Semnale


 
Semnale 

Reflecţii asupra unui secol XX uitat. Reevaluări
Autor: Tony Judt, Editura Polirom

Anul apariţiei: 2011
Număr pagini: 368
ISBN: 978-973-46-1753-1


Transformările rapide din ultimele decenii ne fac să uităm la fel de repede trecutul recent, devenit deja istorie. În acest volum ce reuneşte 24 de eseuri, Judt ne reaminteşte că trecutul nu dispare niciodată complet şi că secolul XXI e marcat de aceleaşi pericole ca şi secolul XX. Este remarcabilă varietatea subiectelor abordate, de la atracţia, astăzi inexplicabilă, pe care a exercitat-o marxismul în secolul XX si eclipsa intelectualilor în viaţa publică la ascensiunea statului în politica şi economia naţiunilor occidentale şi declinul liberalismului în Statele Unite.

   

   

Mass-media şi democraţia în România postcomunistă
Autori: Daniel Şandru, Sorin Bocancea, Editura Institutul European

Anul apariţiei: 2011
Număr pagini: 300
ISBN: 978-973-611-785-5

Din cuprins:
- Configurarea spaţiului public în democraţia postcomunistă
- Evoluţia mass-media în tranziţia politică
- Comunicarea mediatică în postcomunism
- Contururi ale pieţei media în postcomunism
- Democraţia şi mass-media în context european

Volumul se constituie într-o abordare interdisciplinară a manierei în care a evoluat relaţia dintre mass-media şi democraţie în România postcomunistă. În peisajul politologic ori sociologic şi în cel al aborăarilor normative

 
sau empirice cu privire la mass-media, un asemenea subiect nu reprezintă, desigur, o noutate. La modul general ori mizând pe analize comparative de natura empirică, există în literatura de specialitate demersuri cu rol deschizător de drumuri. Cu toate acestea, o analiză interdisciplinară a relaţiei dintre mass-media şi democraţie - în contextul evoluţiei postcomuniste a României, de care să fie preocupaţi specialiştii români - nu a fost semnalată până în prezent. Din acest motiv, temele abordate în cadrul acestui volum ofera o „radiografie” a stării actuale a societăţii româneşti, din perspectiva analizei sinuozităţior implicate de modul în care s-au derulat raporturile dintre mecanismele instituţionale şi decizionale ale regimului politic şi cele specifice instituţiilor media. E vorba, ca atare, despre un volum ce are în vedere "starea de fapt" a României postcomuniste pe două dintre dimensiunile sale cele mai importante.
   
   

 


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus