Teme Sfera Politicii:
187   ian-mar 2016   Colectiv - cauze și efecte în societatea românească
188   apr-iun 2016   Reforma politică
189-190   iul-sep 2016
oct-dec 2016
  Anul electoral 2016
191-192   ian-mar 2017
apr-iun 2017
  Devine lumea iliberală?
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors
Revista Sfera Politicii asigură accesul liber tuturor cititorilor interesați / The Sphere of Politics provides open access to all interested readers.
Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review
Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 


CUPRINS

DEVINE LUMEA ILIBERALĂ?

Cristian Pîrvulescu - Democrația low cost în minunata lume iliberală [pdf]

Sergiu Mișcoiu

-

Au nom du Peuple! Frontul Național și democrația iliberală [pdf]

Vintilă Mihăilescu

-

Autenticitate, post-adevăr și populism [pdf]

Bogdan Iancu

-

Post-adevăr și „Fake news“. De la tribalizare la filtre – Interviu cu
Constantin Vică
[pdf]


STUDII ISRAELIENE

Itamar Rabinovich

-

The Syrian Civil War as a Global Crisis [pdf]

Radu Cristian Mușetescu

-

The Miracle of „Silicon Wadi“: How Specific is the Israeli Economic Model? [pdf]

Ana-Maria Bolborici

-

Current Perspectives on Israeli-Palestinian Conflict [pdf]


VARIA

Nino Machurishvili

-

How natural disasters affect citizens’ political attitudes? Case of Georgia 2012 parliamentary election [pdf]

Cornelia Drugescu-Ciuta

-

Europa secolului al XXI-lea: între secularizare și creștinism [pdf]

Cristina Badea

-

Gender-Based Violence: The Romanian Public Agenda and its Missing Points [pdf]

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii