Teme Sfera Politicii:
„25 de ani de postcomunism” și „100 de ani de la Primul Razboi Mondial”
177   ian-feb 2014   Studii politice în Romania postcomunistă
(numarul include o sectiune dedicata operei lui Ghita Ionescu)
178   mar-apr 2014   Anul 1989 in Europa de Est
179   mai-iun 2014   Alegeri europarlamentare
180-181   iul-oct 2014   [Numar deschis]
182   nov-dec 2014   Revoluția din 1989 [Numar inchis]
 
183   ian-mar 2015   Alegeri prezidentiale 2014
184   apr-iun 2015   [Numar deschis]
185   iul-sep 2015   25 de ani de experiență electorală postcomunistă
186   oct-dec 2015   [Număr deschis]
187   ian-mar 2016   Colectiv - cauze și efecte în societatea românească
188   apr-iun 2016   Reforma politică
Textele vor fi trimise redacţiei, pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
conform graficului prezentat la rubrica ANUNŢURI


CUPRINS

NUMĂR DESCHIS

Bogdan Ficeac - Unhappy Between Worlds Cultures and People in the Post-Communist Transition – an Ethological Approach [pdf]

Andrei Tinu

-

Poziția actorilor politici internaționali față de primăvara de la Praga [pdf]

Dan Drăghia

-

O perspectivă teoretică asupra contestării politice [pdf]

Ioana Muntean

-

Selecția și recrutarea elitelor parlamentare [pdf]

Adrian Basarabă și Mihai-Cristian Cojocaru

-

Methods for Converging the Romanian Economic Policy with the Circular Economy Model in the Context of Romania's European Integration [pdf]

Dana Raluca Buturoiu și Liliana Lupescu

-

Minimal Effects or Not YET? Do Media Still Have a Role on Audiences’ Political and Social Involvement? [pdf]

Alexandru Florian

-

De la Ion Antonescu la „Sfinții închisorilor”. Embleme extremiste pe spațiul public [pdf]

Sebastian Țoc și Andreea Gheba

-

Family Background, Gender and Reading Achievement in Romania [pdf]

Teodora-Maria Daghie

-

Migration AND Development in Post-Totalitarian Argentina [pdf]

Enache Tușa

-

Școala sociologică de la București și mișcarea monografică din Dobrogea în secolul al XX-lea [pdf]

Marius Stan

-

The Intersection between Art and Politics in Interwar Romania [pdf]

Silviu Petre

-

Educația cavalerilor în Evul Mediu. Schiță comparativă între Occident și Bizanț [pdf]


RECENZII

Nicolae Drăguşin

-

Critica religioasă a socialismului și anti-modernitatea politică la René Guénon [pdf]
René Guénon, Autoritate spirituală și putere temporală

Ionela Gavril

-

Cum influențează întrebările parlamentare orale angajamentul cetățenilor [pdf]
Rob Salmond, „Parliamentary Question Times. How Legislative Accountability Mechanism Affect Mass Political Engagement“

 

7 mai 2012 -
Sfera Politicii este o revistă care respectă prevederile din
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului; ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 07 mai 2012
Pentru Sociologie, Ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţele comunicării, bazele de date interna-ţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge,
Scopus,

EBSCO,
ProQuest,
JStor,
Cairn,
ERIH,

DOAJ,
Persée,
ProjectMuse,
Hein Online,

SpringerLink,
RePEC,
PA@BABEL,

IBSS

În conformitate cu Indicatorul 2, o revistă indexată în BDI trebuie să fie indexată în minimum trei din bazele de date prezentate mai sus.
Revista Sfera Politicii este indexată în:
a) DOAJ
b) EBSCO
c) Proquest
În conformitate cu Indicatorul 2, fiecare articol (unic autor) publicat în revista Sfera Politicii va primi cu 4 puncte, la evaluarea pentru accederea la gradele de conferenţiar, profesor, respectiv, cs.2 şi cs.1.
Ordinul Nr.3697 din 10.04.2012 publicat în Monitorul Oficial din 7 mai 2012 (pp.7-9)
Poate fi accesat la adresa indicată mai jos.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2012/aug/13_14_28_43Criterii_Conf_Prof_OG_3697_2012.pdf