparului revoluţionar […] De asemenea şi constituţiile Republicii Italiene şi a Republicii Federale Germane”32. În plus, preambulul Tratatului de la Paris ce punea bazele Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului (faza de început a construcţiei europene) stipula că „pacea mondială poate fi păstrată numai prin eforturi creative comensurate cu pericolele ce o ameninţă” exemplificând că Uniunea Europeană a debutat ca o construcţie ce avea în vedere securitatea statelor membre ca răspuns la ameninţarea totalitară, miză cu efect mobilizant care însă, nu mai este de actualitate, în contextul în care obiectivul de actualitate al Uniunii şi în particular, al Republicii Franceze, este acela al cooperării economice.


Quel futur pour L’Union Européenne?
Opinia publică franceză şi elita politică

Raportat strict la naţiunea franceză, studiul comparat al eurobarometrelor din 2005 şi 2007 reflectă în chip explicit că respingerea referendară din 2005 a fost un vot de protest adus guvernării politice deficitare; în primăvara anului 200733, odată cu începerea reformelor sub noul guvern condus de François Fillon, concluzia ultimului eurobarometru înregistra (sic!) o mai mare deschidere a opiniei publice franceze către o Constituţie a Uniunii, francezii fiind ataşaţi de simbolurile Uniunii (drapelul şi moneda), arătându-se, în acelaşi timp, mai încrezători în viitor. Dacă intenţiile proconstituţionale ale fiecărui stat comunitar în parte, duc la crearea «demos-ului constituţional», din schimbările de optică ale perioadei 2005-2007 putem deduce că măsura în care naţiunea franceză va sprijini crearea unui «demos constituţional» va corespunde nivelului de satisfacţie privind rezolvarea crizelor politice interne ale Republicii şi nu neapărat din necesitatea apartenenţei la construcţia europeană sau spiritul civic comunitar.

În 2008, Fillon anunţa într-un articol din Le Figaro34, că guvernul urma să adopte măsuri privind „mari transformări economice şi sociale” ce vizau „reformarea pieţei muncii35, reforma economiei franceze, a instituţiilor, a asigurărilor obligatorii, a sistemului din sănătate”, concluzionând că această relansare se va înscrie „într-un cadru de relansare europeană pe care o vom începe la începutul lunii iulie”. Pe langă aceste chestiuni, în contextul în care Republica Franceză avea să preia preşedinţia Comisiei Europene, Anne Rovan36 considera că marea problemă cu care se confruntă Hexagonul, şi care trebuie în mod imperios rezolvată (printr-o reducere mai drastic a cheltuielilor publice), era aceea a deficitului bugetar, aflat totuşi în scădere faţă de anii precedenţi.

După această intervenţie, se constată o ameliorare a indicatorilor ce vizează încrederea în construcţia europeană şi apartenenţa la aceasta, dar şi în beneficiile rezultate din această apartenenţă37. Constantă rămâne însă poziţia Republicii asupra procesului de extindere, 60% dintre repondenţi declarându-se împotriva extinderii, şi doar 32%, pentru38. Însă raportul naţional francez din primăvara anului 2007 arată o mai mare creştere a încrederii cetăţenilor francezi în instituţiile Uniunii Europene. În 2008, eurobarometrul din toamnă39 arăta în chip explicit că încrederea francezilor în guvern este în scădere (65% dintre respondenţi sunt mai degrabă neîncrezători în guvern), dar şi lipsa de încredere în partidele politice, în general (84% dintre respondenţi). Deşi francezii au o mai mare încredere în instituţiile UE, aceştia se declară împotriva procesului de extindere (62%). Totuşi, eurobarometrele ultimilor ani eludează întrebări referitoare la o constituţie a UE sau a unui nou Tratat Constituţional, semn că acest subiect preocupă actualmente, mai mult teoreticienii în drept constituţional decât elitele politice şi opinia publică.

Declaraţiile preşedintelui francez apărute în Le Figaro după eşecul referendar din Irlanda permit să înţelegem motivele presiunii asupra ratificării Tratatului de la Lisabona. Înaintea ratificării parlamentare din 2007, Sarkozy accentua că Republica are propriile interese, printre care şi acela de redobândire a poziţiei de „mare jucător” în construcţia europeană, în special în domeniul cooperării economice40, concluzionând că dacă Tratatul de la Lisabona nu va intra în vigoare, Uniunea nu se poate lărgi. Această poziţie reflectă perfect teza elaborată de Olsen privind dificultatea în crearea unui „popor european”, în contextul în care anumite state doresc şi deţin poziţii privilegiate în cadrul Uniunii, prin accentuarea clivajului state mari – state mici, în detrimentul principiului de state egale.

UMP şi PS, principalele partide politice din Franţa, nu mai susţin proiectul «Constituţiei Europene». Discursul elitei politice franceze se axează asupra necesităţii intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi al doilea referendum irlandez, anunţat pentru toamnă41. Eforturile elitei politice franceze în salvarea Tratatului de la Lisabona, reflectă că acestea au înţeles că adoparea unei constituţii „reale” a Uniunii (problemă intens tratată de teoreticienii în drept constituţional) este indezirabilă şi nu va fi luată în calcul în contextul valorii simbolice atribuită de specificul naţional al fiecărui stat în parte Constituţiei şi intereselor diferite ale statelor membre, semn că «demos-ul» constituţional comunitar nu poate fi construit artificial, în absenţa unei solidarităţi între statele Uniunii Europene. Le Monde şi Le Figaro acordă o atenţie deosebită procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona, eludând, astfel, noi dezbateri privind o Constituţie a Uniunii Europene. Urgentarea ratificării Tratatului Simplificat şi insistenţele prin care Sarkozy a încercat să convingă partidele politice irlandeze în organizarea unui nou referendum, precum şi absenţa luării în calcul a unei Constituţii propriu-zise a Uniunii Europene, dezvăluie că Republica îşi va aduce contribuţia în elaborarea unor noi tratate, în cazul eşecului Tratatului de la Lisabona.

 

NOTE

1 John Erick Fossum, „Adieu to Constitutional Elitism?”, Arena Working Paper, nr. 10, mai, accesibil pe www.arena.uio.no, (2006): 13.
2 Robert Podolnjak, „Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-making Perspective”, Social Studies Research Network: 18. Podolnjak este profesor la Facultatea de Drept, Universitatea din Zagreb.
3 Jean Claude Piris, The Constitution for Europe, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 21.
4 Piris, The Constitution, 21.
5 Neil Walker „After finalité. The future of the European Constitutional Idea”, EUI (European University Institute), Working Papers law, nr 16, (2007). Acesta susţine că în cazul francez respingerile populare în Franţa şi Olanda nu pot fi reparate cu uşurinţă şi continuă să pună probleme discuţiilor constituţionale.
6 Regina Veeters, „The Constitutional Debate Revisited - Patterns of public claims-making in constitutional debates in France and Germany 2001 – 2005”, Arena Working Paper, Nr. 16, noiembrie, (2007): 6. Veeters tratează problema solicitărilor opiniei publice adresate elitelor politice printr-o uniformizare a responsabilizării întregii structuri societale, atât de actorii individuali (cetăţenii) cât şi de actorii colectivi (jurnaliştii).
7 Piris, The Constitution, 23.
8 Podolnjak, „Explaining the Failure”, 18.
9 Piris, The Constitution, 157.
10 A se consulta articolele din Le Figaro, lunile mai-iunie 2005.
11 Paul Magnette, Europa Politică. Cetăţenie, constituţie, democraţie, (Iaşi: Institutul European, 2003).
12 Magnette, Europa, 29.
13 În cazul german, referendumul nu este recunoscut drept formă de legislaţie federală (cu excepţia recunoaşterii teritoriale) din pricina tradiţiei plebiscitare, conform Norman Dorsen, Michael ROSENFELD, Andras Sajo, Suzanne BAER, Comparative Constitutionalism Cases and materials, (American Casebook Series: Thomson West), 232. Este necesar de precizat că diferenţa între referendum şi plebiscit constă în faptul că primul reprezintă o formă democratică de consultare populară, în timp ce ultimul este practicat în regimurile totalitare, rezultatul acestuia fiind, de cele mai multe ori, viciat.
14 Erik Oddvar, John Erik Fossum, „Reconstituting European Democracy”, Arena Working Paper, nr. 1, ianuarie, (2008): 3.
15 John Erik Fossum, „Contemporary European Constitution Making: Constrained or Reflexive?”, Arena Working Paper, Nr. 4, ianuarie, (2005): 10-20.
16 Fossum, „Contemporary European„, 10.
17 Le Traité de Lisbonne expliqué en 10 fiches, décembre 2007, Fondation Robert Schuman, accesibil pe www.robert-schuman.eu, p. 4, accesat ultima dată la 01.07.2009. Astfel, în capitolul 3, „Tratatul de la Lisabona nu mai este Constituţia Europeană”este legitimată metoda ratificării prin parlament a Republicii Franceze şi ale altor State Membre.
18 Le Traité de Lisbonne expliqué en 10 fiches, 5.
19 Introducerea (în cadrul Consiliului de Miniştri) principiului dublei «majorităţi calificate» considerat a fi mai democratic şi mai eficace întrucât facilitează formarea majorităţilor şi procesul de luare a deciziilor în contextul procesului de lărgire a construcţiei europene şi extinderea acestuia în noi domenii. Minoritatea de blocaj trebuie să reunească minim 4 State Membre.
20 Ca „libertatea profesională şi dreptul de a munci” şi „protecţia în cazul concedierii nejustificate”.
21 Le Traité de Lisbonne expliqué en 10 fiches, 14.
22 În discursul ” Pour Pour le traité, Pour le référendum” susţinut de Jean-Marc Ayrault şi publicat în 2008, pe site-ul oficial al Partidului Socialist francez, pe http://discours.parti-socialiste.fr/2008/02/06/pour-le-traite-pour-le-referendum-jean-marc-ayrault-6-fevrier-2008/, accesat ultima dată la 1 ianuarie 2009.
23 Ayrault adaugă: „Nu aţi înţeles nevoia participativă a cetăţenilor la dezbaterea europeană. Aţi rămas la concepţia anilor ’60, când Europa era considerată un subiect mult prea complex pentru a interesa cetăţenii. Este un arhaism. Democraţia, statul de drept, protecţia socială formează patrimoniul nostru, de la Brest la Bucureşti. O opinie publică emerge din referendumuri, fie că sunt asupra Tratatului de la Maastricht, fie asupra Constituţiei europene, în care se exprimă dezacordul faţă de războiul din Irak, sau solidaritatea faţă de ţările partenere lovite de atentatele teroriste. Şi, deşi Europa devine un mod de viaţă, de civilizaţie, lipsiţi cetăţenii europeni de posibilitatea de a vota. Complet fără sens”.
24 Michiel Brand, „Affirming and Refining European Constitutionalism: Towards the Establishment of the First Constitution of the European Union”, EUI Working Paper LAW, (2004): 27.
25 În afară de Robert Podolnjak, un alt teoretician care nu consideră Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa drept Constituţie este şi profesorul Dieter Grimm - fost judecător la Curtea Constituţională Germană. De asemenea, Ralf Dahrendorf declară documentul în sine „straniu”, argumentând că Tratatul nu este tehnic, o Constituţie, deoarece nu debutează cu formula introductivă „Noi, poporul European…” în Podolnjak R., „Explaining the Failure”, 12-13.
26 Maria Kruk-Jarosz, „La Constitution européenne et le constitutionnalisme contemporain”, Varşovia, 5 martie, (2007): 4-5, accesibil pe www.enelsyn.gr: În plus, Michiel BRAND susţine că o Constituţie a Uniunii Europene nu trebuie privită ca un document «de ruptură» faţă de arhitectura constituţională curentă, fiind un instrument eficient al procesului de integrare european. în „Affirming and Refining”, 36.
27 Bruce Ackerman, „Our Unconventional Founding”, University of Chicago Law Review, vol. 62, nr. 2, (1995): 476.
28 Vezi Carl J. Friedrich, „The New French Constitution in Political and Historical Perspective”, în Harvard law review, nr. 5, (1959): 801- 837.
29 Podolnjak „Explaining the Failure”,6,7,15. Se pare că în pofida insistenţelor lui Giscard d’Estaing de a reduce dimensiunile prevederilor, documentul final ajunge la 448 articole, acompaniat de mai mult de 60 de declaraţii, fapt ce va determina un judecător al Curţii de Justiţie Americane să afirme: „Cea mai izbitoare caracteristică a Constituţiei europene este cifra de 75.000 de cuvinte, în comparaţie cu 7,500, cât are Constituţia americană”.
30 Profesor de drept constituţional european, Jean Monnet Chair, Instituut voor Staat, Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht.
31 Heinrich Schneider „The Constitution Debate”, European Integration online Papers (EIOP), vol. 7, nr 4, (2003): 13: „Ideea unei constituţii europene a fost aportul pozitiv al acelor circumstanţe ce-au determinat naţiunile să desăvârşească victoria asupra puterilor Axei. În acelaşi timp, după ce-au experimentat instalarea totalitarismului, precum şi alunecarea statelor democratice constituţionale, s-a dorit organizarea statelor europene pentru păstrarea şi apărarea statulului de drept şi democraţiei”, accesibil pe http://eiop.or.at/eiop/texte/2003-004a.htm.
32 Leonard F. M. Besselink, ”The Notion and Nature of The European Constitution after Reform”, Social Studies Research Network, 4. Besselink concluzionează că, din acest punct de vedere, documentul constituţional european s-ar încadra mai degrabă în tipologia „istorică”.
33 Eurobaromčtre 67, L’opinion publique dans l’Union Européenne, Rapport National - France, printemps 2007, accesibil pe www.eu.europa.com, accesat ultima dată în ianuarie, 2009.
34 Nr. 19728, 4 ianuarie 2008, p.6.
35 A se consulta Le Figaro, nr. 19751, 31 ianuarie 2008. Astfel, în anul 2007 se înregistra o scădere cu 0,5% a numărului de şomeri, pe an, diminuarea fiind de 9,3% şi a permis unui număr. de 194.800 de şomeri să se angajeze. Ministrul Economiei, Christian Legarde, se arăta încrezător în reformele structurale (fuziunea ANPE­-UNEDIC) pentru ca piaţa muncii să permită în continuare reducerea şomajului, afirmând că „această etapă istorică va reduce rata şomajului substanţial”.
36 Le Figaro, nr. 19744, 23 ianuarie 2008. În 2007, deficitul statului francez s-a ridicat la 38, 4 miliarde de euro, cu aproape 600 de milioane mai puţin ca în 2006. Deficitul bugetar din 2007 reprezintă 2,1 % din PIB, iar cel din 2006, 2,2% din PIB. Raportul dintre venituri şi cheltuieli continuă însă să scadă (2,8 miliarde pentru 2008, contra 4 miliarde în 2007).
39 Eurobaromčtre70 – l’opinion publique dans l’Union Europeéne, automne 2008, accesibil pe http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_fr_nat.pdf, accesat ultima dată la 01.07.2009.
40 Interviu acordat de Nicolas Sarkozy în Le Figaro, nr. 19728, 4 ianuarie 2008.
41 Vezi discursurile membrilor UMP şi PS pe site-urile oficiale ale celor două partide.

 


ANCA ALEXANDRU - licenţă în ştiinţe politice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, master în specializarea Politică Europeană şi Românească obţinut la F.S.P.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus