Semnale


Secțiunea conține o selecție de titluri (cărți) relevante pentru domeniul științelor sociale, apărute la editurile naționale, în anul 2020,

Selecția a fost realizată de către redactorii Sfera Politicii, în baza propriilor contacte, informații, preocupări și interese, având în vedere profilul revistei și al cititorilor săi. Apreciem orice sprijin în dezvoltarea acestei secțiuni și, ca atare, vă îndemnăm să semnalați orice apariție editorială relevantă pentru literatura de profil, la adresa de e-mail revistasferapoliticii@gmail.com

Imaginile și textele din această secțiune nu aparțin Revistei Sfera Politicii. Acestea sunt preluate ca atare din site-urile editurilor care au făcut posibilă apariția volumelor prezentate mai jos.

 

 

Mihai Coman, Mass-media, religie, spațiu public
(Iași: Polirom, 2020)


Mass-media, religie, spațiu public prezintă harta unui domeniu, fiind o sinteză savantă, dar accesibilă a dialogului contemporan dintre religie și instituțiile postmodernității (mass-media, industriile culturale, Internet, spațiu public, marketing și branding etc.). Este o lucrare științifică, deoarece corespunde standardelor de exigență ale specialiștilor, dar și abordabilă, întrucît prezintă clar și concis temele analizate. Volumul oferă cititorului o imagine de ansamblu, panoramică, asupra formelor mereu în mișcare prin care religia modelează instituții, produse și valori socioculturale moderne și este, la rîndul său, influențată de schimbările generate de acestea. Lucrarea este produsul lecturilor, reflecției și încercărilor de a prezenta și explica transformările religiei în sfera culturii media din epoca postmodernă. Demersul constituie o dezvoltare firească a preocupărilor de


antropologie mass-media concretizate de Mihai Coman în diverse volume și studii, ce au condus într-un punct în care interesul pentru mitologiile mediatice și pentru relația dintre ritual și mass-media a generat necesitatea integrării respectivelor fenomene într-un sistem mai larg, care nu putea fi altul decît al religiilor. Astfel, autorul abordează o gamă foarte largă de subiecte, cazuri, teorii, concepte și axe de cercetare, în speranța că volumul va reprezenta un reper pentru cei care vor să se avînte spre aceste orizonturi.

Sursa: www.polirom.ro
   

   

Mihaela Miroiu, Gândul umbrei. Abordări feministe în filosofie
ed. a II-a revăzută (Iași: Polirom, 2020)


"Gîndul umbrei este prima carte originală de filosofie feministă din România. A fost pentru mine o revelație absolută, fulminantă și ireversibil eliberatoare, nu doar din perspectivă filosofică și socială, ci și personală. Existau întrebări și revolte latente referitoare la supozițiile metafizice, filosofice, etice și politice ale sexismului și misoginismului. Ne lipseau însă conștiința existenței și contactul, fie și numai textual, cu o comunitate epistemică feministă. Cartea Mihaelei Miroiu a acoperit acel vid de cunoaștere, a deslușit și a organizat concepte, metode, teme, perspective și teorii feministe, stimulînd noi căi de gîndire filosofică și activism feminist în România. Relevanța și utilitatea cărții sînt astăzi cel puțin la fel de vitale, feminismul devenind un termen adesea abuzat și mistificat


Cprin insolente și semidocte proiecții conservatoare. Gîndul umbrei este mai utilă azi decît acum un sfert de veac. Lumea noastră este mai pregătită pentru ea. Cartea aceasta are puterea nu doar de a restaura social și politic firescul tratării femeilor ca ființe umane depline, ci și de a reîntregi filosofic ideea unui umanism care, de această dată, include și valorizează experiențele și gîndirea femeilor." (Alina Isac Alak)

Sursa: www.polirom.ro
   

   

Cristian Preda, De ce ațipesc parlamentarii? Și alte întrebări pestrițe despre politica românească
București: Humanitas, 2020

"Cartea lui Cristian Preda e un ghid oportun pentru cei care vor să deslușească lumea politică în care trăiesc. La vot și nu numai. De ce ațipesc parlamentarii? e în același timp o carte utilă pentru risipirea confuziilor și pentru priceperea câtorva lucruri despre care avem păreri inflamate, uneori cu accente isteroide: mecanismele de producere a compromisului politic, logica alternanței la guvernare, importanța votului, coabitarea politică, mizele cooperării, igiena politică, importanța statului de drept văzut ca domnie a legii. Ar fi utopic să crezi că o asemenea carte va produce o mutație. În schimb, e de sperat și de așteptat ca ea să deschidă niște ochi și să destupe niște minți. Are toate argumentele s-o facă." – RADU PARASCHIVESCUSursa: www.humanitas.ro
   

   

Radu Carp, O lumină în întuneric. Democrație, stat de drept și drepturile omului într-o lume în schimbare
Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2020

Cartea grupează mai multe articole scrise și publicate în perioada august 2017 – martie 2020. Toate aceste contribuții gravitează în jurul câtorva teme: democrația și pericolul populismului, statul de drept, minoritățile naționale, drepturile omului, religia în spațiul public, guvernanța europeană, sistemele politice naționale, relațiile internaționale. De multe ori, cel care studiază politica cu instrumente științifice este obligat să coboare în arenă, să aplice unele modele explicative unor situații a căror succesiune este extrem de rapidă și pare a nu avea nicio logică. Explicațiile oferite în această carte, însumate, ajută la înțelegerea unei realități care pare din ce în ce mai greu de înțeles. În realitate, conceptele-cheie sunt finite, iar diversitatea situațiilor generează doar câteva opțiuni de interpretare care ajută la conturarea


unui model explicativ coerent. Democrația nu a dispărut, dimpotrivă, eșecul regimurilor non-democratice de a oferi soluții pentru prolemele cetățenilor este din ce în ce mai evident. Modelul democrației liberale a rămas de actualitate și nu există un alt model alternativ care să ofere garanții pentru manifestarea liberă a nevoilor tuturor celor care alcătuiesc o societate pe deplin dezirabilă – deopotrivă deschisă modernității și adaptată tradițiilor.

Sursa: www.cetateadescaun.ro
   

   

Florin Grecu, Politic și apolitic. Analize electorale
Iași: Meridiane Publishing, 2020

"Un raport crucial pentru societatea românească: politic-apolitic. Specifică zilelor noastre este confuzia dintre cei doi termeni: o mulțime de lucruri apolitice sunt considerate politice, iar altele, politice, sunt abordate apolitic. De citit!" – Dumitru Borțun

 Sursa: www.meridiane.ro


 
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus