Editorial


Politica, același straniu obiect al analizei


 

CRISTIAN PÎRVULESCU
[National School of Political Studies and Public Administration]

Abstract:
The article announces that The Sphere of Politics will be published in a new editorial formula which will be nevertheless about continuity. The Sphere of Politics will further be a cast of the reflection on politics and policy, a space of rational analysis on social and political phenomena, a landmark of the Romanian intellectual debate on the organization and management of the society.

Keywords: politics; The Sphere of Politics; political analysis; political science

 

Începând cu acest număr Sfera Politicii va apare într-o nouă formulă editorială: Politica sa editorială va sta însă, firesc, sub semnul continuității. După două decenii și jumătate de la apariție sa, Sfera Politicii și-a asigurat un loc aparte în peisajul publicistic din România, fiind nu doar prima revistă de știință politică care apărea după prăbușirea comunismului, ci și un reper al unei evoluției unei discipline științifice ce își căuta locul în concertul științelor sociale.

Martor al epocii sale, Sfera Politicii a evoluat într-un mediu politic și social specific, numerele sale fiind dovada evoluției, în paralel, a obiectului de cercetat dar și a cercetări însăși. Și cum, dintre toate științele despre societate, studiul sistematic al politicii este atât cel mai vechi cât şi cel mai nou tip de analiză rațională a fenomenelor sociale, Sfera Politicii a încercat, în tot acest răstimp, să asigure echilibrul între analiza unui prezent politic dinamic în continuă, deși aparentă, schimbare și re-prezentarea teoriilor clasice ale reflecției asupra politicii, statului și puterii. Sfera Politicii, a reflectat, și o va face în continuare, tranziția milenară a gândirii politice spre o abordare pozitivă a puterii și avatarurilor sale politice. De la antica perspectivă normativă a căutării formei perfecte de guvernare la cele mai noi teorii privind analiza faptelor politice, Sfera Politicii a găzduit, și va continua să găzduiască, febrila dezbatere intelectuală privind devenirea întru politică.

Spre deosebire de simțul comun, care reduce depreciativ politica la lupta pentru putere în cea mai vulgară dintre formele sale, știința politică, pe care Sfera Politicii o prezintă în paginile sale, prezintă societatea, statul sau partidele politice ca fapte ce pot fi supuse investigației științifice. O știință ce nu are ca obiectiv nici explicarea totalității, nici a singularității, ci care se apleacă asupra unor fragmente ale unei realității repetitive, efectuând un decupaj ce are ca scop izolarea unei anumite dimensiuni a faptului politic. În acest fel, reflecția asupra politicului și politicii se adaptează exigențelor științifice și poate reuși în efortul său explicativ. În acest sens, Sfera Politicii nu își propune să circumscrie conturul imprecis al termenului politică sau al disciplinei științifice care se apleacă asupra formelor multiple prin care acesta concept este operaționalizat, ci să asigure, în egală măsură, atât condițiile pentru o analiză a formelor particulare de organizare a puterii, cât și pentru investigarea politicii ca mediu de manifestare al relațiilor umane.

 

 

CRISTIAN PÎRVULESCU este decan al Facultății de Științe Politice, SNSPA. A scris zeci de articole și studii, multe dintre acestea fiind publicate în paginile revistei Sfera Politicii. Între 1999 și 2013 a fost președinte al Asociației Pro Democrația, iar din 2013 este președinte de onoare al aceleiași asociații. Din 2007 este membru al Comitetului Economic și Social European, unde a fost raportor pentru peste 20 de avize în domeniul educației, azilului și migrației, iar din 2015 președinte al Grupului permanent pentru Imigrație și Integrare al acestei instituții europene. În 2016, sub coordonarea sa, împreună cu Andrada Nimu și Arpad Todor, a publicat la editura Polirom volumul Societatea civilă, democrație și construcție instituțională. Este membru fondator al Asociației Române de Științe Politice și al Societății de Științe Politice.

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus