CUPRINS nr. 138

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Imperiul în oglindă - Strategii de mare putere în Statele Unite şi Rusia
Autor: Didier Chaudet, Florent Permentier, Benoit Pelopidas, editura Cartier

Anul apariţiei: 2008
ISBN: 978-9975-79-509-8

La momentul revenirii Rusiei pe scena internaţională, ideea de imperiu a cunoscut o reînnoire în ochii intelectualilor care căutau să influenţeze marile puteri, fie că aceştia erau neo-conservatorii de la Washington, fie neo-eurasiştii de la Moscova. Analiza tradiţiei politice în care se înscriu aceştia din urmă scoate la lumină nişte imperii care nu-şi dau numele şi care trădează mult naţionalism în spatele retoricii imperiale. Imperiul în Oglinda. Strategii de Mare Putere în Statele Unite şi Rusia este un aprofundat studiu geopolitic care încearcă să definească gradul de convergenţă dintre aceşti intelectuali şi politica externă a celor două mari puteri – Statele Unite şi Rusia – care desenează viitorul ordinii internaţionale.

 
„Publicarea Imperiului în Oglindă aruncă o lumină inedită şi originală asupra genezei intelectuale a ideii de imperiu şi asupra impactului său actual în Statele Unite şi în Rusia, prin analiza influenţei grupului neo-conservator de la Washington şi a grupului neo-eurasist de la Moscova.”
Philippe Conde pe Diploweb.com
 
„Lucrarea Imperiul în Oglindă este o tentativă curajoasă de analiză a două curente ideologice în două state care prin tradiţie nu sunt ostile ideii de imperiu. Viziunea mesianică asupra istoriei şi viitorului privind Statele Unite şi Rusia justifică în parte interesul autorilor pentru aceste două potenţiale imperii. Istoria naţională devine, din această perspectivă, piatră de temelie a construcţiei imperiale, iar interpretarea acesteia justifică şi întăreşte postulatul unui excepţionalism naţional. Statele Unite, apostolii autoproclamaţi ai valorilor democraţiei occidentale, şi Rusia, animată prin tradiţie de o misiune pe care ea o consideră culturală şi civilizatoare, sunt două state care încă mai prezervă această viziunea profetică asupra propriei lor existenţe."
Vassily A. Klimentov, pe Nonfiction.fr
   

   

„Transformarea socialistă”. Politici ale regimului comunist între ideologie şi administraţie
Autor: Ruxandra Ivan (coord.), editura Polirom

Volum editat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România
Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 216
ISBN: 978-973-46-1516-2

„S-ar putea ca volumul coordonat de Ruxandra Ivan să marcheze o schimbare de paradigmă într-o direcţe mai metafizică decât cea frecventată până în prezent de cercetătorii români. Sunt scoase la iveală dispozitive de lucru ale regimului trecute până acum cu vederea: comisii de judecată în întreprinderi, asesori populari în sistemul judiciar, Consiliul Sanitar Superior, comisii de anchetă pentru sancţionarea gardienilor care au aplicat deţinuţilor tratamente inumane, grupuri de experţi în medicină sau arhitectură care sfătuiesc Comitetul Central cu privire la marile sale planuri demografice sau urbanistice. Culegerea de studii se situează, într-un mod ce se dovedeşte inovator în context românesc, la jumătatea distanţei din-tre analiza dictaturii şi studiul regimului.” (Daniel Barbu)

 

Cuprins:
Reforma justiţiei în România, o agendă politică fără sfârşit • Sistemul concentraţionar în România (1967-1989) • Radiografia unui eşec. Colectivizarea agriculturii în România • Cu sacoşa spre comunism. Programul ştiinţific de alimentaţie raţionala în România socialistă • Caracterul restrictiv al politicii pronataliste în România comunistă (1966-1989) • Metamorfoze ale spaţiului urban în România socialistă • Între beneficii şi represiune: reacţiile scriitorilor la politica Partidului Comunist

   

   

Viitorul libertăţii. Democraţia neliberală în Statele Unite ale Americii şi în lume
Autor: Fareed Zakaria, editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 272
Traducere de Doris Mironescu
ISBN: 978-973-46-1454-7

Dacă în urmă cu un secol nicio ţară din lume nu avea ceea ce numim în prezent democraţie, astăzi peste o sută de ţări au un regim democratic. Ascensiunea fără precedent a democraţiei la nivel mondial a făcut din această formă standard de guvernământ şi legitimitate politică în majoritatea statelor lumii. Într-o lucrare vizionară, Fareed Zakaria arată că democraţia trebuie însoţită de liberalismul constituţional pentru a fi funcţională şi că democratizarea înţeleasă ca dispersie maximă a puterii în societate poate ascunde pericole nebănuite pentru libertatea in-dividului.

 

„Cunoscător al istoriei şi politicii actuale la scară globală, Zakaria ne convinge că democraţia singură nu aduce pacea şi prosperitatea... O lectură esentială pentru toţi cei preocupaţi de promovarea şi prezervarea libertăţii.” (Chicago Tribu-ne)

 
„În această carte curajoasă şi ambiţioasă, Fareed Zakaria îl actualizează pe Tocqueville... Cunoştinţele lui Zakaria acoperă o gamă impresionantă de domenii...” (New York Times Book Review)
 
Viitorul libertăţii este una dintre cele mai importante lucrări privind tendinţele politice globale care au apărut în ultimul deceniu.” (Samuel Huntington)
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus