CUPRINS nr. 136

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Geopolitica Matrioşkăi, Rusia postsovietică în noua ordine mondială
Autor: Adrian Cioroianu, Editura: Curtea Veche

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 392
Copertă: Dan Stanciu
ISBN: 978-973-669-783-8; ISBN general: 978-973-669-782-1

 „Un volum scris de un fost ministru de Externe are un potenţial defect: stă sub semnul ambiguităţilor, al sugestiilor voalate, al lecturii printre rânduri, nu al afirmaţiilor desluşite. Volumul lui Adrian Cioroianu desfide clişeul. Autorul e tranşant, aplicat şi adeptul vorbirii (geopolitice) pe şleau. În plus, mai are o incontestabilă calitate: conturează, tacit, un proiect strategic faţă de un spaţiu la care ne-am raportat de multe ori defazat şi ineficace.“
Dan Dungaciu
prof. univ., Universitatea Bucureşti
(autor al volumului Cine suntem noi? Cronici
de la Est de Vest, 2009)

„Adrian Cioroianu face o radiografie minuţioasă a finalului URSS şi a evoluţiilor turbulente din fostele ei colonii – azi state independente. Istoric riguros şi publicist talentat, cum puţini se manifestă în spaţiul profesiei sale, înarmat acum şi cu experienţa de ministru de Externe (adică de actant, nu numai de reflector), autorul reuşeşte să transmită publicului senzaţia de participare directă la eveniment. Geopolitica Matrioşkăi, amplă ca întindere şi ambiţioasă ca proiect analitic, reprezintă o contribuţie extrem de utilă şi necesară articulării unei politici active şi proactive a României în Est.“
Vitalie Ciobanu
scriitor, redactor-şef al revistei Contrafort din Chişinău
(autor al volumului Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova, 2005)
   

   

Istoria căderii regimurilor comuniste. Miracolul revoluţiei
Autor: Stelian Tănase, editura Humanitas

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 448
ISBN: 978-973-502-420-8

Cartea aceasta apare la douăzeci de ani de la căderea regimurilor comuniste. Prima ei ediţie a văzut lumina tiparului acum zece ani, cu titlul Miracolul revoluţiei şi subtitlul O istorie politică a căderii regimurilor comuniste. Titlul era, evident, ironic, de vreme ce probam că deznodământul a fost inevitabil şi nu a avut nimic miraculos. Unii au citit titlul ca anunţând un eseu politic despre anul 1989. Nu; cartea de faţă este, de fapt, o cronică a evenimentelor de atunci. Ea se întinde de la mijlocul anilor '70 (Conferinţa de la Helsinki, alegerea lui Karol Wojtyła papă, instalarea lui Ronald Regan la Casa Albă şi a lui Margaret Thatcher în Downing Street 10th - aşadar, de la 

invadarea Afaganistanului la fenomenul Solidarność) până la alegerea lui Gorbaciov la Kremlin, în martie 1985, şi declanşarea frământărilor cu caracter revoluţionar în toate ţările din Europa Centrală şi de Est.
Descrierea revoluţiei din 1989 este miezul acestei cărţi, care urmăreşte evenimentele până la puciul de la Moscova, din august 1991, demisia lui Gorbaciov şi prăbuşirea URSS, când am pus punct acestei cronici. Pentru a înlătura confuzia şi din spirit de riigoare, am preferat să inversez titlul cu subtitlul ediţiei din 1999, anunţând, mai clar, încă de pe copertă, intenţiile autorului şi natura acestei cărţi.

Stelian Tănase

   

   

Un experiment politic românesc. „Alianţa Dreptate şi Adevăr PNL-PD”
Autor: Alexandru Radu, Editura:
Institutul European

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 278
ISBN: 978-973-611-614-8

Lucrarea profesorului Alexandru Radu, intitulată Un experiment politic românesc: Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL-PD” reprezintă o analiză a evenimentelor politice foarte recente (originile şi evoluţia Alianţei, până la „sucombarea” acesteia, în urma rupturii dintre cele două partide componente). Autorul observă contextul politic în care apare Alianţa D. A., trasând evoluţiile celor două partide care o alcătuiau pe parcursul întregii perioade post-decembriste. Desigur, este avută în vedere şi paralela cu fosta CDR. Care sunt schimbările care s-au produs între timp, în ce măsură s-a modificat peisajul

politic şi mentalitatea politică şi cum anume se reflectă toate acestea în cursul evenimentelor de pe scena politică, dar şi modul în care oamenii politici se adaptează noilor realităţi, acestea sunt întrebările la care volumul de faţă încearcă să ofere un raspuns.

   

Structuri de partid şi de stat în timpul regimului comunist. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. Volumul III, 2008
Autor: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 320
ISBN: 1842-5771

Redactor-şef: Dumitru Lăcătuşu

Volumul III al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în Romania cuprinde studii despre organizarea şi atribuţiile structurilor de partid şi de stat din timpul regimului comunist şi propune o analiză a perioadei comuniste prin cercetarea factorilor care au asigurat funcţionarea şi perpetuarea sistemului totalitar. Astfel, poate fi decriptat rolul acestora în instaurarea, consolidarea, supravieţuirea şi, ulterior, prăbuşirea regimului comunist din România.

   

   

Capitalismul încotro? Criza economică, mersul ideilor, instituţii
Autor: Daniel Dăianu, editura Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 264
ISBN: 978-973-46-1427-1

Cuvint înainte de Radu Vrînceanu

Capitalismul incotro? conţine studii, articole şi interviuri publicate de autor în ultimii ani. Tema generală a lucrării este dinamica sistemului economiei de piaţă deschise – a capitalismului, textele examinând miţcarea lăuntrică a capitalismului, competiţia dintre paradigme, ascensiunea şi declinul „fundamentalismului de piaţă”, rolul valorilor morale (etice) în viaţa economică, locul stângii (ca doctrină şi acţiune politică) în postcomunism, relaţia dintre globalizare şi dinamica sistemului capitalist, unele aspecte ale evoluţiei postcomuniste în

România şi, nu în ultimă instanţă, rădăcinile şi semnificaţia crizei financiare (economice) actuale. Lucrarea se adresează economiştilor, dar şi celor interesaţi de dinamicile economiei şi criza financiară.

„Daniel Dăianu posedă cunoştinţe aprofundate în domeniile relevante pentru înţelegerea crizei economice şi financiare actuale. Se pronunţă în dezbateri atunci când consideră că este necesar şi face acest lucru în mod justificat, iar onestitatea şi francheţea l-au făcut să fie un membru foarte respectat al grupului nostru politic şi al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare.” (Wolf Klinz, deputat european, ALDE)

„Un economist bun cunoaşte foarte bine realitatea şi principiile fundamentale, contribuie prin cercetarea proprie la progresul disciplinei şi, mai presus de orice, poate reprezenta corect ceea ce constituie interesul public. Profesorul Daniel Dăianu face parte din această categorie de specialişti. Cine citeşte textele grupate în acest volum va avea o imagine corectă a multiplelor sfidări cu care se confruntă economia mondială în general şi România în particular. Elementele tehnice de calitate sunt îmbinate cu elemente de morală economică, în tradiţia economiştilor clasici. Autorul tratează probleme esenţiale, precum dinamica internă a capitalismului, competiţia dintre paradigme, morala economică a capitalismului, dinamica complexităţii în economia contemporană, originea şi semnificaţia crizei financiare actuale.” (Radu Vrânceanu, ESSEC Business School, Paris)

   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus