CUPRINS nr. 134

ARHIVA

Semnale


 
Semnale 

Doctrina Şocului; Naşterea Capitalismului Dezastrelor.
Autor: Naomi Klein, Editura: Vellant

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 526 / Format: 23,3×35 cm
Traducere: Bogdan Lepădatu, Ciprian Şiulea
ISBN: 978-973-669-715-9

Lucrarea celebrei jurnaliste canadiene este o reexaminare polemică a economiei de piaţă excesiv liberalizate din ultimii 30 de ani, pornind de la Milton Friedman şi Şcoala de la Chicago şi ajungând la politica militară a lui George W. Bush. Naomi Klein foloseşte exemple din istoria recentă (războiul din Irak, uraganul Katrina), pe care le integrează într-un context mult mai larg, pentru a prezenta o istorie alternativă a liberalismului. Autoarea No Logo ne propune şi de această dată o teză îndrăzneaţă: dezastrele naturale sau turbulenţele politice permit guvernelor şi multinaţionalelor să profite de şocul în care se află populaţia şi să implementeze politici avantajoase pentru marile corporaţii.

„Puţine sunt cărţile care ne ajută cu adevărat să înţelegem prezentul. Doctrina şocului este una dintre aceste cărţi.“
The Guardian

   

   

Antropologie socială şi culturală
Autor: Nicu Gavriluţă, Editura: Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 288 / Format: 16×23,5 cm
Traducător: S.C. Drăgan
ISBN: 978-973-46-1392-2

Volumul oferă studenţilor, dar si specialiştilor informaţii esenţiale prin abordarea unor teme clasice si moderne ale antropologiei sociale si culturale, propunând analogii între realităţi culturale, precum si interpretări ale formelor simbolice. Se analizează unitatea dintre arhaic si (post)modern în antropologie, aculturaţia păgânism/creştinism si sursele clasice ale evoluţionismului, relaţionate cu realităţile sociale si culturale actuale. O secţiune aparte prezintă modul în care trei provocări importante ale lumii contemporane – transsexualismul, avortul si clonarea – modifică datele clasice ale mentalului social, structura familiei nucleare si alte configuratii sociale.

Cuprins:
Definiţii ale antropologiei sociale si culturale • Provocările alterităţii si noul dialog interreligios • Evoluţionismul • Mutaţionismul • Difuzionismul • Structuralismul • Condiţiile apariţiei culturii moderne

   

   

Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti
Autor: Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath, Editura:
Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 312 / Format: 16×23,5 cm
ISBN: 978-973-46-1304-5

Migraţia este unul dintre procesele sociale care influenţează profund societatea româneasca actuală; totuşi, din bibliografia de specialitate lipsesc încă lucrările ştiinţifice care să redea complexitatea acestui fenomen.
Volumul reuneşte studii semnate de sociologi români si străini cunoscuţi, ce îmbină aspectele teoretice cu analiza de caz. Rezultatul este o imagine complexă, în care migraţia românească devine subiect de reflecţie alături de teme centrale astăzi în ştiinţele sociale: globalizarea, transnaţionalismul, schimbările impuse de dezvoltarea comunicaţiilor si transportului etc. Recontextualizarea discuţiilor despre migraţie si centrarea pe teme de importanţă sociologică si politică oferă astfel o perspectivă mai largă, utilă pentru înţelegerea adecvată a migraţiei contemporane.

Cuprins:
Exerciţiul dificil al liberei circulaţii • Migraţiile dezeterogenizării etnice în „Noua Europă” • Cât de specifice sunt migraţiile germanilor din România? • De la incluziune naţională la excludere economică • Aspecte ale culturii migraţiei in România • Politici de migraţie si strategii ale migranţilor transnaţionali între România si Spania • Români în străinătate • Articulaţii între turism si migraţie in Maramureş • Schimbare socială sau dezvoltare? • Efectele culturale ale migraţiei forţei de muncă din România.

   

   

Regionalism românesc - Organizare prestatală şi stat la nordul Dunării în perioada medievală şi modernă
Autor: Ovidiu Pecican, Editura: Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 320 / Format: 13×20 cm
ISBN: 978-973-669-631-2

„Statul este o formă târzie, foarte înaltă, foarte delicată, la care, în anumite condiţii, ajunge un popor. Chiar şi astăzi s-ar putea trăi în unele împrejurări fără forma aceasta de stat care îşi găseşte originea în amintirile clasice, în anumite forme de filosofie politică din timpurile noastre. Prin urmare, nu era un stat, ci o lume românească trăia în mijlocul pădurilor, în satele acestea înconjurate de pădurile ocrotitoare, în care de altminteri se putea dezvolta o anumită viaţă, de un nivel care putea fi destul de ridicat.“

Nicolae Iorga

 
   

   

Tragedia romilor deportaţi în Transnistria, 1942-1945
Autor: Michelle Kelso (editor), Luminiţa Mihai Cioabă (editor), Radu Ioanid (editor), Editura: Polirom

Anul apariţiei: 2009
Număr pagini: 492 / Format: 13×20 cm
ISBN: 978-973-46-1333-5

Cuvânt înainte de Luminiţa Mihai Cioabă
Prefaţă de Michelle Kelso
Studiu introductiv de Radu Ioanid

Carte publicată sub auspiciile Fundaţiei Social-Culturale a Romilor „Ion Cioabă”, Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi Centrului de Studii Avansate asupra Holocaustului – Muzeul Memorial al Holocaustului, Washington, DC.

Această publicaţie a fost posibilă datorită sprijinului Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE. Opiniile şi informaţiile pe care volumul le conţine nu reflectă în mod necesar politica şi poziţia ODIHR.

„…romii fac parte din viitorul României, al unei Românii europene. Tragedia Holocaustului este de acum parte a memoriei noastre colective. Avem datoria să gestionăm această memorie. Dar avem şi datoria de a construi un viitor. Ambele ţin de responsabilitatea noastră politică. Iertaţi-ne, fraţilor şi surorilor, pentru ceea ce a fost, iar viitorul României îl vom construi frumos împreună!”
Traian Băsescu (Alocuţiunea susţinută la ceremonia de decorare
a etnicilor romi supravieţuitori ai Holocaustului, 22 octombrie 2007)

Cuprins:
Redarea vocii supravieţuitorilor romi prin istoria orală • Culegerea şi selectarea mărturiilor • Precedente ale deportării romilor • Ordinele de deportare şi de implementare a deportărilor • Condiţiile de deportare • Societatea românească şi deportarea romilor • Mărturii ale supravieţuitorilor romi • Documente

   
   

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus