Dosar electoralAlegerile Marii Uniri – noiembrie 1919.
Lista completă a parlamentarilor aleși

 

ALEXANDRU RADU
[The National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest]

Abstract:
In November 1918, one year after the establishment of Great Romania, the first parliamentary elections took place in the four united Romanian provinces: the Old Kingdom, Bessarabia, Bukovina and Transylvania. 566 MPs were elected, based on a mixed-vote, and 239 senators, based on a majority vote. The Old Kingdom and Bessarabia provided 337 deputies and 138 senators; from Transylvania came 203 deputies and 86 senators; Bucovina elected 26 deputies and 11 senators. It resulted in a Parliament composed of 805 MPs nominated in this file.

Keywords: Great Romania; 1919 Parliamentary Elections; Elected MPs

 

Alegerile pentru parlamentul Marii Uniri s-au fost desfășurat în prima decadă a lunii noiembrie 1919, corpul electoral fiind convocat în zilele de 2, 3 și 4 noiembrie pentru alegerea Adunării deputaților și în zilele de 7 și 8 noiembrie pentru alegerea Senatului, iar pe 9 noiembrie au avut loc alegerile din colegiile universitare.[1]

Sub aspect formal, alegerile parlamentare din 1919 au avut la bază Decretul nr. 3.402 cu privire la desfășurarea alegerilor pentru Adunarea deputaților și Senat din 14 noiembrie 1918[2], operă juridică a guvernului condus de Constantin Coandă inspirată de legea belgiană din 1893, Decretul nr. 3.620 cu privire la alegerile pentru Adunarea deputaților și Senat din Bucovina din 24 august 1919, elaborat de Consiliul Dirigent din Transilvania, și Decretul nr. 3.621 cu privire la desfășurarea alegerilor din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș din 24 august 1919, inițiat de guvernul Brătianu.[3]

Totodată, acestea au fost primele alegeri din istoria României bazate pe principiul votului universal. Principiul a fost consacrat prin revizuirea articolelor 57 și 67 ale Constituției din 1866 în vara anului 1919[4], dând materialitate programul reformator inițiat de liberali încă înainte de declanșarea Primului Război Mondial[5]. Cum însă articolele constituționale 58-66 și 68-81 continuau să reglementeze votul cenzitar, exista „o contradicție între textele noi și cele vechi ale Constituției, care practic se rezolva prin prioritatea principiilor asupra soluțiilor”[6]. Cu toate acestea, soluțiile legislative subsecvente au confirmat doar parțial principul votului universal în sensul legiferării votului universal bărbătesc[7]. Să remarcăm însă că votul era definit ca egal, direct și secret[8], semn al modernității politice ce marca ruptura cu trecutul așa-numitului sufragiu universal limitat[9], în fond, un vot cenzitar, practicat până în 1919. În plus, normele electorale prevedeau obligativitatea votului, intenția legiuitorului fiind de a limita fenomenul absenteismului.

Având aspectul unui triptic, legislația electorală a statuat un sistem electoral de factură particulară, diferențiat nu doar pe Camere, ci și pe regiuni. Astfel, pentru alegerea deputaților din Vechiul Regat și Basarabia a funcționat un scrutin de tip proporțional (RP), individualizat prin votul cu panașaj, cu utilizarea metodei d’Hondt pentru repartizarea mandatelor în cele 43 de circumscripții electorale plurinominale. Totodată, pentru alegerea senatorilor legiuitorul a reglementat un sistem electoral de tip pluralitar (cu majoritate relativă) desfășurat în circumscripții plurinominale. Pe de altă parte, alegerea atât a deputaților, cât și a senatorilor deopotrivă din Bucovina și Transilvania s-a făcut în baza unui mod de scrutin majoritar uninominal[10], cu specificul transilvănean al candidaturilor unice[11]. Așadar, membrii Adunării deputaților au fost aleși printr-un scrutin de tip mixt, care a combinat procedurile proporționale și majoritare în următoarele proporții: 348 de mandate (61,48%) au fost repartizate prin metoda d’Hondt, iar restul de 218 (38,52%), prin cea a pluralității. Cu specificul neomogenității regionale, astfel că proporționalitatea electorală s-a aplicat în cele 43 de circumscripții plurinominale din Vechiul Regat și Basarabia, ca și în cele 5 circumscripții orășenești speciale din Bucovina și Transilvania, în timp ce formula majoritară a fost proprie circumscripțiilor uninominale în care au fost divizate județele din Bucovina și Transilvania, în număr de 218. La rândul ei, camera superioară a fost compusă în urma aplicării principiului reprezentării majoritare, senatorii proveniți din Vechiul Regat și Basarabia fiind aleși în circumscripții plurinominale în baza majorității relative, în timp ce cei din Bucovina și Transilvania, în circumscripții uninominale în baza majorității absolute. Schematic, sistemul electoral este prezentat în tabelul de mai jos.

Caracteristicile sistemul electoral

Adunarea deputaților

Senat

Mod de scrutin

Mixt (combinat)

Majoritar

Circumscripții

48 plurinominale;

218 uninominale

101 uninominale;

43 plurinominale

Metoda

d’Hondt;

majoritate absolută

majoritate absolută;

majoritate relativă

Vot

cu panașaj;

uninominal

uninominal;

cu panașaj

În total, au fost aleși 805 parlamentari, 566 membri în Adunarea deputaților și 239 în Senat, camera superioară fiind completată cu mandatele de drept prevăzute de legislație. Din cei 566 de deputați, 337 au provenit din Vechiul Regat și Basarabia, 203 din Transilvania și 26 din Bucovina. Din cei 239 de membri ai Senatului, 140 au provenit din Vechiul Regat și Basarabia, 87 din Transilvania și 12 din Bucovina.

Judecându-l din perspectiva regulii rădăcinii cubice, vom observa că parlamentul ales în 1919 intră în categoria parlamentelor supradimensionate, corespunzând unei populații de peste 11 ori mai numeroase[12]. Dar supradimensionarea parlamentului din 1919 trebuie corelată cu misiunea forului legislativ ales atunci, aceea de a conferi o largă legitimitate populară validării parlamentare a actelor Marii Uniri.

Dimensiunea parlamentului ales în 1919

Adunarea deputaților

Senat

1 deputat/ 30.000 loc

1 senator/ 70.000 loc.

Vechiul Regat și Basarabia

337

138

Bucovina

26

11

Transilvania

203

86

Mandate universitare

-

4

Total

566

239

Total Parlament

805

În competiția pentru ocuparea celor 805 de locuri ale primului parlament al României Mari au intrat peste 20 grupări politice, însă cu o distribuție regională neuniformă a candidaturilor. Numărul maxim de competitori electorali a fost înregistrat în Vechiul Regat și Basarabia. Aici au candidat partidele politice tradiționale – Partidul Național Liberal și Partidul Conservator Progresist (fostul Partid Conservator) – dar și cele nou constituite, precum Partidul Țărănesc, Partidul Naționalist-Democrat sau gruparea liberalilor dizidenții, plus diferite alianțe politice locale[13]. Aceste forțe politice au lipsit practic din competițiile electorale din celelalte două provincii românești, fiecare monopolizată de candidații câte unui partid regional: Partidul Național Român, în Transilvania, respectiv Partidul Democrat al Unirii, în Bucovina, acestea, la rândul lor, absente din vechiul teritoriu. Ca atare, deși cu finalitate unică, alegerile din 1919 au reunit, în fapt, procese electorale distincte și sub aspectul politic-partizan. Totuși, elementul comun l-a reprezentat prezența candidaților independenți, într-un număr relativ important.

Fără Transilvania, regiune pentru care lipsesc datele, la alegerile pentru Adunarea deputaților s-au prezentat 1.324.563 din cei 1.916.225 cetățeni cu drept de vot înscriși în listele electorale, adică 69,12%, în condițiile legiferării votului obligatoriu[14]. În cazul Senatului prezența la vot a fost ușor superioară, ajungând la 75,36%, votând 724.876 de cetățeni din cei 961.824 înscriși în listele electorale. Totodată, ponderea voturilor valabil exprimate pentru alegerea senatorilor a depășit 80%, fiind cu circa 10 procente mai mare decât în cazul alegerii deputaților, diferența putând fi pusă, în principal, pe seama complexității sporite a procesului votării pentru prima Cameră.

Soldate cu o „surpriză totală”[15], alegerile au consemnat victoria Partidului Național Român (PNR), din Transilvania, în dauna liberalilor, inițiatorii și organizatorii acestora. Favorizat de poziția sa monopolistă din Transilvania, PNR și-a adjudecat circa o treime din mandatele parlamentare naționale. A fost urmat de gruparea politică țărănistă (Partidul Țărănesc împreună cu Partidul Țărănesc din Basarabia) care a obținut aproape un sfert din locurile parlamentare. Partidul Național Liberal a completat podiumul, primind circa o pătrime din mandate. Celelalte grupări politice participante la alegeri și-au împărțit restul de locuri din Parlament, însă în proporții modeste. Priviți ca un grup politic, independenții au reușit să se plaseze practic înaintea tuturor acestor grupări politice minore.

Rezultatele alegerilor parlamentare din 1919. Votul politic

Adunarea deputaților

Senat*

Nr. mandate

% mandate

Nr. mandate

% mandate

P. Național Român

172

30,39

80

34,04

P. Țărănesc

130

22,97

58

24,68

P. Național Liberal

98

17,31

51

21,70

P. Democrat al Unirii

20

3,53

7

2,98

P. Naționalist Democrat

14

2,47

6

2,55

P. Conservator Progresist

13

2,30

7

2,98

Liga Poporului

11

1,94

4

1,70

Disidenții liberali

9

1,59

0

0

P. Socialist

7

1,24

0

0

U. Democrației Naționale

6

1,06

2

0,85

Alții

86

15,19

20

8,51

Independenți

Total mandate

566

100

235

100

 
*fără mandatele universitare

 

*

Primul Parlament al României Mari (1919-1920)
Lista deputați și senatori aleși pe circumscripții electorale

Județul Alba de Jos

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 8 circumscripții uninominale

1. Dr. Octavian Pria

2. Dr. Iuliu Maniu

3. Zaharia Muntean

4. Dr. Alex. Nicolescu

5. Alexandru Vaida-Voevod

6. Dr. Ioan Cotor

7. Dr. Ionel Pop

8. Eugen Goga

SENAT – 3 circumscripții uninominale

1. Ioan Teculescu

2. Dr. Laurențiu Pop

3. Dr. Isidor Marcu

Județul Arad

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 12 circumscripții uninominale;
o circumscripție plurinominală (2 locuri) pentru orașul Arad

1. Iosef Carl (Karl)[16]

2. Dr. Adrian Popescu

3. Dr. Iustin Monția

4. Dr. Ioan Suciu / Nicolae Lăzărescu[17]

5. Dr. Ștefan Pop

6. Vasile Goldiș

7. Dr. Aurel Grozda

8. Dr. Alex. Stoinescu

9. Dr. Eugen Costina

10. Aurel Novac

11. Cornel Iancu

12. Dimitrie Nica

13. Vasile Goldiș / Toma Stelian

14. Sever Miclea


SENAT – 6 circumscripții uninominale

1. Dr. Aurel Damian

2. Dr. Cornel Ardelean

3. Dr. Lazăr Ghebeleș

4. Dr. Iacob Hotăran

5. Iuliu Gropșoreanu

6. Procopiu Givulescu

Județul Argeș

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Grigore T. Coandă / Radu Beleu

2. Nicolae Enescu

3. Marin Marinescu

4. Gheorghe Pitică

5. Nicolae P. Niculescu-Lungu

6. Preot Lazăr Niculescu

7. Dumitru Enăchescu

8. Vintilă I. C. Brătianu / Ion I. Purcăreanu


SENAT – o
circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Grigore T. Coandă

2. Alex. Vlădescu

3. Niță Gheorghe

Județul Bacău

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Ion Borcea

2. Constantin Nădejde

3. Ion Chiriac

4. Cristea Cristoveanu

5. Grigore A. Mârza

6. Eduard Racoviță

7. Mircea Th. Cancicov

8. Niculae D. Ghica (Ghica-Comănești)


SENAT – o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Alex. Constantinescu

2. Nicolae Botez

3. Leon Sachelarie

Județul Bălți

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (12 locuri)

1. Ion Rusu

2. Ioan Pelivan

3. Anton Crihan

4. Alexandru Nața (Mâță)

5. Ion Buzdugan

6. Eftimie (Efim) Popovici

7. Gherman Pântea

8. Dionid Calistru

9. Costache Leancă

10. Ilie Frunză

11. Grigorescu Bolocan

12. Arseni Carașevici


SENAT – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Dumitru Vrabie

2. Ștefăniță Teodosie

3. Andrei I. Stroescu

4. Ioan D. Leahu

5. Gen. Alexe Anastasiu

Județul Bichiș

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Ioan I. Ardelean

2. Gheorghe Hrabovschi

SENAT – o circumscripție uninominală

1. Dr. Dimitrie Barbu

Județul Bihor

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 17 circumscripții uninominale; o circumscripție plurinominală (2 locuri) pentru orașul Oradea

1. Dr. George Crișan

2. Dr. Constantin Pavel

3. Petru I. Pop

4. Dr. Aurel Lazăr

5. Dr. Aurel Pintea

6. Dr. Ioan Iacob

7. George Moroianu

8. Iuliu Kiș

9. Dr. Nicolae Roxin

10. Dr. Dimitrie Lascu

11. Dr. Grigorie Egry

12. Dr. Teodor Popa

13. Sever Sălăgian

14. Contele Clar Nesemrode

15. Emeric Vaina

16. Lazăr Iacob

17. Niculae Firu

18. Dr. Justin Ardelean

19. Dumitru Ionaș


SENAT – 8 circumscripții uninominale

1. Dr. Coriolan Pop

2. Partenie Cosma

3. Dr. Andrei Ilia

4. Dr. Gavril Cosma

5. Romul Ciorogariu

6. Dr. Valeriu Braniște

7. Andrei Horvath

8. Mihail Pavel

Județul Bistrița-Năsăud

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 5 circumscripții uninominale

1. Dr. Victor Onișor

2. Dr. Arthur Connerth

3. Dr. Victor Moldovan

4. Dr. Laurențiu Oanea

5. Iulian Marțian


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Dr. Ioan Păcurariu

2. Ion Pop

Județul Botoșani

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Toader Țigău

2. David Ion Șerpeanu

3. Octav Lupașcu

4. Io(an Simionescu

5. Ramiro C. Savinescu

6. Panait Vizanti


SENAT – o circumscripție uninominală (3 locuri)

1. A. C. Cuza / Petre Irimescu

2. Ariton Iacobeanu

3. Victor Miclescu

Județul Brașov

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. Vasile Saftu

2. Mihai Popoviciu

3. Voicu Nițescu

4. Fritz Connerth


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Lutz Korodi

2. Dr. Iosef Blaga

Județul Brăila

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Leonte Moldovanu

2. Matei Sassu

3. Ștefan Periețeanu

4. Ion Paraschivescu

5. Petre Bălan

6. Grigore Căldăruș


S
ENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Ion I. C. Brătianu / Alexiu Constantin

2. Balaban Bălăbănescu

Județul Buzău

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (9 locuri)

1. Vasile Antonescu

2. A. C. Cuza / Ion Gănescu

3. Dumitru Sârbescu

4. Preot Dumitru Nicolaescu

5. Dr. Constantin Angelescu

6. Justin Stănescu

7. George Georgescu / Al. Ionescu-Brădeanu

8. George N. Orleanu

9. Pompiliu Ioanițescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Gen. Benone I. Anastasiu

2. Titus N.I. Constantinescu

3. Tudorache Teodorescu

4. Plutarh Mareș

Județul Cahul

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (7 locuri)

1. Constantin F. Petrescu

2. Iacob Algauzean

3. Teodor Donciu

4. Haralambie Vizanti

5. Ion Inculeț / Ștefan Holban

6. Nicolae Suruceanu

7. Gheorghe Gâsca


SENAT –
o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Nicolae Mocanu

2. Alexandru Narli

3. Ioan Balbareu

Județul Caliacra

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Mustafa Riza Hagi Mehmet

2. Chiured Ali Memet

3. Ahil N. Pineta

4. Ermil A. Pangrati

5. Gh. Panoitescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. George Georgescu

2. Vasile Holevici

Județul Caraș-Severin

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 17 circumscripții uninominale

1. Antoniu Mocioni

2. Dr. George Gârda

3. Dr. Victor Biberia

4. Dr. Avram Imbroane

5. Dr. Trifon Lația

6. Dr. Caius Brediceanu

7. Dr. Tiberiu Brediceanu

8. Eugen Muntean

9. Romulus Molin

10. Dr. Liviu Cigăreanu

11. Dr. Alexandru Morariu

12. Dr. Aurelian Vălean

13. Dr. Traian Vina

14. Dr. Ioan Sârbu

15. Ionel Mocioni

16. Ion Păsuică

17. Ion Simu


SENAT – 7 circumscripții uninominale

1. Sebastian Olariu

2. Gheorghe Popovici

3. Arhimandrit Filaret Mustea

4. Dr. Traian Bădescu

5. Gh. Jianu

6. Ioan Marcu

7. Dr. Petre Corneanu

Județul Câmpu-Lung

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Iorgu Toma

2. Vasile Lițu


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Nistor Andronicescul

Județul Cenad

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Uros Păteanu

2. Petru Parseu

3. Ilie Stan

4. Pavel Veselschi


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Ludovic Bauer

Județul Cernăuți

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale; o circumscripție plurinominală (3 locuri) pentru orașul Cernăuți

1. George Băncescu

2. Constantin Vasile Morariu

3. Teofil Simionovici / Ion C. Grădișteanu

4. Vasile Marcu, dr.

5. Norbert Kipper


SENATOR – două circumscripții u
ninominale; o circumscripție uninominală universitară

1. Teofil Simionovici

2. Iacob Hecht

3. Nicolae Cotlarciuc

Județul Cetatea Albă

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (12 locuri)

1. Ion Inculeț

2. Ștefan Ciobanu / Evzei Boiancencu

3. Daniel Bitlan

4. Temistocle Duma

5. Teodor Dimof

6. Daniel Erdiman

7. Gheorghe Mare

8. Liviu Marian

9. Nichifor Călărași

10. Sergiu Niță

11. Constantin Stere

12. Iohanes Gherstenberger


SENAT – o circum
scripție plurinominală (5 locuri)

1. Andrei Vilmer

2. P. S. Arhiereul Dionisie / Preot Vasile Tăureanu

3. Ștefan Teodorof

4. Vasile Covaleschi

5. Teodor Covalschi

Județul Chișinău

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (12 locuri)

1. Dr. Daniel Ciugureanu / Ion Opincă

2. Ion Pelivan

3. Vasile Țanțu / Niculae Chiril

4. Teodosie Cojocariu

5. Grigore Moldovanu

6. Constantin Bivol

7. Teodor Jereghie

8. Ion Costin

9. Vladimir Trofimov

10. Preot Ion I. Stâncă

11. Dimitriu I. Gheorghe

12. Ludovic Dauș


SENAT – o
circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Vasile Lascu

2. Zamfir Arbore

3. Alexandru Ursu

4. Teodor Parcu

5. Andrei Ghiaur

Județul Ciuc

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Aurel Esca

2. Dr. Emil Precup

3. Maurer Bela

4. Octavian C. Tăslăoanu


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Dr. Ioan Moșoi

2. Vasile Urzică

Județul Cojocna

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 9 circumscripții uninominale; o circumscripție plurinominală (2 locuri) pentru orașul Cluj

1. Dr. Emil Hațiegan (Hațegan)

2. Preot Aurel Muntean

3. Dr. Ioan Giugiu

4. Dr. Sever Dan

5. Alex. Russu

6. Dr. Eugeniu Bran

7. Alexandru Nemeș

8. Dr. Simeon Nemeș

9. Gavril Lungu

10. Dr. Emil Hațiegan

11. Dr. Aurel Socol


SENAT – 4 circumscripți
i uninominale; o circumscripție uninominală universitară

1. Dr. Aurel Isac

2. Ioan Pop

3. Ioan F. Negruțiu

4. Dănilă Ieronim

5. Alexandru Lepădat

Județul Constanța

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (7 locuri)

1. Constantin Alimănișteanu

2. Marcel Remus Opreanu

3. Nicolae Roșculeț

4. Paul Dobrescu

5. Lt.-col. Aurel Solacolu

6. Ion Bentoiu

7. Ion N. Roman


SENAT – o circumscripție uninominală (3 locuri)

1. Dr. Alexandru Pilescu

2. Mircea Solacolo-Troian

3. Ion Ioniță Dumitrescu

Județul Coțmani

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 3 circumscripții uninominale

1. Iosef Vihovici

2. Vasile Sniatinciuk

3. Dimitrie Țopa


SENAT – o circums
cripție uninominală

1. Victor Racoce

Județul Covurlui

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Mihail G. Orleanu

2. Alecu N. Dumitriu

3. Ștefan H. Ștefan

4. Nicolae Iorga / Anton Gâdei

5. Damian Drăgănescu

6. Ion Burbea


SENAT – o circumscripție plurin
ominală (2 locuri)

1. Spiridon Popescu

2. Aurel Scurtu

Județul Dâmbovița

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Christache Georgescu

2. Vasile V. Haneș

3. Ion Ciorănescu

4. Cezar I. Spineanu

5. Petre Popescu

6. Preot Const. Cercel

7. N. Constantinescu-Ciupele

8. Const. D. Dimitriu


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Preot Vasile Dumitrăchescu

2. Ion R. Dumitrescu

3. N.P. Tomescu

4. Mihalache M. Branca

Județul Dolj

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (14 locuri)

1. Constantin Neamțu / Gheorghe Vercescu

2. Ion Florescu

3. Mitu Stoenescu

4. Atanase N. Gancea

5. Iulian C. Vrăbiescu

6. Titu P. Andreescu

7. Niculae P. Romanescu

8. N. C. Popp

9. Alexandru Giulea / Petre Stănescu

10. N. B. Rioșeanu

11. Ștefan Velovan

12. Elie Săndoiu

13. Gen. Gheorghe Marcu

14. N. N. Murgășeanu


SENAT – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Constantin R. Geblescu

2. Dr. Ilie Antonini

3. Mihai Policrat

4. Ion Ștefănescu

5. Spiridon Filimon

6. Preot Niculae Bârzeanu

Județul Dorohoi

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Neculai Buțureanu / Andrei C. Dumitraș

2. Panaite Panaitescu

3. Preot Constantin Răileanu

4. Ion Duzinschi

5. Ion Atanasiu

6. Neculai A. Stoianovici


SENAT – o circumscripție plurinominală ( 2 locuri)

1. A. C. Cuza/ Matei Cantacuzino

2. Ion Sandu Rotaru

Județul Durostor

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Nicolae Petrescu-Comnen

2. Dr. Tașcu Pucerea

3. Petre Missir

4. Mehmet Fehmi Mustafa

5. Mahmut Sadca


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Dr. Pericle Papahagi

2. Gheorghe Ionescu

Județul Făgăraș

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. Gheorghe Comșa

2. Romul Taflan

3. Dr. Dănilă Vasu

4. Ion Clinciu


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Nicolae Borzea

2. Iancu Mețian Zernești

Județul Fălciu

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Dr. Nicolae Lupu / Gavril Chelariu

2. Constantin Al. Holban

3. V. Băltănoiu


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Petrache I. Ploaie

Județul Gorj

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (7 locuri)

1. Gheorghe Tătărăscu

2. Constantin Neamțu

3. Ion Mateescu

4. Vasile Arjoceanu

5. Aristică Schileru

6. Grigore N. Iunian

7. Ștefan Bobancu


SENAT – o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Dr. Dumitru Culcer

2. Gheorghe Stolojan

3. Preot Ilie Roșoagă

Județul Gura Humorului

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Dumitru Gavrilescu

2. Dr. Romul Reuț


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Ion Stârcea

Județul Hotin

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (10 locuri)

1. Dr. Daniel Ciugureanu

2. Iancu Meilic Meilicsohn

3. Alexandru Morariu

4. Policarp Bețeanu

5. Pavel Kitaigoroski

6. Constantin Siemenițki-Lungu

7. Mihail Calistru

8. Ștefan Scutelnicu

9. Nae Constantin

10. Profir Fala


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Elizei Boiariu

2. Ștefan Bobic

3. Nicolae Dilion

4. Meer Landwigher

Județul Hunedioara

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 14 circumscripții uninominale

1. Dr. Nerva Oncu

2. Dr. Nicolae Bălan

3. Dr. Petre Groza

4. Ștefan Meteș

5. Dr. Vlad Aurel

6. Dr. Vlad Aurel

7. Dr. Romul Boca

8. Vasile C. Osvada

9. Valer Bociat

10. Dr. Victor Bontescu

11. Anastase Daju

12. Ioan Duma

13. Dr. Sebastian Bornemisa

14. Ion Mota


SENAT – 6 circumscripții uninominale

1. Ioan Vulcu

2. Iosef Morar

3. Traian Longin-Hossu

4. Constantin Baicu

5. Nicolae Zugravu

6. Leo Parasca

Județul Ialomița

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Constantin Banu

2. Sima Niculescu

3. Nicolae Poenaru-Iatan

4. Ilie Lupu

5. Mihail Berceanu

6. Diaconu Al. Dobrescu

7. Gheorghe Cristodorescu

8. Ilie Miulescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Mihai E. Negreanu

2. Vladimir Atanasovici

3. Nicolae N. Seceleanu

Județul Iași

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (7 locuri)

1. Gheorghe G. Mârzescu

2. Eugen Herovanu

3. Constantin G. Toma

4. A. C. Cuza

5. Preot Ioan Țincoca

6. Paul Bujor / Gheorghe Ciobanu

7. Antoniu Lascăr


SENAT – o circumscripție plurinominală (3 locuri); o circumscripție uninominală universitară

1. Constantin B. Penescu

2. Dr. Mihai Manicatide

3. Athanasie A. Gheorghiu

4. Paul Bujor

Județul Ilfov

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (23 locuri)

1. Vintilă I. C. Brătianu

2. Ion Th. Florescu

3. Simion C. Mândrescu

4. Constantin Cernescu

5. George M. Corbescu

6. Nicolae G. Saita

7. Iuliu Valaori

8. Ilie I. Niculescu-Dorobanțu

9. Constantin A. Panaitescu

10. Cezar Th. Pascu

11. Constantin G. Costaforu

12. Nicolae Dumitru Cocea

13. Dr. Nicolae Lupu

14. David Emmanoil

15. Ion Teodorescu

16. Toma Dragu

17. Gheorghe Cristescu / Alexandru Oprescu

18. Ilie Moscovici

19. Vasile M. Kogălniceanu / G. Scraba

20. Octavian Lugoșanu

21. Nicolae Zanne

22. Dr. Cristea G. Gheorghian

23. Alexandru Marghiloman


SENAT – o
circumscripție plurinominală (10 locuri); o circumscripție uninominală universita

1. Gen. Dimitrie Lambru

2. Mihail Pherekyde

3. Constantin Nacu

4. Ion Dumitrescu-Procopie

5. Dr. Ștefan Bogdan

6. Emanuel Culoglu

7. Emil C. Petrescu

8. Nicolae Filiti

9. Preot C. Dumitrescu

10. Marin Jianu

11. George Murnu

Județul Ismail

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Ștefan Ciobanu

2. Ștefan A. Untilă

3. Ion I. Tomov

4. Mihail Vântu

5. Toma Bejan


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. P.S. Dionisie Ismaileanu

2. Moscini Volovschi

Județul Maramureș

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 9 circumscripții uninominale

1. Dr. Vasile Lucaciu

2. Gavril Iuga

3. Constantin Papuc

4. Vasile Pop

5. Gheorghe Bilașco

6. Constantin Lucaciu

7. Iosif Pop

8. Teodor Bogatei

9. Oreste Dinitchi


SENAT – 4 circumscripții uninominale

1. Ilarie Boroș

2. Alexandru Cuza Anderco

3. Dr. Victor Ioareș

4. Dr. Iosef Pop senior

Județul Mehedinți

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (10 locuri)

1. C. Gh. Bazavan

2. G. I. Fortuneanu

3. I. C. Anghelescu

4. Preot Ion Runcanu

5. Gr. Ruptureanu

6. Richard Franasovici

7. P. Gârboviceanu

8. Pompiliu Băbeanu

9. Constant Georgescu

10. Nicolae D. Spineanu


SENAT – o circumscripție plu
rinominală (4 locuri)

1. D. Stăncescu

2. Gen. M. Brătuianu

3. Constantin Armașu

4. I. L. Gogan

Județul Muscel

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Alexandru Mușetescu

2. Ion Mihalache

3. Preot Nicolae Mănescu

4. Iosif Catrinescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Ion Hera

2. Iancu Enescu

Județul Mureș-Turda

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 8 circumscripții uninominale

1. Nicolau Vulcu

2. Dr. Aurel Baciu

3. Ioan Montani

4. Alex. Lupeanu

5. Dr. Aurel Dobrescu

6. Gheorghe Popp

7. Florea Bogdan

8. Vasile Sava


SENATORI

1. Vasile Suciu

2. Vasile Duma

3. Emil Alexandrescu-Cormos

Județul Neamțu

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Dr. Alexandru Comaniță

2. Dr. Ion Costinescu

3. Leon Psepelinschi

4. Leon Mrejeriu

5. Alexandru Naum


S
ENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Neculai Lazaridi

2. Ștefan Potop

Județul Odorheiu

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. Iosef Fáy

2. Gabor Szabo

3. Moses Pethoe

4. Eugen Savu


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Ludovic Daniel, baron

2. Victor Trupel

Județul Olt

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Dumitru G. Căpățâneanu

2. Ion Vișoianu

3. Marin Ilinca / Radu Popescu

4. Milau Ionescu-Berbecaru

5. Simion Vergulescu

6. Alexandru Alimănișteanu


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Nicolae Trandafirescu

2. Preot Dumitru Brumușescu

Județul Orhei

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (11 locuri)

1. Preot Pavel Gugiuma

2. Nicolae Iorga

3. Vasile Bârca

4. Pantelimon Halippa / Andrei Găină

5. Vasile Muscinski

6. Ioan Plămădeală

7. Ion Zaporojan

8. Ion Morariu

9. Anton Sârbu

10. Eugeniu Niță

11. Chiril Guiciujna


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Oreste Rutacov

2. Alexei Sibirski

3. Ioan Danga

4. Ion Vulpe

Județul Prahova

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (13 locuri)

1. Dem. I. Nicolaescu

2. Ion Ionescu-Quintus

3. Constantin Ionescu-Lungu

4. Spirea N. Sorescu

5. Constantin Papazol

6. Gheorghe C. Fotescu

7. Dumitru Munteanu-Râmnic

8. Toma Voiculescu

9. Stan Morărescu

10. Ion Dima

11. Alexandru Dobrogeanu

12. Alexandru Dunăreanu

13. Gheorghe Cristescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Nicolae Iorga

2. Dumitru Munteanu-Râmnic

3. Stan Morărescu

4. D. Bazilescu-Drajna

5. Andrei Niculescu-Păcureți

Județul Putna

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Ion P. Rădulescu-Râmnic

2. Paraschiv Bogdan Chiriță

3. Ioan Ciocârlan

4. Nicolae D. Chirculescu

5. Vasile Stănescu-Putna

6. Simion Mehedinți


SENAT – o circumscripție plurinomina
lă (2 locuri)

1. N. N. Săveanu

2. Alexandru Constantinescu / Duiliu Zamfirescu

Județul Rădăuți

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 3 circumscripții uninominale

1. Dr. Iancu Nistor

2. Dr. Vasile Bodnărescu

3. George Tofan


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Dr. Nicu Carabioschi

Județul Râmnicu-Sărat

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Constantin C. Brăescu

2. Vespasian Pella / P. Dorobanțu

3. Niculae Bratosin

4. Gh. Grigorescu-Sihlea

5. Alex. I. Zamfirescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Constantin C. Brăescu / Alexandru Averescu, gen.

2. Vespasian I. Pella

Județul Roman

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Dr. Ion Manolescu

2. Alex. Ciocanelli

3. Emilian Flor

4. Dimitrie Tacu


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Gheorghe Zarifopol

2. V. V. Ionescu-Galbeni

Județul Romanați

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Ion (Ioan) C. Popescu

2. Andrei Grigorescu

3. I.N. Micescu

4. Virgil Marineanu (Marinescu)

5. T. T. Oroveanu

6. I. Florian

7. Sebastian Radovici

8. Const. Basarab Brâncoveanu


SENAT –
o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Teodor Popescu

2. C. Mustață

3. Petre Rădulescu-Tudoran

Județul Sălagiu

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 8 circumscripții uninominale

1. Dr. Coriolan Șteer

2. Dr. Alexandru Aciu

3. Dr. Victor Delen

4. Teodor Mureșan

5. Dr. Gavril Osian

6. Dr. Vasile Giurco

7. Dr. Vasile Caba

8. Adrian Pop


SENAT – 3 circumscripții uninominale

1. Dr. Alexa Ghetie

2. Iuliu Coroian

3. Dr. Mihai Pop

Județul Sătmar

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 14 circumscripții uninominale

1. Dr. Vasile Lucaciu

2. Dr. Teofil Dragoș

3. Constantin Lucaciu

4. Dr. Augustin Mircea

5. Dr. Berl (Bela) Lengyel

6. Dr. Cornel Pop

7. George Vălean (Vâlcan)

8. Iuliu Pop

9. Andrei Doboș

10. Dr. Eugeniu Barbu

11. Dr. Aurel Nilon

12. Ionel Comșa

13. Ioan Săvârșiu

14. Vasile Ardelean


SENAT – 6 circumscripții uninominale

1. Gavril Barbul

2. Alex. Pocol

3. Florian Stan

4. Alexandru Stan

5. Romul Marchis

6. Dr. Ludovic Kerestszeghi

Județul Sibiu

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 6 circumscripții uninominale

1. Dr. Octavian Goga

2. Ioan Lepădat

3. Dr. Ioan Lupaș

4. Dr. Constantin Bucșan

5. Dr. Lucian Borcea

6. Rudolf Brandsch

7. Dr. Iulius Orendi


SENAT – 3 circumscripții uninominale

1. N. Ivan

2. Dr. Octavian Rusu

3. Dr. Ilie Beu

Județul Sirete

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Amfilochie Burac

2. Aurelian Moldovanu


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Dr. Alexandru Hormuzachi

Județul Solnoc-Dobâca

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 10 circumscripții uninominale

1. Andrei Ludu

2. Dr. Ioan Oltean

3. Octavian Pavelea

4. Mihail Baciu

5. Iosef Macavei

6. Dumitru Manu

7. Romul Micsa

8. Dr. Ioan Boca

9. Dr. Victor Munteanu

10. Dr. Clement Barbu


SENAT – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. Teodor Mihali

2. Dr. Octavian Domide

3. Vasile Borgovan

4. Teodor Herman

Județul Soroca

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (12 locuri)

1. Pantelimon Halippa

2. Vasile Secară

3. Petru Sfeclă

4. Andrei Scobiola

5. Vasile Munteanu

6. Teodosie Barca

7. Vasile Bivol

8. Leon Rusu

9. Grigore Cazacliu

10. Ilarion Calistru

11. Teofil Iancu

12. Pantelimon Goian


SENAT – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Victor Caisan

2. Dimitrie Loghinescu

3. Constantin Moțoc

4. Simion Culic

5. Vasile Sarbala

Județul Storojineț

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Dr. Aurel Morariu

2. Vasile Ungurean


SENAT – o circumscrip
ție uninominală

1. Pavel Percec

Județul Suceava (Bucovina)

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Filaret Doboș

2. Mihai Cormoș


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Dr. Teofil Lupu

Județul Suceava (Regat)

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Ion Zelea Codreanu

2. Vasile Tomegea

3. Toader Crețu

4. Ștefan Gh. Dimitriu

5. Ștefan C. Ioan


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Dr. Corneliu Șumuleanu

2. Toader Arsintescu

Județul Târnava Mare

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 6 circumscripții uninominale

1. Ioan Agârbiceanu

2. Dr. Alex. Vasu

3. Ioan Iosef

4. Dr. Hans Otto Roth

5. Artur Poloni

6. Wilhelm Binder


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Dr. Iohan Wolf

2. Patriciu Pintea

Județul Târnava Mică

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. Romul Boilă

2. Dr. Harie Holom

3. Dr. Ioan Bianu

4. Mihail Ambrozi


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Emil Pop

2. Adolf Schullerins

Județul Tecuci

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (5 locuri)

1. Ion G. Beldie

2. Ion Răducan

3. Preot Teodor Brăescu

4. Vasile Enache Andrei

5. Ion Cârlan


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Neculai O. Popovici-Lupa

2. Gheorghe Gâlcă

Județul Teleorman

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (10 locuri)

1. Ilie Georgescu

2. Eduard Mirto

3. Marin Bunescu

4. Ion Ionescu Lița

5. Petre Ghinescu

6. Preot Florea Drăghici

7. Virgil Madgearu

8. Constantin Miu

9. Marin Oprescu

10. Nicolae Racotă


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Ion Georgescu

2. Marin M. Burtan

3. Preot Sachelarie I. Voicescu

4. Preot Ivan (Ion) Marinescu

Județul Tighina

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (9 locuri)

1. Teodor Huțu

2. Pantelimon Erhan

3. Dumitru Dragomir

4. Potop Bulat

5. Vasile Stroescu

6. Ion I. Văluță

7. Constantin Sidoreanu

8. Nicolae Stoianoglu

9. Alexandru Văleanu


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Ion Zabangi

2. Ștefan Bolocan

3. Pavel Rusu

4. Vasile Postolache

Județul Timiș-Torontal

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 16 circumscripții uninominale; o circumscripție plurinominală (2 locuri) pentru orașul Timișoara

1. Dr. Constantin Misici

2. Dr. Pompil Ciobanu

3. DR. Constantin Morariu

4. Dr. Lucian Georgevici

5. Sever Bocu

6. Augustin Ghilezan

7. Dr. Avram Imbroane

8. Ion Raumeanțu Patrichie

9. Teodor Bucurescu

10. Ion Oprea

11. Ion Demian

12. Iosef Gabriel

13. Dr. Ștefan Frecot

14. Ion Tengler

15. Dr. Peter Kausch

16. Dr. Heinric Auwenner

17. Dr. George Adam

18. Iosif Kremer


SENAT – 7 circumscripții uninominale

1. Hemsich Bader

2. Wilhelm Koponi

3. Karl Von Moeller

4. Fabriciu Marolla

5. Emanuel Ungureanu

6. Silviu Bichigean

7. Gherasim Șerb

Județul Trei Scaune

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 4 circumscripții uninominale

1. Dr. David Caudiu

2. Dr. András Feket

3. Endre Morvay (Andrei Morvay)

4. Aurel Nistor


SENAT – 2 circumscripții uninominale

1. Vasile Mosora

2. Dr. Ioan Herepel

Județul Tulcea

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (6 locuri)

1. Nicolae I. Georgescu

2. Preot Petre Ianculescu

3. Ghe. I. Cristea

4. Mihalache Rusu

5. Nichita Bonjug

6. Ion N. Drăghici


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Ștefan Borș

2. Brutus Cotovu

Județul Turda Arieș

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 7 circumscripții uninominale

1. Dr. G. Pătaceanu

2. Iuliu Capalnian

3. Dr. Valer Moldovan

4. Iuliu Moldovan

5. Dr. Ioan Boeriu

6. Dr. Andrei Nicola

7. George Mărie


SEN
AT – 3 circumscripții uninominale

1. Dr. Ioan Șampalean

2. Vasile Gan

3. Enea Pop Bota

Județul Tutova

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. N. N. Simionescu

2. Ion Bontaș

3. Grigore D. Vasiliu

4. Teodor V. Ioan


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Neculai D. Neștianu

2. Ioan Em. Palade

Județul Vaslui

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Vasile P. Sassu

2. Ion I. C. Brătianu

3. Mihail Negură

4. Gheorghe Adam


SENAT – o circumscripție plurinominală (2 locuri)

1. Constantin Motăș

2. Ion S. Melian

Județul Văscăuți

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție uninominală

1. Eudoxie Gribovschi

SENAT – o circumscripție uninominală (comună cu Vijnița)

1. George conte Wassilko

Județul Vâlcea

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Ion G. Duca

2. N. Budurescu

3. D. Drăghicescu

4. Econom P. Partenie

5. M. Mihălescu

6. I.G. Fărcășanu

7. Dr. G. Sabin

8. Dinu Simian


SENAT – o circumscripție plurinominală (3 locuri)

1. Grigore Procopiu

2. Constantin G. Dissescu

3. I. Popescu-Zătreni

Județul Vijnița

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Neculai Prelici

2. Teodor Bujor


SENAT – o circumscripție plurinominală (comună cu Văscăuți)

2. George conte Wassilko

Județul Vlașca

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – o circumscripție plurinominală (8 locuri)

1. Const. Spănișteanu / A. Bârlădeanu

2. Stan Morărescu / Stan Popescu

3. Ion Constantinescu

4. Filip Iliescu

5. Dumitru Iuca

6. Ioan T. Ghica

7. Vasile M. Kogălniceanu

8. Nicolae Bălănescu


SENAT – o circumscripție plurinominală (4 locuri)

1. Const. Spănișteanu

2. Preot Mireanu

3. Constantin Radu

4. Stan Costache Stoica

Județul Zastavna

ADUNAREA DEPUTAȚILOR – 2 circumscripții uninominale

1. Ion Bloșca

2. Dr. Florea Lupu


SENAT – o circumscripție uninominală

1. Dr. Stanislaus Kwiatkovschi

 

NOTE
[1]Pe 2 octombrie 1919, regele Ferdinand a semnat decretul de convocare a alegerilor pentru Adunarea deputaților și a Senatului (Vezi Decretul nr. 4230 din 2 octombrie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 3 octombrie 1919).

[2]Publicat în Monitorul Oficial nr. 191 din 16 (29) noiembrie 1918.

[3]Ambele decrete au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 103 din 26 august 1919.

[4]Votată de Parlament pe 14 iunie 1919, respectiv pe 20 iunie 1919, revizuirea constituțională a fost promulgată de regele Ferdinant I pe 19 iulie 1919 (Vezi Monitorul Oficial nr. 98 din 20 iulie/ 2 august 1919).

[5]În contextul participării României la prima conflagrație mondială, obiectivul votul universal, alături de cel al reformei agrare, a căpătat o semnificație strategică, fiind tratat ca atare de însuși regele Ferdinand care, în aprilie 1917, s-a adresat țăranilor-soldați promițându-le pământ și „o largă participare la treburile statului”.

[6]Eleodor Focșăneanu, Istoria constituțională a României 1859-1991 (București: Humanitas, 1998, ediția a II-a revăzută), 55.

[7]Inclusiv în Transilvania, unde sincronizarea cu regimurile politico-electorale din țările europene care legiferaseră deja votul universal era afirmată prin Rezoluția Marii Adunări de la Alba Iulia: „Vot obștesc, direct, egal, secret pe comune, în mod proporțional pentru ambele sexe în vârstă de 21 de ani, la reprezentarea în comune, județe ori parlament.” (apud C. Preda, Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent (Iași: Polirom, 2011), 139).

[8]Cf. art. 1, Decret nr. 3.402/1919, art. 2, Decret nr. 3.620/191 și art. 1, Decret nr. 3.621/1919.

[9]Gheorghe Tătărăscu, Regimul electoral și parlamentar în România, trad. de Delia Rozdălescu (București: Editura Fundației Pro, 2004).

[10]Excepție au făcut cele cinci circumscripții plurinominale orășenești (Arad, Chișinău, Cluj, Oradea, Timișoara) pentru alegerea deputaților, unde s-a aplicat un scrutin proporțional cu metoda d’Hondt.

[11]Aici legislația prevedea: „Președintele alegerei deschide procedura de alegere dimineața la ora 8, și dacă este numai un singur candidat îl declară ales de deputat, respectiv senator, iar rezultatul îl publică în locul anunțat în publicațiune” – Art. 46, paragraf 2, Decretul nr. 3.621/1919.

[12]Referindu-ne numai la Adunarea deputaților, cele 566 de mandate corespund unei populații de circa 181 de milioane. Invers spus, dimensiunea optimă a primei camere raportată la populația de circa 16 milioane a României Mari la momentul electoral 1919 ar fi trebuit redusă la aproape jumătate.

[13]Acestora li se adaugă grupările socialiste și populare locale care au candidat în unele circumscripții electorale, în ciuda deciziilor conducerilor naționale ale Partidului Socialist și Ligii Poporului de a boicota alegerile.

[14]Pentru Transilvania, datele oficiale parțiale arată o prezență la vot de 155.707 alegători pentru cele 30% din circumscripțiile electorale unde s-a votat. Teoretic, extrapolând această proporție, la alegerile din regiune s-ar fi prezentat 519.023 cetățeni, astfel că totalul național ar fi urcat la 1.843.586./ s-ar fi prezentat circa 500.000 de cetățeni astfel că totalul național ar fi depășit 1,8 milioane.

[15]C. Preda, Rumâni fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent (București, Iasi: Polirom, 2011), 146.

[16]Numele dintre paranteze reprezentă variația onomastica întâlnită in alte surse oficiale decât Monitorul Oficial.

[17]Cel de al doilea parlamentar mentionat este inlocuitorul primului, ca urmare a vacantarii mandatului din diferite motive.

 

 

ALEXANDRU RADU este Prof. univ. dr. Facultatea de Științe politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Publicații recente: Politica între proporționalism și majoritarism. Alegeri și sistem electoral în România postcomunistă, Institutul European, Iași, 2012; FSN - un paradox politic (1989-1992), Pro Universitaria, București, 2013; Statul sunt eu! O istorie analitica a crizei politice din iulie-august 2012, Monitorul Oficial, București, 2013.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus