CUPRINS nr. 138

ARHIVA

Semn de întrebare


Semn de întrebare
Interviu cu Csaba Ferenc Asztalos realizat de Aurora Martin
 

 

1. La 20 de ani de la Revoluţie, cum vedeţi evoluţia relaţiei minoritari – majoritate?

2. Care este implicarea minorităţilor în viaţa politică?

3. Cum se reflectă, la nivel instituţional, impactul intrării în Uniunea Europeană asupra minorităţilor?

4. Sunt minorităţile un factor de stabilitate sau de instabilitate?

Csaba Ferenc Asztalos - preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, fost consilier pe probleme de drepturile omului al preşedintelui U.D.M.R., licenţiat în ştiinţe juridice, doctorand în drept internaţional public la Facultatea de drept din Universitatea Bucureşti, curs postuniversitar la Centrul European pentru studii de Securitate „George C. Marshall” – Germania, absolvent al Colegiului Superior de Siguranţă Naţională, Executive Master in Public Administration - CERRIS România, CIPPA Belgia (Center for International Public Policy and Administration) şi University of Limerick - Irlanda, formator Institutul Naţional pentru Magistratură.

1. După revoluţie, în evoluţia relaţiei minoritari – majoritate se disting două etape: o etapă a confruntării, între 1990 – 1996 şi o a doua etapă, a parteneriatului minoritari – majoritate, din 1996 şi până astăzi. Se poate spune că minorităţile naţionale au avut un rol determinant în procesul de integrare a României în NATO şi în Uniunea Europeană, respectiv în procesul de consolidare a statului de drept după revoluţie. Poziţia minorităţilor naţionale a contribuit la adoptarea unor măsuri de reformă, a unor legi în domeniul restituirii proprietăţilor, al învăţământului, respectiv al drepturilor omului.

2. În România, comunitatea maghiară este cea mai implicată în viaţa politică, datorită atât capitalizării politice cât şi reprezentării politice în Parlament şi la nivel local. Evident, şi celelalte minorităţi au un rol foarte important, dar, neavând reprezentarea politică, prin trecerea pragului electoral, optează pentru sprijinirea puterii în fiecare mandat parlamentar.

3. Provocarea cea mai mare a României, în domeniul minorităţilor naţionale, rămâne îmbunătăţirea situaţiei comunităţii romă, iar cele mai multe petiţii soluţionate de CNCD se referă la sesizări cu privire la fapte de discriminare săvârşite împotriva membrilor acestei comunităţi. Îmbunătăţirea condiţiei comunităţii romă presupune un efort pe termen lung, atât din partea majorităţii, cât şi din partea romilor. Numărul petiţiilor privitoare la fapte de discriminare săvârşite faţă de alte minorităţi naţi-onale a fost destul de redus. Fenomenul în sine se explică prin faptul că gradul de acceptare a celorlalte minorităţi naţionale decât romă este mai mare şi eventualele neînţelegeri ivite în aceste relaţii sunt soluţionate prin dialog politic sau de altă natură.

4. Pentru România, minorităţile naţionale au contribuit ca factor de stabilitate în regiune, până la integrarea în NATO şi UE şi consider că, după acest proces, ele vor rămâne în continuare un factor de stabilitate, dar va trebui să-şi găsească locul şi rolul în noul context al UE. Marea provocare pentru minorităţile naţionale din România rămâne păstrarea identităţii naţionale prin creşterea competitivităţii membrilor lor. Pentru acest demers, ele au la dispoziţie noi instrumente oferite de calitatea de stat membru a României în UE.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus