Recenzie


Vorbind despre ideologie

 


Daniel Șandru, Reinventarea ideologiei
Ed. Institutul European, Iași, 2010, 330 p.


În anul 2009, profesorul Daniel Şandru, de la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Petre Andrei din Iaşi a publicat o carte la Editura Institutul European, cu un titlu incitant: Reinventarea ideologiei.

Lucrarea este împărţită în patru capitole: Capitolul I se intitulează „Avata­ru­rile unui concept. Perspective de definire a ideologiei”; Capitolul  II „Fundamentele ideologice ale cunoaşterii locale”; Capi­tolul III analizează „Ideologia ca instrument al cunoaşterii politice” iar în ultimul capitol autorul abordează tema „Recuperarea postmodernă a ideologiei”.

Întrebarea pe care am putea să o punem, încă de la început, este: De ce mai este nevoie să mai discutăm despre conceptul de ideologie. Timp de mai bine de o jumătate de secol termenul de  ideologie a fost prezent în tot şi în toate. Răspunsul îl dă Daniel Şandru care observă cu acurateţe că ideologia a fost văzută ca un concept cu o  valoare instrumentală deosebit de puternică (raportată la partidul-unic) şi prea puţin conceptuală. În plus, mai este nevoie ca după două secole de existenţă, termenul, conceptul de ideologie să fie rediscutat? Răspunsul autorului este că utilizarea în exces a acestui concept a condus la erodarea semnificaţiei acestuia, până acolo încât a devenit, cu timpul, de nerecunoscut. Astfel, conceptul de ideologie şi-a erodat semnificaţia prin schimbarea statutului iniţial.

O remarcă importantă de făcut este că autorul nu îşi propune să aducă în discuţie „modernitatea” sau „lipsa de modernitate” a conceptului, demersul său cu caracter ştiinţific priveşte recuperarea valenţelor epistemologice ale conceptului de ideologie. Din acest punct de vedere contribuţia este importantă. Şi asta pentru că încercarea de a conferi acestui termen o semnificaţie pozitivă se datoreaza prezumţiei că „ideologia poate deţine un important rol explicativ-comprehensiv în procesul de cunoaştere a realităţii socio-politice” (p. 309) şi asta pentru că ideologia a fost gândită atât în cadrul filosofiei, cât şi în cel al teoriei social-politice, ca având o profundă conotaţie negativă.

Autorul consideră că realizarea obiectivului de a aduce conceptul de ideologie în zona valorilor pozitive se poate realiza doar dacă acesta joacă un rol important în cunoaşterea realităţii sociale. Şi asta pentru că este acordată o importanţă majoră relaţiilor dintre oameni, precum şi a ideilor, valorilor, credinţelor, atitudinilor, comportamentelor şi practicilor pe care aceştia le vehiculează. Pentru acest lucru importanţa imaginarului social este fundamental în viaţa oricărei comunităţi organizate. Iar imaginarul social nu poate să fie delimitat de memoria socială dată de axa trecut-prezent-viitor. Ei bine, tocmai în această relaţie acţionează ideologia. Pornind de la această poziţionare terminologică şi teoretică, autorul consideră că valenţa fundamentală a ideologiei este de natură epistemologică, fiind raportată la problema cunoaşterii şi nu aceea, politică, care i-a fost acordată de-a lungul timpului.

Lucrarea Reinventarea ideologiei (Pre­miul „Revistei Sfera Politicii” pe anul 2010) o recomand să fie studiată de cei care doresc să descopere că, în spaţiul de gândire românesc, au început să apara studii de specialitate care încearca să umple un gol în literatura autohtonă prea mult tributară unui stil de gândire caracteristic unei perioade în care partidul unic era în tot şi în toate.

Ioana Cristea Drăgulin
[The University of Bucharest]

 

IOANA CRISTEA DRĂGULIN – Docotorand, Facultatea de Ştiințe Politice, Universitatea din Bucureşti. Licenţă, facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, masterat facultatea de Istorie-Geografie, Universitatea Hyperion din Bucureşti.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus