Teme Sfera Politicii:
193-194   iul-sep 2017
oct-dec 2017
  Număr deschis
195   ian-mar 2018   Dosar electoral - 20 mai 1990
196   apr-iun 2018   Număr deschis
197-198   iul-dec 2018   Număr deschis
199-200   ian-iun 2019   Număr deschis
201-202   iul-dec 2019   România 100
203-204   ian-iun 2020   Număr deschis
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro sau revistasferapoliticii at gmail.com
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI
Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor. / The copyright of all work rests with the author(s).

Revista Sfera Politicii asigură accesul în conformitate cu definiţia BOAI de acces deschis. Tot conţinutul este disponibil gratuit. Toți cei interesați au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime conținutul revistei, fără a cere acordul revistei. / The Sphere of Politics provides access in accordance with the BOAI definition of Open Access. All content is available free of charge. All those interested are allowe
d to read, download, copy, distribute, print the content of the journal, without asking for the journal's consent. 

Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review

Creative Commons License Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
 

 

Puteți citi acest număr și pe site-ul ISSUU aici: 


CUPRINS

VARIA

Adrian Basarabă, Daniela Gliga - Consolidarea „democrației dirijate“ din Rusia prin propagandă și dezinformare. Studiu de caz: alegerile prezidențiale din anul 2018 [pdf]

Raluca Luțai, Marius Grad

-

Formele de manifestare ale clientelismului politic contemporan.
O abordare analitică din perspectiva literaturii de specialitate
[pdf]

Alexandru Radu, Daniel Buti

-

Modelul parlamentarismului românesc [pdf]

Mihai-Cristian Cojocaru

-

Neoliberal Urbanism and the Privatization of Urban Regeneration Practices
in Romania. Case Study: Iulius Town Timișoara
[pdf]


RECENZIE

Dan Banciu

-

Reflecții sociologice asupra unei cărți despre revoluția română
și ce a urmat după
[pdf]
Petre Roman, Despre pasiune în vremuri de libertate


CERCUL STUDENȚESC

Ancuța Șcheul

-

Evoluția discursului Eurosceptic al partidelor politice din România [pdf]

Andreea Ciubucă

-

România și Uniunea Europeană. Perspectiva discursivă a relațiilor politice [pdf]


 

SEMNAL [pdf]

 

 

 

15 iulie 2013

Revista Sfera Politicii respectă prevederile Ordinului nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 18.07.2013.

În conformitate cu indicatorul I2, o revistă trebuie indexată în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale recunoscute.

Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC.

În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi 4 puncte la evaluarea pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.


Google

 

Web

Sfera Politicii